Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności2021-02-25
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
Dnia 24 lutego 2021r. skierowano do ogłoszenia projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Głównymi czynnikami zmian w tekście rozporządzenia są:
 • obciążenie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną i ograniczenie w funkcjonowaniu pływalni,
 • konieczność doprecyzowania przepisów w zakresie wydawania zbiorczej oceny rocznej jakości wody na pływalniach (w dalszej części – „ocena”).


Ponadto, z uwagi na COVID-19 dopuszczono wydanie Oceny za rok 2020, bez analizy wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, ale tylko w sytuacji, gdy takie badanie w roku 2020 nie zostało przeprowadzone. Zaś samo wydanie Oceny za ubiegły rok może najpóźniej nastąpić do 30 czerwca 2021 r

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, celem zmian w zdecydowanej mierze jest usprawnienie na przyszłość działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wydawaniu zbiorczej oceny rocznej jakości wody na pływalniach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach:

§ 4. (po zmianach)

 1. Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 2, przez analizę:
  1)  parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1;
  2)  wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;

  3)  zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
  4)  wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena.
 2. Ocena, o której mowa w ust. 1, za poprzedni rok kalendarzowy jest dokonywana do dnia 31 marca kolejnego roku.”.

zamknij

Przeczytaj także

Podpisano umowę z wykonawcą
Miasto Skierniewice podpisało umowę z wykonawcą na budowę krytej pływalni. Będzie to nowoczesny obiekt. Nowy kompleks basenów powstanie w okolicach ulicy Jana III Sobieskiego w Skierniewicach. Będzie to obiekt [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.