Napisz o obiekcie Napisz o wydarzeniu Dodaj firmę TV Basenprof Newsletter Rozmawiaj na forum

Aktualnościwięcej aktualnościOstatnie posty na forum:

ForrentFednog yyecz - wysłana przez Oceawlplame
essay writer online  how to write a essay essaytypercom  <a href="https://collegeessaylke.com/ ">writes your essay for you </a>...
Nauka Pływania na terenie basenu w Hotelu - wysłana przez Tomek
Tak naprawdę to brak jest szczegółowych wykładni prawnych jak powinny przebiegać takie zajęcia, ale nie wyobrażam sobie prowadze...
Dura lex, sed lex - jednak trochę martwe - wysłana przez Grzegorz Wojciul - ANCHEM
Dzień dobry.Wymagania określone w krajowych aktach prawnych dotyczą jakości wody basenowej i nie określają wymagań technicznych ...
Ostatnie komentarze:
 • 2021-05-10 21:38:58 - maja
  Witam, Jaka jest żywotność baterii solarnych w prysznicu
 • 2021-04-30 00:13:36 - Obywatel
  Produkt bez rewelacji, wanny trudne w obsłudze jeżeli chodzi o utrzymanie wody w czystości, pomimo zastosowania systemów solnych i innych bajerów, wodę trzeba monitorować [...]
 • 2021-04-14 10:25:49 - InstruktorPlywaniaNiemowla
  Baseny zamknięte? Nie masz wanny ani plastikowej wanienki? Nie pozwól by Pandemia spowodowała, że zanikną pierwotne odruchy wykorzystywane w nauce pływania niemowląt u [...]

 • Foto - portal Basenprof
  Dodaj komentarz
  0
  2021-02-24
  Ministerstwo Sportu wskazuje prawidłową interpretację „basenu” i „aquaparku”
  Nie milkną dywagacje na temat tego, jak interpretować zapisy nowelizacji rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Chodzi o niezrozumiały podział obiektów na „aquaparki” i „baseny”, którego nie reguluje m. in. ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wodna Służba Ratownicza przekazała nam oficjalną interpretację Ministerstwa Sportu z dn. 22 lutego br.

  Przypomnijmy, że o ile w dotychczasowym brzmieniu Rozporządzenia, oba rodzaje w/w obiektów nie mogły być wykorzystane do prowadzenia działalności, to od 12 lutego 2021 r. zakaz ten nie będzie dotyczył tzw. „basenów”. Obecnie trudno było ustalić, jakie przesłanki musi wypełnić obiekt sportowy, żeby mógł potraktowany jako „basen”. Zarówno wspomniana Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, jak i wytyczne FINA dotyczące obiektów sportowych (2017-2021) posługują się definicją „Pływalni”.

  W poprzednim artykule Jakub Rakowski (portal Basenprof: www.basenprof.pl/aktualnosci/2657/rozporzadzenie_dot_otwarcia_basenow.html ) zauważył także, iż kolejną kwestią, która budzi wątpliwość jest ustalenie kręgu odbiorców, które mogłyby korzystać z pływalni - basenu. Art. 15 w nowym brzmieniu, od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2021 r. dopuszcza prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0), z wyłączeniem podklas (93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B), które zostały wskazane w również zmienionym art. 19.

  Pytanie dotyczące wyraźnych problemów z interpretacją nowych przepisów stronie rządowej zadał Mateusz Zatka - wiceprezes Wodnej Służby Ratowniczej. Pismo w sprawie potrzeby doprecyzowania pojęć „basen” i „aquapark” użytych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wysłane zostało 12 lutego 2021 r.

  Odpowiedź potwierdza konieczność rozumienia w/w rozporządzenia w kontekście oznaczeń PKD i w ten sposób należy rozróżniać „basen” od „aquaparku”.

  W piśmie do wiceprezesa Wodnej Służby Ratowniczej – Joanna Olszewska dyrektor departamentu prawnego w Ministerstwie Sportu wskazuje, że „Działalność wymienionych obiektów jest sklasyfikowana w dwóch odrębnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj.:
  - baseny - w ramach PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
  - aquaparki - w ramach PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - działalność parków rekreacyjnych.
  Należy również wskazać, że na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 28 lutego 2021 r. obecnie obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495, oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu aquaparków. A zatem działalność ta została objęta szczegółową i bardziej rygorystyczną regulacją w stosunku do innych obiektów sklasyfikowanych w dziale PKD 93.0, których udostępnienie jest dopuszczalne na zasadach określonych w § 10 ust. 15 ww. rozporządzenia.”


  Treść pisma z Ministerstwa Sportu: www.basenprof.pl/pliki/2673.pdf
  Autor: Diana Sinkiewicz - portal Basenprof
  Materiały: Wodna Służba Ratownicza www.wodnasluzbaratownicza.pl
  Przeczytaj także:
  „Najnowsze wytyczne dla basenów i saun”
  - www.basenprof.pl/koronawirus/2658/najnowsze_wytyczne_dla_basenow_i_saun.html

  „Rozporządzenie dot. otwarcia basenów” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2657/rozporzadzenie_dot_otwarcia_basenow.html

  „Protokoły sanitarne dla basenów i saunariów” - www.basenprof.pl/koronawirus/2650/protokoly_sanitarne_dla_basenow_i_saunariow.html

  „Projekt rozporządzenia RM - konsultacje robocze” - www.basenprof.pl/koronawirus/2646/projekt_rozporzadzenia_rm_-_konsultacje_robocze.html

  „Tarcza Finansowa 2.0 rozszerzona o kluby sportowe” - www.basenprof.pl/koronawirus/2643/tarcza_finansowa_20_rozszerzona_o_kluby_sportowe.html

  „Baseny otwarte - nowe zasady od 12 lutego”www.basenprof.pl/aktualnosci/2642/baseny_otwarte_-_nowe_zasady_od_12_lutego.html

  „Działania w sprawie szczepień polskich sportowców” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2639/dzialania_w_sprawie_szczepien_polskich_sportowcow.html

  „Obrady zespołu ds. turystyki - w tym branży basenowej” - www.basenprof.pl/koronawirus/2627/obrady_zespolu_ds_turystyki_-_w_tym_branzy_basenowej.html

  „Rzecznik MŚP za otwarciem Aquaparków i pływalni” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2580/rzecznik_msp_za_otwarciem_aquaparkow_i_plywalni.html
  
  Komentarze
  
  zamknij

  Przeczytaj także

  Przechlorowanie wody basenowej
  Wielu spośród Państwa zastanawia się, z jakiego powodu wodę basenową należy od czasu do czasu przechlorować, mimo że wyniki badań mikrobiologicznych nie wskazują na występowanie skażenia. Taka praktyka uzasadniona jest z dwóch [...]
  
  zamknij

  Polecamy firmy

  
  Partnerzy  Copyrigth Basenprof © 2012-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.