Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - Firma Mazur

2020-04-30
Baseny i sauny w hotelach nadal zamknięte
Już 4 maja otwarte zostaną hotele i inne obiekty noclegowe, jednak nie będzie można korzystać z hotelowych stref basenowych i saunowych.

Jak pisaliśmy w poprzednim materiale, w środę 29 kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 4 maja otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe. Ministerstwo Rozwoju podało w związku z tym wytyczne dla branży hotelarskiej, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i gości hoteli czy pensjonatów.

Hotele


Resort proponuje zwiększyć odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w zakładach pracy minimum 1,5 m). Ponadto, tak podzielić zmiany w pracy, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających jednocześnie na terenie hotelu. Ministerstwo Rozwoju proponuje też zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów - np. stołówki pracowniczej, szatni itp. - w pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.

Resort zaleca wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej w tym: maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby, a tam gdzie jest to możliwe - wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Oczywiście już standardowo pracownicy powinni zachować reżim sanitarny:
- przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem
- nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków
- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry)
- regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.)
- podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
- dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka
- regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł
- unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Resort w wytycznych wskazuje na zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. Rekomenduje także ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m), natomiast dla bezpieczeństwa preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Dodano, że zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
Zaleca także objęcie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.
MR wskazało na konieczność przygotowania procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

W wytycznych poinformowano o konieczności umieszczenia:
- w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu
- dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

MR rekomenduje także zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji oraz wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
Ponadto, zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).

Resort zaleca ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji, oraz ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby gości w hotelu/obiekcie/pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.

W wytycznych zawarta jest także konieczność wyłączenie z użytkowania hotelowych stref basenowych i saunowych
, siłowni, sal fitness oraz innych przestrzeni rekreacyjnych znajdujących się na terenie obiektu takich jak np. sale telewizyjne, sale zabaw dla dzieci, dyskoteki itp. I na razie nie wiadomo, kiedy znowu hotelowi goście będą mogli korzystać z tych atrakcji.

W zapisie wytycznych pojawiło się wprawdzie takie sformułowanie:
„Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z ww. przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.”, jednak trudno w tej chwili jednoznacznie to zinterpretować.
Wydaje się, że dopuszczenie to adresowane jest bardziej do wynajmu sal konferencyjnych, tym bardziej, że uruchomienie i utrzymanie basenu generuje duże koszty, więc raczej mało prawdopodobnej jest to, że basen będzie czekał w gotowości na ewentualną grupę zorganizowanych osób.
To w tej chwili czyste spekulacje i musimy poczekać na konkretne wytyczne w tej kwestii.

Podkreślono bezwzględny zakaz przebywania w hotelu/obiekcie/pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych i bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

"Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, albo zaleceń producenta zastosowanych technologii" - napisano.

Dodano, że personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 st. C z dodatkiem detergentu, a prane i dostarczane w reżimie sanitarnym. Poinformowano o zakazie używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

Zalecono, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

MR podał, że restauracje i bary w hotelach czy pensjonatach pracują w reżimie sanitarnym - z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu. Mają możliwość serwowania posiłków tylko dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.

Poinformowano o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu sprzętów hotelowych udostępnianych gościom, takich jak np. rower, kajak.

"W związku z zagrożeniem wirusem COVID–19 hotel/obiekt/pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu/obiektu/pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)" - napisano w wytycznych.

Dodano o potrzebie wyznaczenia i przygotowania m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Rehabilitacja

Po weekendzie majowym zostanie także wznowiona działalność świadcząca rehabilitację leczniczą. Zabiegi rehabilitacyjne będą mogły się odbywać  przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i dystansu między fizjoterapeutą i pacjentem.
MR odradza  uczestniczenie w zabiegach osób towarzyszących, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne). Decyzję każdorazowo będzie podejmował fizjoterapeuta.
Co ważne, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby tj. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu.
Pacjentów będzie obowiązywać noszenie maseczek i zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów. Po każdym zabiegu wymagana będzie dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt podczas zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualnie elementy urządzeń zabiegowych).
Salony masażu i szeroko pojęte strefy Spa&Wellness nadal pozostają zamknięte.
Źródło: PAP, Ministerstwo Rozwoju
Autor: DiS - portal Basenprof
Przeczytaj także:
„II etap znoszenia obostrzeń - otwieramy hotele i rehabilitację”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2191/ii_etap_znoszenia_obostrzen_-_otwieramy_hotele_i_rehabilitacje.html

„Nowa sportowa rzeczywistość” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2184/nowa_sportowa_rzeczywistosc.html

„Sport Wszystkich Dzieci” - rozstrzygnięcie przedłużone - www.basenprof.pl/aktualnosci/2185/sport_wszystkich_dzieci_-_rozstrzygniecie_przedluzone.html

„Instrukcja GIP: odległości osób pracujących za biurkiem” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2183/instrukcja_gip_odleglosci_osob_pracujacych_za_biurkiem.html

„Wideokonferencja Ministrów Sportu UE” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2181/wideokonferencja_ministrow_sportu_ue.html

„Rekordowy budżet na Program „KLUB”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2178/rekordowy_budzet_na_program_klub.html

„Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 2020” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2175/program_inwestycji_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_sportu_2020.html

„„Sport Wszystkich Dzieci” - rozstrzygnięcie przedłużone” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2166/sport_wszystkich_dzieci_-_rozstrzygniecie_przedluzone.html

„Stan epidemii: zakazy w obszarze sportu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2158/stan_epidemii_zakazy_w_obszarze_sportu.html

„Tarcza antykryzysowa - regulacje dotyczące obszaru kultury fizycznej” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2155/tarcza_antykryzysowa_-_regulacje_dotyczace_obszaru_kultury_fizycznej.html

„Sportowa Polska 2020 - wydłużenie terminu składania wniosków” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2152/sportowa_polska_2020_-_wydluzenie_terminu_skladania_wnioskow.html

„Erasmus+Sport 2020 - termin składania wniosków przedłużony” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2148/erasmussport_2020_-_termin_skladania_wnioskow_przedluzony.html

„Wydłużone terminy wnioskowania w programach na upowszechnianie sportu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2147/wydluzone_terminy_wnioskowania_w_programach_na_upowszechnianie_sportu.html

„Program „Sportowa Polska” - edycja 2020” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2117/program_sportowa_polska_-_edycja_2020.html

„Program Sportowa Polska – edycja 2019” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/1983/program_sportowa_polska_edycja_2019.html

zamknij

Przeczytaj także

Rozmowa z Anną Kątną o projektowaniu usług w obiektach spa&wellness
zajmuje się konsultingiem i pre-openingiem spa and wellnes, gabinetów urody czy klinik medycyny estetycznej. Jako doradca jest autorką wielu koncepcji spa, day spa i gabinetów beauty. Sektor spa & wellness nie [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.