Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej

Foto - ZIS Kraków

2020-09-15
Wsparcie dla krakowskich klubów sportowych
Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu utrudniła funkcjonowanie klubów sportowych. W związku z wprowadzanymi przez Rząd RP obostrzeniami konieczne było zawieszenie treningów, nie można było spotykać się w grupach, wszystkie imprezy sportowe – zarówno te dla profesjonalistów, jak i amatorów – zostały przełożone lub odwołane. Sytuacja ta w sposób znaczący wpłynęła na funkcjonowanie klubów sportowych. Wraz z kolejnymi etapami przywracania sportu, kiedy kluby stopniowo wznawiały działalność, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie prowadził w imieniu Gminy Miejskiej Kraków akcje pomocy.

Już w maju Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania SA, prowadził akcję prewencyjnej dezynfekcji miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie ZIS. Równolegle trwała zorganizowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie akcja dostarczania środków ochrony osobistej i sanitarnej do klubów sportowych, które są operatorami ww. obiektów. Środki te, z zachowaniem proporcji, trafiły do dużych, średnich i małych klubów sportowych. Łącznie na potrzeby klubów Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zakupił: 8 800 rękawiczek foliowych, 8 800 rękawiczek nitrylowych, 880 litrów płynu dezynfekcyjnego, 150 dystrybutorów do płynu dezynfekcyjnego, 140 dystrybutorów ze ściereczkami dezynfekcyjnymi, 1 270 maseczek jednorazowych oraz 1 270 maseczek wielokrotnego użytku.

ZIS opracował też podstawy formalno-prawne pozwalające na udzielenie klubom wsparcia finansowego. W związku z realizacją Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 910/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce w okresieod 13.03.2020 r. do 10.08.2020 r. ZIS podjął szereg działań: poinformował swoich dzierżawców, najemców i użytkowników o możliwych do uzyskania formach wsparcia, rozesłał do klubów sportowych druki wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności czynszów a także wsparcia w zakresie kosztów utrzymania obiektów sportowych, udzielił wsparcia Wiśle Kraków S.A. w zakresie zawieszenia na okres 4 miesięcy pozostałych do spłaty wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego powierzchni na Stadionie Miejskim im. H. Reymana wynikających z porozumienia zawartego w dniu 18.09.2018 r, a także udzielił trzem podmiotom ulg w ramach pomocy de minimis w zakresie umorzenia czynszów: dwóm najemcom powierzchni na Stadionie Miejskim im. H. Reymana oraz jednemu dzierżawcy obiektu sportowego na łączną kwotę 28.718,42 złotych. Ponadto jednostka udzieliła piętnastu klubom sportowym ulgi w formie umorzenia czynszów dzierżawnych wraz z odsetkami za obiekty sportowe na łączną kwotę 42.455,35 złotych, a obecnie proceduje kolejne wnioski złożone przez kluby sportowe o umorzenie wierzytelności wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu czynszów dzierżawnych.

W okresie wakacyjnym jednostka opracowała także listę potrzeb klubów. Zgodniez zapotrzebowaniem zgłoszonym przez kluby sportowe, w sierpniu zrealizowane zostało zamówienie asortymentu oraz usług niezbędnych do przygotowania i funkcjonowania obiektów sportowych związanych z wymogami określonymi w Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ostatnim czasie Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie dokonał zakupu kolejnej partii środków dezynfekcji – na kwotę ponad 50 tysięcy złotych oraz potrzebnego sprzętu i sfinansował niezbędne prace remontowe na kwotę 380 tysięcy złotych.

Podobnie jak w maju, także tym razem, środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej trafiły z zachowaniem proporcji do dużych, średnich i małych klubów sportowych. W ramach działań, mających odciążyć kluby z części kosztów, które musiałyby ponieść we własnym zakresie dokonano także zakupów m. in. urządzeń czyszczących, elektronarzędzi, wyposażenia gospodarczego, wyposażenia sportowego oraz wykonano prace remontowe.

Wśród zakupów znalazły się m. in. urządzenia do utrzymywania czystości: urządzenie wysokociśnieniowe   HDS 10/20-4m KARCHER , odkurzacz parowy SGV 8/5 KARCHER , maszyna czyszcząca Numatic, urządzenia do dezynfekcji: generator ozonu, urządzenia do sprzątania, itp., wyposażenie gospodarcze: żarówki, kosze na śmieci, krzesła, stoły, krzesła obrotowe, mikrofon bezprzewodowy, regał na dokumenty, wyposażenie sportowe: bramka przenośna aluminiowa 7,32x2,44, ławki rezerwowych dla siatkarzy 6 osobowa, ławki rezerwowych przenośne 14 osobowe, monitoring zasilany panelami, elektrostymulator COMPLEX SP 8.0, masażer Thera Gun, siatka na piłkochwyty z montażem.

W ramach remontów dokonano renowację 4 szatni klubowych, remont dachu na jednym z obiektów, malowanie elewacji budynku klubowego, wymianę płytek pod stanowisko pralnicze oraz wykładziny na panele w sali konferencyjnej jednego z klubów.

Chociaż sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie pozostaje bez wpływu także na finanse miasta, Gmina Miejska Kraków – za pośrednictwem ZIS – regularnie wspiera kluby sportowe w trudnym czasie. To właśnie one są miejscem, gdzie w duchu sportowej rywalizacji najmłodsi mieszkańcy naszego miasta rozwijają swoje pasje, ucząc się dyscypliny i rywalizacji w duchu fair play. Po okresie pandemii następuje powolny powrót do normalnego funkcjonowania. W wielu osobach pozostał jednak strach i lęk społeczny. Gmina Miejska Kraków, poprzez działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie czyni starania aby powrót młodzieży do klubów sportowych był bezpieczny i zdrowy. Nic bowiem tak nie łączy jak sport.
Materiały: ZIS Kraków
Przeczytaj także:
„Modernizacja obszaru wokół krakowskiego Stadionu”
- www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2396/modernizacja_obszaru_wokol_krakowskiego_stadionu.html

„117 mln rocznie na rozwój sportu” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2389/117_mln_rocznie_na_rozwoj_sportu.html

Aktualizacja informacji o bezpłatnych badaniach boisk” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2372/aktualizacja_informacji_o_bezplatnych_badaniach_boisk.html

„Bezpłatne badanie nawierzchni boisk - trzeba się spieszyć” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2356/bezplatne_badanie_nawierzchni_boisk_-_trzeba_sie_spieszyc.html

„Prace naprawcze na krakowskim Stadionie” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2349/prace_naprawcze_na_krakowskim_stadionie.html

„Rząd inwestuje w obiekty sportowe” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2326/rzad_inwestuje_w_obiekty_sportowe.html

„Rozwój Infrastruktury sportowej” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2297/rozwoj_infrastruktury_sportowej.html

„Premier: Chcemy rozwijać infrastrukturę sportową” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2225/premier_chcemy_rozwijac_infrastrukture_sportowa.html

„Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich rozstrzygnięty” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2221/program_budowy_zadaszen_boisk_pilkarskich_rozstrzygniety.html

„Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 2020” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2175/program_inwestycji_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_sportu_2020.html

zamknij

Przeczytaj także

Prysznic wrażeń - zanurzenie w świat natury
Prysznic wrażeń to spektakularna, relaksująca kąpiel z efektami świetlnymi, zapachami olejków eterycznych, dźwiękami muzyki lub odgłosami natury. Wchodząc do kabiny prysznicowej przenosimy się w fascynujący, relaksacyjny [...]
PartnerzyCopyrigth Basenprof © 2012-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.