Rozmowy branżowe Napisz o wydarzeniu Dodaj firmę Academy of Pool Experts Newsletter

Koronawirus - informacje dla basenówwięcej informacji


Ostatnie komentarze:
 • 2022-05-17 20:27:11 - Łukasz
  Okazało się że czujnik jest uszkodzony i PH jest ok.7.5 także pytanie nieaktualne..
 • 2022-05-16 08:08:40 - Łukasz
  Mam basen ogrodowy 35m3, z filtrem piaskowym i ozonatorem. W zasadzie od początku ozonowania mam problem ze zbyt niskim ph, przez chwilę było ok, ale ostatnio znow spadło i to [...]
 • 2022-04-27 00:21:04 - Zibi62
  Dziękuję wszystkim za cierpliwe wysłuchanie. Zapraszam do współpracy

 • Foto - portal Basenprof
  Dodaj komentarz
  0
  2021-02-09
  Protokoły sanitarne dla basenów i saunariów
  Na 12 lutego br. zapowiedziane zostało czasowe otwarcie basenów, jednak projekt rządowego rozporządzenia o łagodzeniu obostrzeń jest w tej materii bardzo lakoniczny i niejasny. Zapisy nie precyzują konkretnych wytycznych związanych np. z ilością przyjmowanych osób, nie wiadomo jakich grup klienckich dotyczy, a wątpliwości budzi także – a może przede wszystkim, definiowanie rodzaju, czy kategorii obiektów.

  Dlatego na kilka dni przed możliwym otwarciem zarządcy obiektów stoją przed dylematem, jak i czy w ogóle mają swoje obiekty otwierać nie narażając się na konsekwencje związane z karami, czy np. nakazem zwrotu finansowych subwencji. Co istotne – obiekty basenowe to bardzo specyficzny rodzaj działalności, który wymaga rozłożonego w czasie i bardzo kosztownego rozruchu, a następnie generujący ogromne koszty eksploatacyjne. Dlatego aby przygotować się do otwarcia, zarządcy muszą znać konkretne wytyczne, które będą musieli spełnić i dopiero na podstawie analizy finansowej mogą podjąć decyzję, czy mogą zacząć funkcjonować, czy wiązałoby się to z rażącą niegospodarnością, ponieważ obiekt ponosiłby znaczące straty gdyby mógł przyjąć zbyt małą ilość klientów w stosunku do ponoszonych dobowych kosztów eksploatacyjnych.

  Jednym z podstawowych dylematów, które pojawiły się obecnie w branży jest wskazanie przez rządzących zniesienia zakazu funkcjonowania dla „basenów” i pozostawienia go dla „Aquaparków”. Ponieważ w polskim prawie nie ma tych definicji, a w ustawie o przebywających na obszarach wodnych występuje jedynie terminologia “pływalnia” (obiekt kryty lub odkryty, który ma trwały brzeg i dno i uzdatnianą wodę) oraz “kąpielisko”(wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się), nasuwa się podstawowe pytanie: kiedy obiekt jest „basenem” i wolno go otworzyć, a kiedy „Aquaparkiem” i musi pozostać zamknięty?

  Z tymi uwagami zarówno portal Basenprof, jak i poszczególni menedżerowie obiektów zwracali się do rządzących już podczas pierwszego lockdownu. Powstałe w międzyczasie nowe stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie (PAiP) wystosowało w dniu 7 lutego do Ministerstwa Zdrowia pismo jako odpowiedź na zaproszenie do konsultowania projektu najnowszego Rozporządzenia. Prezes PAiP Robert Hołda wskazał w nim jasno problemy, jakie niesie za sobą dowolność nazewnictwa oraz brak precyzji w określaniu wytycznych.

  Przedstawiciele branży basenowej przekonują także o zasadności powrotu do wytycznych uwzględniających podział na strefy:
  • dopuszczenie w strefie czerwonej do prowadzenia działalności Aquaparków, pływalni, term i saunariów, pod warunkiem zapewnienia, aby: korzystało z nich nie więcej osób, niż wynosi 50 % dopuszczalnego obłożenia obiektu,
  • dopuszczenie w strefie żółtej do prowadzenia działalności Aquaparków, pływalni, term i saunariów, pod warunkiem zapewnienia, aby: korzystało z nich nie więcej osób, niż wynosi 75 % dopuszczalnego obłożenia obiektu,
  • dopuszczenie w strefie zielonej do prowadzenia działalności Aquaparków, pływalni, term i saunariów w pełnym zakresie, tj.: do 100 % dopuszczalnego obłożenia obiektu,

  przy zachowaniu obowiązku informowania korzystających i uczestników o obligatoryjnym, dopuszczalnym limicie osób oraz przy zachowaniu ścisłych, adekwatnych, wypracowanych wspólnie z GIS rygorów sanitarnych.


  Pobierz pismo: www.basenprof.pl/pliki/2650_1.pdf

  Kolejnym postulatem, jakie do projektu chce wnieść PAiP są wytyczne uwzględniające opracowane przez stowarzyszenie już kilka miesięcy temu protokoły sanitarne. Dokument został konsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego, który następnie przesłał go do Państwowego Zakładu Higieny.

  W odpowiedzi na przesłane do opinii przez GIS protokoły - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk napisał na początku lutego br., że „Instytut docenia znaczenie zdrowotnej rekreacji wodnej na pływalniach i w Aquaparkach i jej korzystny wpływ na samopoczucie osób odwiedzających takie obiekty, zwłaszcza wobec licznych ograniczeń wynikających z pandemii. Zasady korzystania z wymienionych obiektów rekreacyjnych powinny zapewniać warunki bezpieczne dla zdrowia użytkowników, w tym minimalizowanie ryzyka transmisji zakażenia SARS-CoV-2, które nadal jest znaczące. Muszą one przy tym uwzględniać także bieżącą sytuację epidemiologiczną i mogące z niej wynikać zagrożenia.”

  Grzegorz Juszczyk podkreślił jednocześnie, iż PZH podtrzymuje stanowisko iż prawidłowo uzdatniana woda nie stwarza zasadniczo ryzyka zagrożenia wirusem. Jednak ryzyko to może występować w związku z innymi warunkami przebywania użytkowników w powyższych obiektach, szczególnie w przypadkach, gdy wśród użytkowników znajdzie się osoba zakażona, u której infekcja przebiega bez widocznych objawów. Wymienia tu ryzyko zakażenia poprzez niezachowanie odpowiedniego dystansu, pomieszczenia, w których ryzyko zwielokrotnia się np. szatnie i natryski, przebieralnie, części przeznaczone do suszenia włosów, a także zagrożenie jakie niesie niewydajna wentylacja itp.

  PZH odnosi się także do zaproponowanych w protokołach sanitarnych limitów osób przebywających jednocześnie w obiekcie, uznając te propozycje za zbyt łagodne i podaje propozycję zaostrzenia limitów do 25%-30% przy ponownym uruchomieniu obiektów po długiej przerwie. Miałby to być przejściowy czas pozwalający na obserwację bieżącej sytuacji przed wprowadzeniem podziału na „kolorowe” strefy.

  Rekomendowane ilości osób przebywających w obiekcie rekreacyjnym miałyby być obliczane w zestawieniu z odpowiednim dystansem społecznym minimum 2 m (nie dotyczy osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym), oraz minimum powierzchni basenowej przypadającej na jednego użytkownika (optymalnie 6m2 w niecce z torami pływackimi i 9m2 w niecce bez torów pływackich).

  Opracowane przez PAiP protokoły sanitarne
  (opiniowane przez GIS i PZH):  Pobierz pismo: www.basenprof.pl/pliki/2650_2.pdf

  Wobec powyższego wydaje się, że zaproponowane przez PAiP wytyczne dla obiektów basenowych z największym prawdopodobieństwem zostaną rekomendowane Ministerstwu Zdrowia przez Głównego Inspektora Sanitarnego po uwzględnieniu uwag dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.
  Autor: Diana Sinkiewicz - redaktor naczelna portalu Basenprof
  Materiały: Polskie Aquaparki i Pływalnie (PAiP)
  Przeczytaj także:
  „Projekt rozporządzenia RM - konsultacje robocze”
  - www.basenprof.pl/koronawirus/2646/projekt_rozporzadzenia_rm_-_konsultacje_robocze.html

  „Tarcza Finansowa 2.0 rozszerzona o kluby sportowe” - www.basenprof.pl/koronawirus/2643/tarcza_finansowa_20_rozszerzona_o_kluby_sportowe.html

  „Baseny otwarte - nowe zasady od 12 lutego”www.basenprof.pl/aktualnosci/2642/baseny_otwarte_-_nowe_zasady_od_12_lutego.html

  „Działania w sprawie szczepień polskich sportowców” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2639/dzialania_w_sprawie_szczepien_polskich_sportowcow.html

  „Obrady zespołu ds. turystyki - w tym branży basenowej” - www.basenprof.pl/koronawirus/2627/obrady_zespolu_ds_turystyki_-_w_tym_branzy_basenowej.html
  
  Komentarze
  
  zamknij

  Przeczytaj także

  Czytniki szafkowe - mały, duży a może biometria?
  Czytniki szafkowe to obecnie nieodzowny element w szatniach każdego nowoczesnego obiektu sportowego. To prosta, intuicyjna i praktyczna forma kontroli dostępu. Na rynku dostępnych jest wiele opcji czytników, dlatego warto poznać [...]
  
  zamknij

  Polecamy firmy

  Partnerzy  Copyrigth Basenprof © 2012-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.