Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Wytyczne – Rozporządzenia - Ustawy

Tutaj znajdziesz przepisy prawne dotyczące prowadzenia obiektu basenowego / strefy basenowej / saunarium.


Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - tekst jednolity – pobierz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach – pobierz

Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych – pobierz

Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun – pobierzJeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
Tel. +48 604 557 481
e-mail: wsparcieobiektow@basenprof.pl
e-mail: redakcja@basenprof.pl

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.