Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności2020-10-09
Suszarki na basenach
Publikujemy wytyczne GIS dot. udostępniania użytkownikom basenów suszarek do włosów. Ponieważ interpretacja do tej pory nie była jasna, poprosiliśmy o oficjalne zalecenia dla basenów w tej materii z Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektra Sanitarnego.

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju:

1. Używanie suszarek do włosów na basenie i aquaparku jest dopuszczalne z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

2. Ze stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny przekazanego przez Główny Inspektorat Sanitarny w kwestii  użytkowania suszarek nadmuchowych do włosów na basenach i aquaparkach wynika, że jeśli powierzchnie i sprzęt będą utrzymywane w czystości poprzez regularne mycie i/lub dezynfekowanie, a osoby, które ich używają nie będą wykazywać objawów chorobowych i wydzielać aerozolu biologicznego poprzez kichanie lub kaszel oraz będą:

- starać się nie dotykać dłońmi twarzy,
- przestrzegać higieny rąk,
- zachowywać zasady dystansu społecznego,

to ryzyko przeniesienia zakażenia SARS-CoV-2 podczas użytkowania suszarek do włosów jest mało prawdopodobne.

3. Powierzchnie w szatniach, gdzie znajdują się suszarki do włosów powinno być osuszane i dezynfekowane z częstotliwością dostosowaną do ilości osób korzystających z obiektu.GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Departament Higieny Środowiska
HŚ.BW.552.127.192.2020.WS
Warszawa, dnia 25 września 2020
 

Pani
Diana Sinkiewicz
Redaktor Naczelna
Basenprof
redakcja@basenprof.pl
 

Szanowna Pani Redaktor,
odpowiadając na Pani pismo z dnia 17 września 2020 r. dotyczące udostępniania suszarek do włosów na basenach Departament Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego uprzejmie wyjaśnia, co następuje.

Na wstępie należy wskazać, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 z późn.zm.) określają aktualne ograniczenia i wymogi w prowadzeniu m.in. różnego rodzaju działalności (w tym także dotyczące basenów) w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Niniejsze rozporządzenie wskazuje m.in. działalności podlegające czasowemu ograniczeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii oraz szczególne zasady prowadzenia działalności określonego rodzaju. Zarządzający tego typu obiektami muszą brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone ww. rozporządzeniem, a dodatkowo powinni zapoznać się z zaleceniami, wytycznymi1 odpowiadającymi specyfice prowadzonej działalności.

Odnosząc się do kwestii używania suszarek do włosów będących na wyposażeniu basenu uprzejmie informuję, że obecnie obowiązujące rozporządzenie nie wprowadza zakazu w tym zakresie. Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w kwestii użytkowania suszarek nadmuchowych do włosów w kontekście ryzyka rozprzestrzenia się SARS-CoV-2 w obiektach użyteczności publicznej, w tym m.in. na basenach, w hotelach, w łazienkach warunkiem rozprzestrzenienia SARS-CoV-2 jest jego obecność w aerozolu biologicznym. Przeżywalność wirusa SARS-CoV-2 jest różna w zależności od rodzaju powierzchni od 3 godzin w powietrzu do 24 godzin na tekturze i do 2-5 dni na powierzchniach plastikowych i stalowych. Jak wskazuje NIZP-PZH wirus musi zostać przeniesiony do organizmu człowieka aby mógł się namnażać i aby rozwinęła się choroba. Według opinii NIZP-PZH jeśli powierzchnie i sprzęt będą utrzymywane w czystości poprzez regularne mycie i/lub dezynfekowanie, a osoby, które ich używają nie będą wykazywać objawów chorobowych i wydzielać aerozolu biologicznego poprzez kichanie lub kaszel oraz będą stosować środki ochrony osobistej, starać się nie dotykać dłońmi twarzy, przestrzegać higieny rąk, zachowywać zasady dystansu społecznego ryzyko przeniesienia zakażenia SARS-CoV-2 podczas używania suszarek do włosów jest mało prawdopodobne. Jeśli są to obiekty takie jak np. szatnie w pobliżu basenów suszenie włosów powinno odbywać się z zachowaniem niezbędnego dystansu tj. 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami suszącymi włosy. Powierzchnie w takich obiektach powinny być myte, osuszane i dezynfekowane z częstością dostosowaną do ilości osób korzystających z obiektu. Jak wskazuje NIZP-PZH nie są znane badania przeprowadzane w Polsce dotyczące użytkowania suszarek nadmuchowych w obiektach użyteczności publicznej oraz doniesienia o przeniesieniu drobnoustrojów
z umytych włosów na powierzchnie podczas suszenia włosów.

Reasumując używanie suszarek do włosów na basenie jest zatem dopuszczalne jednakże z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Należy zwrócić szczególną uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego, takie jak mycie rąk, dezynfekcja, środki ochrony osobistej, czy też zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami suszącymi włosy.


Z poważaniem
Anna Kamińska
Dyrektor
 

1
Wytyczne dotyczące funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju pod adresem: www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

zamknij

Przeczytaj także

WODNE PLACE ZABAW - rodzinna przygoda na wielu poziomach
Czym są wodne place zabaw? Obecnie wodne place zabaw to centra rozrywki stanowiące najbardziej pożądane elementy funkcjonalne zarówno w strefach rekreacji wodnej, jak również w przestrzeniach będących [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.