Napisz o obiekcie Napisz o wydarzeniu Dodaj firmę TV Basenprof Newsletter Rozmawiaj na forum

Aktualnościwięcej aktualności

Ostatnie posty na forum:

Automat basenowy - wysłana przez demonik321
Witam jaki osprzęt do dozowania chemii potrzebuję do basenu 100m3?
wentylacja hali basenowej - wysłana przez Schodyvom
Ale chyba juz znalazlem
Koronawirus . zamykanie pływalni . - wysłana przez Jacek
U nas nastąpiła zmiana strategii - prognozy przewidują dłuższy przestój, więc dzisiaj spuszczamy wodę z dużych niecek  . Pozdraw...
Ostatnie komentarze:
 • 2020-03-28 16:09:52 - Aneta Sz,
  Super, będę zaglądać :-)
 • 2020-03-26 12:19:57 - Portal Basenprof
  Dzień dobry, przesyłamy link ze wszystkimi warunkami, jakie należy spełnić. Wygląda na to, że podpis elektroniczny nie jest wymagany, jeśli wysyłka odbędzie się drogą [...]
 • 2020-03-25 13:36:07 - Agnieszka
  czy wnioski wymagają podpisu elektronicznego?

 • Foto - Ministerstwo Sportu
  Dodaj komentarz
  2
  2020-03-25
  Wydłużone terminy wnioskowania w programach na upowszechnianie sportu
  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Sportu podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminów składania i rozpatrzenia wniosków w ramach: Rządowego Programu „KLUB” oraz Programów: „Sport Wszystkich Dzieci”, „Sport dla Wszystkich”, Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych.


   
  Rządowy Program „KLUB”
  Wnioski o dofinansowanie, ramach Rządowego Programu „KLUB”, małe i średnie kluby sportowe mogą składać do 9 kwietnia br. Ich rozpatrzenie nastąpi do 4 czerwca br.
  To model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
  Kwota dofinansowania wynosi:
  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

  Środki można przeznaczyć na:
  - Organizację obozu sportowego,
  - Sprzęt sportowy
  - Wynagrodzenie dla trenerów

  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html


  Program „Sport Wszystkich Dzieci”

  Termin rozstrzygnięcia wniosków na zadanie: „Wpieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu „Sport wszystkich Dzieci” został przesunięty do 7 kwietnia br.
  Program „Sport Wszystkich Dzieci” adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.
  Główne cele zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”:
  1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
  3. krzewienie idei fair play,
  4. stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
  5. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
  6. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,
  7. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
  8.  zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
  9. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2693,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html


  Program „Sport dla Wszystkich”

  Termin rozstrzygnięcia wniosków, złożonych w ramach programu „Sport dla Wszystkich” to 7 kwietnia br.
  Główną ideą programu „Sport dla Wszystkich” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

  Główne cele Programu:
  • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
  • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
  • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
  • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
  • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
  • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach
  • i grupach społecznych.

  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2703%2cNabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-dla-Wszystkich.html


  Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

  Termin rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu został ustalony na dzień 9 kwietnia br.
  Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
  Cele szczegółowe Programu:
  1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
  2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
  3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
  4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
  5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
  6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
  7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

  www.gov.pl/web/sport/dodatkowy-nabor-wnioskow-do-programu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2020-r-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiewziec-z-zakresu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych
  Materiały: Ministerstwo Sportu
  
  Komentarze
  Agnieszka
  2020-03-25 13:36:07
  czy wnioski wymagają podpisu elektronicznego?
  Odpowiedz
  Portal Basenprof
  2020-03-26 12:19:57
  Dzień dobry, przesyłamy link ze wszystkimi warunkami, jakie należy spełnić. Wygląda na to, że podpis elektroniczny nie jest wymagany, jeśli wysyłka odbędzie się drogą pocztową: https://bip.msit.gov.pl/download/2/10369/FAQ__Klub_2020.pdf Pozdrawiamy serdecznie
  Odpowiedz
  
  zamknij

  Przeczytaj także

  Zjeżdżalnie wodne na świecie
  Wybraliśmy kilka zjeżdżalni, które swoją wysokością niejednego amatora kąpieli przyprawiają o zawrót głowy. Niektóre należą do największych i najbardziej ekstremalnych ślizgów, inne po prostu zasługują na uwagę ze względu na [...]
  
  zamknij

  Polecamy firmy

  
  Partnerzy  Copyrigth Basenprof © 2012-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.