Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - www.insp.waw.pl

2021-03-02
Rusza projekt „Lokalny Animator Sportu”
Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

Co robi animator?
 1. Inicjuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia i imprezy sportowe na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 2. Współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w celu promocji aktywności fizycznej;
 3. Organizuje imprezy sportowe oraz inne wydarzenia promujące zdrowy styl życia;
 4. Promuje swoją gminę, miasto, dzielnicę, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
 5. Organizuje, promuje i rozwija wolontariat.

Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest realizowany do 31 grudnia 2021 r. Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada 2021 r. Zadanie ma charakter ogólnopolski – jest realizowane we wszystkich województwach.

Operatorem Projektu Lokalny Animator Sportu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Struktura projektu


 
CELE PROJEKTU

Główne cele zadania:
 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 • stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
 • przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,
 • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków Ministerstwa Sportu kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

UWAGA

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w ograniczonym zakresie, dozwolone jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. Otwarte pozostają obiekty sportowe na powietrzu - m.in. Boiska Orlik. Zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Sportu, obiekty „pod balonem” muszą być zamknięte.
WYJĄTKIEM JEST WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
, w którym, na mocy w/w Rozporządzenia Rady Ministrów, obowiązuje zakaz organizowania zajęć w sporcie amatorskim. Dozwolone jest tylko organizowanie zajęć dla sportu wyczynowego, czyli dopuszczenie to nie obejmuje projektu Lokalny Animator Sportu.

Więcej informacji znajduje się na stronie dedykowanej projektowi Lokalny Animator Sportu - www.projektorlik.pl .
Materiały: Instytut Sportu
Przeczytaj także:
„Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - od 1 marca”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2685/ministerstwo_kultury_dziedzictwa_narodowego_i_sportu_-_od_1_marca.html

„Opublikowano rozporządzenie. Restrykcje w województwie warmińsko-mazurskim” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2684/opublikowano_rozporzadzenie_restrykcje_w_wojewodztwie_warminsko-mazurskim.html

„Obostrzenia utrzymane z wyłączeniem Warmii i Mazur” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2679/obostrzenia_utrzymane_z_wylaczeniem_warmii_i_mazur.html

„Ponad 250 milionów złotych na program „Sportowa Polska” 2021” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2664/ponad_250_milionow_zlotych_na_program_sportowa_polska_2021.html

„Rusza Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - edycja 2021” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2663/rusza_program_budowy_zadaszen_boisk_pilkarskich_-_edycja_2021.html

„Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS jedne z najlepszych w Europie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2656/integracyjne_mistrzostwa_polski_azs_jedne_z_najlepszych_w_europie.html

„Kluby AZS na czele klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego 2020”www.basenprof.pl/aktualnosci/2655/kluby_azs_na_czele_klasyfikacji_systemu_sportu_mlodziezowego_2020.html

„Tarcza Finansowa 2.0 rozszerzona o kluby sportowe” - www.basenprof.pl/koronawirus/2643/tarcza_finansowa_20_rozszerzona_o_kluby_sportowe.html

„Działania w sprawie szczepień polskich sportowców” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2639/dzialania_w_sprawie_szczepien_polskich_sportowcow.html

„Modernizacja boiska w ramach programu Sportowa Polska” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2553/modernizacja_boiska_w_ramach_programu_sportowa_polska.html

„Program „Sportowa Polska” - edycja 2020 rozstrzygnięty” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2545/program_sportowa_polska_-_edycja_2020_rozstrzygniety.html

„Nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich w 2021 r.”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2515/nabor_wnioskow_do_programu_sport_dla_wszystkich_w_2021_r.html

„Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2512/dofinansowanie_zadan_z_funduszu_zajec_sportowych_dla_uczniow.html

„Nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” 2021”www.basenprof.pl/aktualnosci/2511/nabor_wnioskow_do_programu_sport_akademicki_2021.html

„Program „Sportowa Polska” - kolejne rozstrzygnięcia” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2410/program_sportowa_polska_-_kolejne_rozstrzygniecia.html

„Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich rozstrzygnięty” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2221/program_budowy_zadaszen_boisk_pilkarskich_rozstrzygniety.h

zamknij

Przeczytaj także

Alternatywne czyszczenie basenu - wymierne korzyści
Czyszczenie ceramiki basenowej bez konieczności spuszczania wody to jedna z  usług, która pozwala kierownictwu kompleksów basenowych spać spokojniej. Szczególnie w sytuacji gdy ceramiczne niecki basenowe nie [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.