Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Aktualnościwięcej aktualności

Projekt Centrum Eisenberga

2014-09-04
Centrum Eisenberga czeka na ofertę
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Podmiot Publiczny) już ponad rok prowadzi podstępowanie „Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie”. Przez ostatnie pół roku prowadzone były negocjacje z wybranym kandydatem. W czerwcu br. zarząd wystosował do kandydata zaproszenie do złożenia w ciągu miesiąca oferty, jednak ten poprosił o przedłużenie terminu.

Do zaproszenia został dołączony Opis warunków koncesji/partnerstwa publiczno-prywatnego, będący wypadkową oczekiwań Podmiotu Publicznego oraz ustaleń poczynionych w toku negocjacji. Przypomnijmy, że zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i utrzymanie obiektu, który ma powstać w planowanym partnerstwie (tzw. PPP w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi). Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć strona publiczna (Gmina Miejska Kraków) poprzez realizację tego przedsięwzięcia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji (baseny „Polfy”, później OSiR „Krakowianka”).
 
Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, koncesjodawca wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Określony w Opisie Warunków Koncesji/Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pierwotny termin złożenia oferty, tj. 18 lipca 2014 roku, wynikał z ustaleń poczynionych z Kandydatem w toku negocjacji i uwzględniał jednomiesięczny okres od wystosowania zaproszenia do złożenia oferty − stosownie do ówczesnych uzgodnień.
 
Biorąc pod uwagę obecne stanowisko Kandydata i przyjmując jego uzasadnienie oraz mając na względzie dobro toczącego się postępowania i osiągnięcie założonych przez Podmiot Publiczny celów, Komisja Negocjacyjna Podmiotu Publicznego zaopiniowała pozytywnie wniosek Kandydata o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 15 września 2014 roku, co zostało potwierdzone decyzją Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
 
O planowanej inwestycji:

Głównym celem realizacji inwestycji jest zapewnienie dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej bazy rekreacyjnej z funkcjami sportowymi przez cały rok. Tym samym, powstanie Centrum Sportu i Rekreacji ma przyczynić się do uzupełnienia oferty rekreacyjnej Krakowa i stworzenia kompleksu, umożliwiającego świadczenie usług w tym zakresie. Zakłada się, iż realizacja inwestycji przyczyni się także do zwiększenia dostępności nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej oraz do podniesienia atrakcyjności oferty Krakowa, związanej z wykorzystaniem czasu wolnego, w szczególności przez rodziny z małymi dziećmi oraz seniorów, zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów. Tym ostatnim, może zapewnić połączenie turystycznych celów wizyty w Krakowie z wypoczynkiem, relaksem i troską o zdrowie.
 
Przedmiotową inwestycję zaplanowano do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie", polegającego na rewitalizacji przestrzeni publicznej, przywróceniu funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz z ich uzupełnieniem funkcjami towarzyszącymi w lokalizacji dawnego tzw. „basenu Polfy".

W związku z powyższym, wstępnym założeniem, które będzie podlegać negocjacjom (ustaleniom z partnerem prywatnym) jest, aby na Centrum Sportu i Rekreacji składały się następujące części:

I Część rekreacji zewnętrznej – oparta o sezonowy basen rekreacyjny oraz brodziki dla dzieci i z przylegającym terenem wypoczynku, wraz z własnym zapleczem (funkcjonującym niezależnie przez cały rok),

II Część rekreacji wewnętrznej − obejmująca obiekt usług SPA z rozbudowaną strefą saun (co najmniej 6 saun wraz z niezbędnym zapleczem), w tym przynajmniej jeden niewielki basen rekreacyjny, fitness wraz z siłownią i gastronomią, ewentualnie także z centrum rehabilitacji, a jako funkcja towarzysząca (opcjonalna) – hotel.

W związku z zamiarem zapewnienia rewitalizacji terenu oraz przede wszystkim w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury rekreacyjnej w części zewnętrznej powstaną:

 
1. Zespół terenów rekreacji zewnętrznej obejmujący:
 
a. basen rekreacyjny z ewentualną wydzieloną przestrzenią do pływania, o powierzchni lustra co najmniej 400 m2, (preferowaną powierzchnią jest 500 m2 lustra wody), o głębokości ok. 110 – 130 cm, w ramach którego funkcjonować będą różne atrakcje: leżanki z hydromasażami, przeciwprąd, bicze wodne. Basen powinien być zlokalizowany w niecce obecnego basenu. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie niecek ze stali nierdzewnej. Woda w basenie powinna być w sezonie dogrzewana. Preferowanym rozwiązaniem jest zapewnienie przykrycia niecki oraz zapewnienia dogrzania wody ze źródeł odnawialnych;
b. brodzik dla dzieci starszych o powierzchni ok. 150 m2, ewentualnie z instalacją (typu plac zabaw – zjeżdżalnie, sikawki, zabawki wodne, fontanny), preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie niecki stalowej;
c. brodzik dla dzieci młodszych, o pow. ok. 50 - 70 m2, preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie niecki stalowej;
d. mokry plac zabaw wraz z instalacją typu plac zabaw (zjeżdżalnie, sikawki, zabawki wodne, fontanny), o pow. ok. 120 - 160 m2. Preferowanym rozwiązaniem jest aby brodziki i mokry plac zabaw były ze sobą powiązane i zlokalizowane w obrębie dawnej niecki basenu;
e. miejsce utwardzone wokół basenu do leżakowania;
f. plac zabaw, o powierzchni ok. 220 – 250 m2, z atrakcjami dla dzieci w różnym wieku;
g. zieloną plażę, jako miejsce do leżakowania i wypoczynku;
h. ewentualnie siłownię zewnętrzną;
i. natryski zewnętrzne;
j. 3 boiska do piłki plażowej (dostosowane do organizacji rozgrywek ogólnopolskich zgodnie z wymaganiami PZPS) z możliwością rozłożenia tymczasowych trybun dla publiczności;
k. ewentualnie 2 boiska do gry w bule;
l. ewentualnie parkowe stoły do ping-ponga;
m. ewentualnie parkowe stoły do gry w szachy/ karty wraz z ławkami;
n, ścieżki parkowe, ławki;
o. ewentualnie miejsca umożliwiające uruchomienie punktów sezonowej gastronomii zewnętrznej.
 
2. Budynek zaplecza zapewniający dostęp dla użytkowników od ul. Grunwaldzkiej oraz wchodzących z parkingu, obejmujący m.in.:
 
a. część związaną z obsługą rekreacji zewnętrznej w tym: kasy, hall, przebieralnie z szafkami, łazienki;
b. wielofunkcyjną salę ćwiczeń sportowych (np. taniec, gimnastyka, judo, itp.) wraz z zapleczem sanitarnym i przebieralniami;
c. gastronomię;
d. pomieszczenia techniczne;
e. ewentualnie sale zabaw dla dzieci – tzw. fikoland umożliwiający organizację imprez dla dzieci (np. urodziny).
 
3. Parking wielopoziomowy (najlepiej otwarty), umożliwiający obsługę części rekreacji zewnętrznej. Preferowanym rozwiązaniem jest usytuowanie parkingu od strony zbiegu ul. Grunwaldzkiej i ul. Eisenberga.
 
Założono, że w części rekreacji wewnętrznej zostanie zrealizowany co najmniej następujący zakres funkcji:
a. zespół rozbudowanej strefy saun, obejmującej co najmniej 6 różnych saun, zróżnicowanych także pod względem aranżacji;
b. basen rekreacyjny „cichy" – o charakterze wellness'owym, o powierzchni co najmniej 150 m2, połączonego z saunarium;
c. siłownia oraz fitness.
 
Dopuszcza się realizację w ramach inwestycji, powiązanej z częścią SPA strefy usług wellness oraz centrum rehabilitacji, w tym w szczególności zespołu rehabilitacyjnego składającego się z niewielkiego basenu rehabilitacyjnego o powierzchni ok. 50 m2, pomieszczeń przeznaczonych m. in. na:
a. pracownię krioterapii,
b. pracownię kinezyterapii,
c. pracownię balneoterapii,
d. pracownię fizykoterapii,
e. sale do ćwiczeń.
 
O ostatecznym zakresie usług części wewnętrznej zadecyduje podmiot prywatny
Źródło: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Materiały: www.zis.krakow.pl
Przeczytaj także: „Trwają przygotowania do budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Krakowie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/14/trwaja_przygotowania_do_budowy_centrum_sportu_i_rekreacji_w_krakowie.html

zamknij

Przeczytaj także

Zjeżdżalnie nowej generacji - dla wymagających klientów
Zastanawiali się Państwo jak wzbogacić wrażenia z pobytu klientów w Aquaparku i jak zamienić zwykłą zjeżdżalnie w multimedialny raj? Firma Tedtronix oferuje Państwu innowacyjne rozwiązania multimedialne dla [...]

zamknij

Polecamy firmy

PartnerzyCopyrigth Basenprof © 2012-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.