Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Aktualnościwięcej aktualności


Foto - MSiT

2018-01-10
Nabór wniosków do programu "Sport Wszystkich Dzieci"
Program "Sport Wszystkich Dzieci" to nowy model zarządzania projektami sportu powszechnego jako podstawy wszystkich działań systemowych kierowanych do dzieci i młodzieży. W 2017 r. liczba beneficjentów Programu "Sport Wszystkich Dzieci" wyniosła ok. 680 tys.

Głównymi celami Programu są:
 1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.
 
W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:
 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2018 roku kwotę 55 000 000,00 zł.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się: 
 1. Zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich.
 3. Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe oraz Polski Komitet Olimpijski.

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Terminy składania wniosków:
 1. Zadanie 1 - do 5 stycznia 2018 r.
 2. Zadanie 2 - do 22 stycznia 2018 r.
 3. Zadanie 3 - do 22 stycznia 2018 r.
 
Na realizację Programu w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 55 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2186,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html
Źródło: MSiT

zamknij

Przeczytaj także

Wizualizacja basenu w Lubinie
Przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie ma powstać nowy basen. Zaprezentowano wizualizację. Trwają prace nad dokumentacją projektową dla nowego obiektu. Zaplanowany basen będzie częścią centrum sportowego, przy [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.