Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - Ministerstwo Zdrowia

2020-10-09
Żółte i czerwone strefy - jakie zmiany?
W związku z nasileniem się epidemii koronawirusa, od soboty 10 października br. wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony nie tylko w strefie czerwonej, ale również w żółtej. Publikujemy informacje o obostrzeniach, które Ministerstwo Zdrowia od jutra wprowadza dla czerwonych i żółtych regionów.


Panująca obecnie sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność wprowadzenia nowych obostrzeń.
Przedstawiamy, co zmieni się od 10 października br. w porównaniu z aktualnymi zasadami.

Przestrzeń publiczna

1. W strefach żółtych i czerwonych wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
(w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem, na żądanie policji lub staży gminnej, będzie trzeba przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa)

2. Lokale gastronomiczne w strefie czerwonej będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu

3. Odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;

4. Od dnia 17 października br. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.


Wydarzenia sportowe

Obecnie:
1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) – w wydarzeniu może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą. Publiczność w obiektach sportowych musi zachować odstęp 1,5 m, zapełnione max. 50% liczby miejsc.
3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
4. Sport na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz organizacja obozów sportowych – zajęcia odbywają się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk, gdy wchodzą i opuszczają obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – bez publiczności
Strefa Żółta – 25 proc. widowni

Aquaparki i baseny

Obecnie 75 proc. obłożenia obiektu w Aquaparkach.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Wydarzenia kulturalne

Odbywają się:
1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 25 proc. publiczności


2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 25 proc. publiczności


3. Na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m2,
b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
Nie ma limitu 150 osób.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta –  limit 100 osób

Gastronomia

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – 1 osoba na 4 m2. Prowadzenie działalności możliwe od 6.00–22.00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.
Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 1 osoba na 10 m2

Siłownie

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz podczas organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – 1 osoba na 10 m2
Strefa Żółta – 1 osoba na 7 m2

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 25 proc. publiczności

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Zgromadzenia

Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Organizacja kongresów i targów

Obecnie dopuszczalne jest:
1. Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.​​​​
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona –zakaz
Strefa Żółta – bez zmian

2. W miejscu odbywania się imprezy znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2

Kościoły

Obecnie
1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta – bez zmian


2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta – bez zmian

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”

Obecnie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
Od 17 października br.:
Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta – 75 osób, z wyjątkiem obsługi

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta – 100 osób, z wyjątkiem obsługi

Kina

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 50 proc. miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona - 25 proc. publiczności
Strefa Żółta - 25 proc. publiczności

Transport zbiorowy

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100 proc. liczby miejsc siedzących albo
b) 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego
Strefa Żółta – bez zmian

Maski

Obecnie jest obowiązek noszenia masek:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego,
2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m,
3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,
4) w obiektach handlowych lub usługowych,
5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – wszędzie maski w przestrzeni publicznej
Strefa Żółta – wszędzie maski w przestrzeni publicznej

Handel

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Od 10 października br.:
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian
Źródło: PAP, Ministerstwo Zdrowia

zamknij

Przeczytaj także

Redukcja kosztów funkcjonowania basenu. OC-1 nowe medium filtracyjne
Energia jest jednym z największych kosztów i zwykle drugim po kosztach pracy elementem silnie wpływającym na wynik finansowy obiektów basenowych. Wielu decydentów zastanawia się nad sposobem obniżenia [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.