Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - portal Basenprof

2021-02-24
Ministerstwo Sportu wskazuje prawidłową interpretację „basenu” i „aquaparku”
Nie milkną dywagacje na temat tego, jak interpretować zapisy nowelizacji rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Chodzi o niezrozumiały podział obiektów na „aquaparki” i „baseny”, którego nie reguluje m. in. ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wodna Służba Ratownicza przekazała nam oficjalną interpretację Ministerstwa Sportu z dn. 22 lutego br.

Przypomnijmy, że o ile w dotychczasowym brzmieniu Rozporządzenia, oba rodzaje w/w obiektów nie mogły być wykorzystane do prowadzenia działalności, to od 12 lutego 2021 r. zakaz ten nie będzie dotyczył tzw. „basenów”. Obecnie trudno było ustalić, jakie przesłanki musi wypełnić obiekt sportowy, żeby mógł potraktowany jako „basen”. Zarówno wspomniana Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, jak i wytyczne FINA dotyczące obiektów sportowych (2017-2021) posługują się definicją „Pływalni”.

W poprzednim artykule Jakub Rakowski (portal Basenprof: www.basenprof.pl/aktualnosci/2657/rozporzadzenie_dot_otwarcia_basenow.html ) zauważył także, iż kolejną kwestią, która budzi wątpliwość jest ustalenie kręgu odbiorców, które mogłyby korzystać z pływalni - basenu. Art. 15 w nowym brzmieniu, od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2021 r. dopuszcza prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0), z wyłączeniem podklas (93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B), które zostały wskazane w również zmienionym art. 19.

Pytanie dotyczące wyraźnych problemów z interpretacją nowych przepisów stronie rządowej zadał Mateusz Zatka - wiceprezes Wodnej Służby Ratowniczej. Pismo w sprawie potrzeby doprecyzowania pojęć „basen” i „aquapark” użytych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wysłane zostało 12 lutego 2021 r.

Odpowiedź potwierdza konieczność rozumienia w/w rozporządzenia w kontekście oznaczeń PKD i w ten sposób należy rozróżniać „basen” od „aquaparku”.

W piśmie do wiceprezesa Wodnej Służby Ratowniczej – Joanna Olszewska dyrektor departamentu prawnego w Ministerstwie Sportu wskazuje, że „Działalność wymienionych obiektów jest sklasyfikowana w dwóch odrębnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj.:
- baseny - w ramach PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
- aquaparki - w ramach PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - działalność parków rekreacyjnych.
Należy również wskazać, że na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 28 lutego 2021 r. obecnie obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495, oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu aquaparków. A zatem działalność ta została objęta szczegółową i bardziej rygorystyczną regulacją w stosunku do innych obiektów sklasyfikowanych w dziale PKD 93.0, których udostępnienie jest dopuszczalne na zasadach określonych w § 10 ust. 15 ww. rozporządzenia.”


Treść pisma z Ministerstwa Sportu: www.basenprof.pl/pliki/2673.pdf
Autor: Diana Sinkiewicz - portal Basenprof
Materiały: Wodna Służba Ratownicza www.wodnasluzbaratownicza.pl
Przeczytaj także:
„Najnowsze wytyczne dla basenów i saun”
- www.basenprof.pl/koronawirus/2658/najnowsze_wytyczne_dla_basenow_i_saun.html

„Rozporządzenie dot. otwarcia basenów” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2657/rozporzadzenie_dot_otwarcia_basenow.html

„Protokoły sanitarne dla basenów i saunariów” - www.basenprof.pl/koronawirus/2650/protokoly_sanitarne_dla_basenow_i_saunariow.html

„Projekt rozporządzenia RM - konsultacje robocze” - www.basenprof.pl/koronawirus/2646/projekt_rozporzadzenia_rm_-_konsultacje_robocze.html

„Tarcza Finansowa 2.0 rozszerzona o kluby sportowe” - www.basenprof.pl/koronawirus/2643/tarcza_finansowa_20_rozszerzona_o_kluby_sportowe.html

„Baseny otwarte - nowe zasady od 12 lutego”www.basenprof.pl/aktualnosci/2642/baseny_otwarte_-_nowe_zasady_od_12_lutego.html

„Działania w sprawie szczepień polskich sportowców” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2639/dzialania_w_sprawie_szczepien_polskich_sportowcow.html

„Obrady zespołu ds. turystyki - w tym branży basenowej” - www.basenprof.pl/koronawirus/2627/obrady_zespolu_ds_turystyki_-_w_tym_branzy_basenowej.html

„Rzecznik MŚP za otwarciem Aquaparków i pływalni” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2580/rzecznik_msp_za_otwarciem_aquaparkow_i_plywalni.html

zamknij

Przeczytaj także

Pompy ciepła Fairland INVER X - turbo ogrzewanie
Pompy ciepła z pełną technologią inwerterową do ogrzewania lub chłodzenia wody w basenach o objętości od 25 m3 do 100 m3 W naszej strefie klimatycznej w celu zachowania komfortu kąpieli baseny [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.