Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - Ministertwo Sportu

2021-01-18
Konferencja Ministrów Sportu Rady Europy
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu, Anna Krupka, uczestniczyła 15 stycznia b.r. w obradach okrągłego stołu, organizowanego w ramach 16. Konferencji Ministrów Sportu Rady Europy. W wydarzeniu organizowanym w formie wideokonferencji wzięli udział ministrowie reprezentujący państwa-strony Europejskiej Konwencji Kulturalnej, zaproszeni przedstawiciele państw pozaeuropejskich oraz ruchu sportowego.

Uczestnicy debatowali nad wyzwaniami stojącymi przed współczesnym sportem, zwłaszcza o ochronie i poszanowaniu praw człowieka w sporcie. Dyskusja zwieńczyła również wielomiesięczne prace prowadzone na forum Rady Europy w celu aktualizacji Europejskiej Karty Sportu z 1992 r, stanowiącej punkt odniesienia dla międzynarodowych dokumentów regulujących sport zawodowy i powszechny. Uczestnicy konferencji zgodnie uznali, że zaktualizowana Karta będzie lepiej odnosić się do problemów i procesów charakterystycznych dla współczesnego sportu.

W wystąpieniach dotyczących praw człowieka w sporcie ministrowie podkreślali, że autonomia ruchu sportowego nie może usprawiedliwiać jakiegokolwiek naruszania fundamentalnych praw sportowców. Odnoszono się również do problematyki sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej obywateli.

- Jeżeli dostęp do uprawiania sportu uznajemy za prawo człowieka, nakłada to na rządy czy organizacje sportowe obowiązek zapewnienia każdemu odpowiednich warunków, bez względu na różnice społeczne i kulturowe, jakie nas charakteryzują
- powiedziała minister Anna Krupka.

Sekretarz Stanu podkreśliła również, że obowiązkiem władz publicznych jest identyfikacja wszystkich grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zapewnienie im wsparcia we współpracy z ruchem sportowym, samorządami i podmiotami prywatnymi.

Konferencja zakończyła się przyjęciem rezolucji poświęconej zmianie Europejskiej Karty Sportu oraz rezolucji na temat praw człowieka w sporcie.
Materiały: Ministerstwo Sportu
Przeczytaj także:
„Restrykcje przedłużone do 31 stycznia - baseny bez zmian”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2590/restrykcje_przedluzone_do_31_stycznia_-_baseny_bez_zmian.html

„Nowe regulacje w zakresie zwalczania dopingu w sporcie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2575/nowe_regulacje_w_zakresie_zwalczania_dopingu_w_sporcie.html

„Tarcza 6.0 – kolejne branże mogą już składać wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2562/tarcza_60_-_kolejne_branze_moga_juz_skladac_wnioski.html

„Kto otrzyma pomoc z Tarczy Antykryzysowej 6.0” - www.basenprof.pl/koronawirus/2549/kto_otrzyma_pomoc_z_tarczy_antykryzysowej_60.html

„Zasady dotyczące indywidualnego uprawiania sportu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2586/zasady_dotyczace_indywidualnego_uprawiania_sportu.html

„Spotkanie z organizatorami sportu masowego” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2581/spotkanie_z_organizatorami_sportu_masowego.html

zamknij

Przeczytaj także

PoolManager® PRO - system do zarządzania basenem hotelowym i Spa
PoolManager® PRO - to nie tylko innowacyjna i przede wszystkim praktyczna technologia uzdatniania wody Made in Germany. To także system zarządzania basenem, który oprócz uzdatniania wody spełnia wiele innych [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.