Napisz o obiekcie Napisz o wydarzeniu Dodaj firmę TV Basenprof Newsletter Rozmawiaj na forum
Infrastruktura sportowawięcejOstatnie posty na forum:

occargenaro xlpfj - wysłana przez Valseattable
buy viagra online  viagra price viagra price  viagra prescription 
Stancemeunmatry qksaz - wysłana przez Foummasmala
viagra prices  viagra price  <a href="https://viagrasildenafilok.com/ ">buy viagra pills </a> buy viagra pills  https://viagrasi...
ForrentFednog steyd - wysłana przez Oceawlplame
https://viagrasildenafilok.com/  buy viagra pills  buy viagra <a href="https://viagrasildenafilok.com/ ">generic viagra </a>
occargenaro nerdh - wysłana przez Valseattable
viagra  viagra prices viagra online  <a href="https://viagrasildenafilok.com/ ">cheap viagra </a> viagra prescription 
Stancemeunmatry vkijj - wysłana przez Foummasmala
online viagra  https://viagrasildenafilok.com/  viagra for men  <a href="https://viagrasildenafilok.com/ ">viagra prices </a> ge...
Ostatnie komentarze:
 • 2021-04-14 10:25:49 - InstruktorPlywaniaNiemowla
  Baseny zamknięte? Nie masz wanny ani plastikowej wanienki? Nie pozwól by Pandemia spowodowała, że zanikną pierwotne odruchy wykorzystywane w nauce pływania niemowląt u [...]
 • 2021-04-02 14:12:47 - Krzysiek
  Dobra fotka:-)
 • 2021-03-09 12:43:09 - Jacek
  Mam takie rozwiązania w swoim obiekcie i bardzo polecam. Jeśli jest pan zainteresowany, to chętnie podzielę się doświadczeniem. Kontakt do mnie pozostawiam w redakcji Basen [...]

 • Foto - www.samorzas.pap.pl
  Dodaj komentarz
  0
  2021-01-27
  Nieprawidłowości w finansowaniu sportu przez samorządy
  Ponad 150 wniosków pokontrolnych i kilkanaście zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – to efekty dużej kontroli Krajowej Rady RIO w zakresie finansowania sportu przez samorządy.

  W grudniu ubiegłego roku Krajowa Rada RIO przedstawiła w Sejmie wyniki kontroli koordynowanej w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu przez JST w latach 2017- 2018.

  W trakcie kontroli zbadano, w jaki sposób samorządy stosując przepisy prawa wspierają finansowo kulturę fizyczną, w tym sport. Kontrolą objęto m.in. podstawowe formy wspierania kultury fizycznej i sportu polegające na udzielaniu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zlecanych zadań.

  Kontrola wykazała dużą skalę nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości o istotnym ciężarze gatunkowym i wymiarze finansowym. Na podstawie analizy statystycznej rezultatów kontroli okazało się, że na każdą spośród 55 skontrolowanych jednostek samorządowych przypadły trzy wnioski pokontrolne, a w co trzecim samorządzie kontrola skutkowała złożeniem zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

  Przykładowo kontrola udzielania dotacji na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym zawierania umów i rozliczania dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego ujawniła 285 nieprawidłowości w 44 kontrolowanych jednostkach, co stanowiło 80% kontrolowanych jednostek.

  Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły najczęściej przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, niezłożeniu aktualizacji kosztorysu przed zawarciem umowy, czy udzieleniu dotacji klubom sportowym w trybie pozakonkursowym. Zdarzało się też, że dotacje były udzielane na zadania, na które gmina udzieliła już wcześniej tym samym klubom, dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Stwierdzano również przypadki dotyczące niezachowania staranności, tj. braku prawidłowej reprezentacji oferenta lub niedołączenia oświadczenia o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku oraz zawarciu umowy o dotację przed upływem 7-dniowego terminu od zamieszczenia oferty w BIP.

  Rośnie finansowanie kapitałowe spółek sportowych


  Autorzy opracowania zwrócili też uwagę na poziom wydatków na finansowanie spółek prowadzących działalność sportową, przeznaczanych zarówno na zakup i objęcie udziałów jak i wniesienie dopłat. „Mimo, że wydatki te występują tylko w niewielkiej części JST, poniesione nakłady na działalność sportową w tej formie w 2018 roku aż czterokrotnie przewyższały środki wydane na stypendia i nagrody” – wskazano w raporcie.

  Autorzy wskazali przy tym, że finansowanie działalności sportowej poprzez wydatki kapitałowe, „choć zupełnie legalne w świetle obowiązujących przepisów, budzi o tyle zastrzeżenia z punktu widzenia organu kontroli, że wydatkowane w ten sposób środki nie są tak łatwo kontrolowalne i rozliczalne jak dotacje”.

  W raporcie podkreślono także, że część spośród wydatków stanowiły nakłady w spółkach prowadzonych w formie klubu sportowego, które w większości przypadków prowadzą szeroką działalność gospodarczą w tym hotelarską, restauracyjną czy wydawniczą.

  Kolejną trudność stanowiła skala i charakter operacji finansowych prowadzonych przez spółki, które często mają charakter międzynarodowy i wysoce specjalistyczny (transfery zawodników). Autorzy raportu zauważyli, że samorząd często nie posiada instrumentów by taką działalność właściwie nadzorować.

  Samorządy coraz chętniej promują się przez sport


  W raporcie zwrócono też uwagę na powiązanie finansowania podmiotów prowadzących działalność sportową z promocją samorządów. „Informacje w tym zakresie są o tyle istotne, że te wydatki nie są identyfikowalne na poziomie klasyfikacji budżetowej, zatem nie można ich uzyskać na podstawie analizy sprawozdań budżetowych a konieczna jest kontrola na miejscu w jednostce” – czytamy w sprawozdaniu.

  Tymczasem z analizy KRRIO wynika, że łączenie działalności sportowej z promocją JST staje się coraz bardziej popularne, a wydatki na ten cel rosną dynamicznie – tylko w ramach badanej próby wzrosły z 11,3 mln w 2017 r. do 17,7 mln w roku 2018. Rośnie również liczba jednostek, w których to zjawisko występuje.

  Zaskakująca skala nieprawidłowości


  Podsumowując wyniki kontroli i skalę ujawnionych nieprawidłowości autorzy przyznali, że „te wyniki mogą zaskakiwać, ponieważ sfera wydatków na kulturę fizyczną i sport to sfera, w której samorządy posiadają swobodę decyzji zarówno co do zakresu finansowanych zadań jak i form prawnych ich finansowania”.

  Zdaniem kontrolerów stosunkowo liczne nieprawidłowości mogą oznaczać, że obszar wydatkowania środków na sport nie był poddany należytej kontroli wewnętrznej.

  KR RIO zwróciła uwagę, że z punktu widzenia organu kontroli niepokój budzi fakt, że w ramach strumieni finansowania sportu coraz większe znaczenie praktyczne uzyskuje finansowanie kapitałowe oraz w ramach promocji JST, które to metody cechują się relatywnie niską rozliczalnością.

  Wydatki na sport i kulturę fizyczną stanowią istotną pozycję w budżetach samorządowych. Łączna kwota wydatków JST na te cele przekroczyła w 2018 roku 6 mld zł. Z tej kwoty aż 37% wydatków przypadało na miasta na prawach powiatu, mimo że udział tych jednostek w wydatkach JST ogółem stanowił tylko 27%.
  Przeczytaj także:
  „Dodatkowy konkurs na dofinansowanie imprez sportowych”
  - www.basenprof.pl/aktualnosci/2619/dodatkowy_konkurs_na_dofinansowanie_imprez_sportowych.html

  „Konferencja Ministrów Sportu Rady Europy” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2600/konferencja_ministrow_sportu_rady_europy.html

  „Nowe regulacje w zakresie zwalczania dopingu w sporcie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2575/nowe_regulacje_w_zakresie_zwalczania_dopingu_w_sporcie.html

  „Tarcza 6.0 – kolejne branże mogą już składać wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2562/tarcza_60_-_kolejne_branze_moga_juz_skladac_wnioski.html

  „Kto otrzyma pomoc z Tarczy Antykryzysowej 6.0” - www.basenprof.pl/koronawirus/2549/kto_otrzyma_pomoc_z_tarczy_antykryzysowej_60.html

  „Zasady dotyczące indywidualnego uprawiania sportu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2586/zasady_dotyczace_indywidualnego_uprawiania_sportu.html

  „Spotkanie z organizatorami sportu masowego” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2581/spotkanie_z_organizatorami_sportu_masowego.html

  „Kolejne wsparcie Ministerstwa na rozwój sportu” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2418/kolejne_wsparcie_ministerstwa_na_rozwoj_sportu.html

  „Program „Sportowa Polska” - kolejne rozstrzygnięcia” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2410/program_sportowa_polska_-_kolejne_rozstrzygniecia.html

  „117 mln rocznie na rozwój sportu” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2389/117_mln_rocznie_na_rozwoj_sportu.html

  „Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2359/wsparcie_z_rzadowego_funduszu_inwestycji_lokalnych.html

  „Rząd inwestuje w obiekty sportowe” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2326/rzad_inwestuje_w_obiekty_sportowe.html

  „Rozwój Infrastruktury sportowej” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2297/rozwoj_infrastruktury_sportowej.html
  
  Komentarze
  
  zamknij

  Przeczytaj także

  Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie przebywających na obszarach wodnych
  We wtorek (13 kwietnia br.) Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Przygotowane przez MSWiA rozwiązanie doprecyzowuje m.in. definicję ratownika [...]
  
  Partnerzy  Copyrigth Basenprof © 2012-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.
  W związku z wieloma pytaniami dot. akcji związanej z koniecznością ujawnienia publicznego wynikającej z obowiązku ustawowego analizy zagrożeń w obiektach basenowych (pływalnie, Aquaparki o hotele że strefami spa) przypominamy, że portal BASENPROF udziela wyczerpujących informacji na ten temat. WIĘCEJ