Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - UM Bydgoszcz

2021-03-17
Konsultacje dot. realizacji bydgoskich inwestycji
W poniedziałek (22 marca) rozpoczną się konsultacje związane z wyborem przez mieszkańców kolejności realizacji inwestycji Miasta Bydgoszczy. Ograniczenia środków dla samorządów spowodowane niekorzystnymi zmianami w prawie krajowym oraz dodatkowymi wydatkami związanymi z sytuację epidemiczną oznaczają zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych wszystkich dużych miast, także Bydgoszczy. Chcemy wspólnie z mieszkańcami zdecydować, które zadania są najpilniejsze.

- Po rządowym okrojeniu wpływów dla samorządów z podatku PIT, wspólnie innymi przedstawicielami polskich miast i gmin, ekspertami i stowarzyszeniami mieszkańców, apelowaliśmy o zrekompensowanie tych ubytków. Rząd sobie to zrekompensował chociażby poprzez wiele nowych opłat i podatków
– podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Tym bardziej, że kilka miesięcy później zostaliśmy zobowiązani, aby pokryć szereg nowych wydatków związanych z sytuacją epidemiczną. Niestety, zlekceważono głos samorządnej Polski. Fundusze utworzone przez rząd są dzielone w sposób arbitralny i nie rekompensują strat, które mieszkańcy polskich miast odczują każdego roku. Przy tak niekorzystnych rozwiązaniach, chcemy wspólnie z mieszkańcami ustalić listę priorytetowych zadań na najbliższe lata. Wszystkie największe zadania realizowaliśmy do tej pory w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne. Jednak nawet przy wysokim unijnym wsparciu niezbędny jest wkład własny, który decyzjami rządowymi został znacząco uszczuplony. Nadwyżka operacyjna , czyli kluczowy wskaźnik dla inwestycji mówiący iloma miejskimi pieniędzmi dysponujemy, skurczyła się o 85 mln zł tylko w jednym roku, a taka sytuacja będzie trwała.

Niższe od zakładanych wpływy do budżetu miasta oznaczają, że wiele z zaplanowanych wcześniej inwestycji będzie realizowanych w dłuższej perspektywie. Niekorzystne zmiany w finansowaniu samorządów już odczuwają bydgoszczanie. Są to m.in.:
 • nadwyżka operacyjna (różnica między bieżącymi dochodami a wydatkami, która pozostaje na inwestycje miejskie) z 292 mln zł w 2019 roku spadła do 207 mln zł w 2020 roku,
 • wpływy z podatku PIT w 2020 roku spadły z 534 mln zł w 2019 roku do 514 mln zł w 2020r. Wcześniej rok do roku rósł o około 9% . Oznacza to, że Miasto w bieżącym roku dysponuje kwotą niższą o 71 mln zł od zakładanej w poprzednich latach i na tej podstawie planowało przyszłe inwestycje, na które obecnie brakuje finansowania,
 • z powodu sytuacji epidemicznej odnotowano znacznie mniejsze dochody z obiektów sportowych, kulturalnych. Najbardziej wyrazisty był spadek dochodów w komunikacji publicznej - zamknął się kwotą 25 mln zł.

W obecnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera wyznaczenie priorytetowych zadań. Niezmiennie, przy każdej inwestycji, Miasto będzie aplikować o środki zewnętrzne. Miastu zależy, by strategiczne cele wybrać w sposób transparentny i demokratyczny. Dlatego, w ramach konsultacji społecznych, każdy z mieszkańców będzie mógł wskazać do 3 z 15 inwestycji, które wcześniej były ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub planowano ich wprowadzenie. Na podstawie wyników tego głosowania opracowana zostanie kolejność realizacji tych zadań w najbliższych latach. Cześć zadań została już przygotowana do realizacji i posiada gotowe koncepcje lub projekty. W najbliższych tygodniach przedstawiony zostanie na stronach www.bydgoszcz.pl i www.bydgoskiekonsultacje.pl stopień zaawansowania poszczególnych inwestycji oraz ich znaczenie dla rozwoju miasta.

Konsultacje potrwają od 22 marca do 21 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY . Mieszkańcy będą mieli również możliwość zgłaszania osobnych uwag dotyczących kolejności realizacji miejskich inwestycji. Dodatkowo odbędzie się seria spotkań on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje , w których do dyskusji o każdej inwestycji zaproszeni zostaną eksperci i przedstawiciele strony społecznej. W podobnej formule, która doskonale sprawdziła się w ostatnich latach wybierane są zadania realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski (m.in. inwestycje osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne, projekty dedykowane seniorom oraz młodzieży). Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz)

Lista konsultowanych inwestycji:
 • Przebudowa ul. Nakielskiej (od granic miasta do ronda Grunwaldzkiego). Inwestycja zakłada m.in. rozbudowę jezdni o buspasy, drogi rowerowe, chodniki i przebudowę pętli Wilczak.
 • Rozbudowa stadionu Polonii Bydgoszcz. Zadanie związane jest z kontynuacją przebudowy trybun i dostosowanie obiektu do najnowszych standardów.
 • Budowa basenu na osiedlu Leśnym. Nowa pływalnia ma powstać w oparciu o przygotowaną już dokumentację projektową przy szkole na ul. Czerkaskiej.
 • Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej na Szwederowie. Obiekt przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz seniorów z możliwością korzystania przez inne grupy mieszkańców
 • Budowa zachodniej pierzei Starego Rynku. Sposób, w jaki zabudowana powinna być ta część Salonu Miasta będzie przedmiotem dodatkowych konsultacji. Umieszczenie zachodniej pierzei na liście priorytetów nie rozstrzyga czy będzie to zabudowa historyczna czy nowoczesna
 • Budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym. Przygotowane zostały koncepcje, które poddaliśmy konsultacjom społecznym, w I etapie może powstać jeden obiekt w zależności od możliwości finansowych.
 • Rewitalizacja Parku Akademickiego. Przygotowana została koncepcja zakładająca zagospodarowanie terenów z oczkami wodnymi przy ul. Rejewskiego.
 • Dalsza rewitalizacja nabrzeży Brdy. Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż Brdy
 • Rozwój funkcji rekreacyjnych w Myślęcinku: budowa kolejki wąskotorowej i biegunarium. Odtworzenie infrastruktury kolejowej, jej rozbudowa oraz budowa nowej części zoo dla zwierząt ze strefy polarnej.
 • Zwiększenie wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. Zwiększenie puli w stosunku do aktualnej zakładającej co roczny wzrost wydatków w stosunku do zaplanowanej rocznej kwoty w wieloletniej prognozie finansowej na drogi rowerowe budowane w ramach trwających inwestycji
 • Budowa ścieżki i chodnika wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej nad Brdą. Wykonanie nowej kładki dedykowanej rowerzystom i pieszym pomiędzy dworcem PKS i pętlą Babia Wieś.
 • Utworzenie Fordońskiego Centrum Kultury. Stworzenie nowej instytucji w gmachu po szkole przy ul. Gawędy z szeroką ofertą kulturalną.
 • Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego. Zagospodarowanie na cele rekreacji i wypoczynku kolejnych odcinków parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz pasów zieleni przy nowej części kanału.
 • Rozbudowa trasy W-Z - etapowanie. Rozbudowa najważniejszej arterii komunikacyjnej w mieście do dwóch pasów ruchu z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją.
 • Zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. Dodatkowe środki pozwolą skierować do realizacji kolejne ulice, które zyskały w trakcie oceny ich ważności największą liczbę punktów.

Zarządzenie nr 172/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dostępne pod linkiem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/715849/Zarz%C4%85dzenie-172_2021

Prezentacja z konferencji do porania: www.basenprof.pl/pliki/2720.pdf
Materiały: UM Bydgoszcz
Przeczytaj także:
„Od 13 marca obostrzenia na Pomorzu oraz przedłużone obostrzenia na Warmii i Mazurach”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2700/od_13_marca_obostrzenia_na_pomorzu_oraz_przedluzone_obostrzenia_na_warmii_i_mazurach.html

„Opublikowano rozporządzenie. Restrykcje w województwie warmińsko-mazurskim” - www.basenprof.pl/koronawirus/2684/opublikowano_rozporzadzenie_restrykcje_w_wojewodztwie_warminsko-mazurskim.html

„Obostrzenia utrzymane z wyłączeniem Warmii i Mazur” - www.basenprof.pl/koronawirus/2679/obostrzenia_utrzymane_z_wylaczeniem_warmii_i_mazur.html

„Pływalnia Astoria Bydgoszcz otwarta od 8 marca” - www.basenprof.pl/coslychac/2696/plywalnia_astoria_bydgoszcz_otwarta_od_8_marca.html

„Przyszłe inwestycje basenowe w Bydgoszczy” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2391/przyszle_inwestycje_basenowe_w_bydgoszczy.html

„Projekt zmian ustawy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2274/projekt_zmian_ustawy_o_bezpieczenstwie_na_obszarach_wodnych.html

„Bydgoszcz konsultuje kolejność budowy basenów” - www.basenprof.pl/aktualnosci/1454/bydgoszcz_konsultuje_kolejnosc_budowy_basenow.html

„Radni Bydgoszczy zatwierdzili budżet na budowę pływalni” - www.basenprof.pl/aktualnosci/1226/radni_bydgoszczy_zatwierdzili_budzet_na_budowe_plywalni.html

zamknij

Przeczytaj także

Nowatorska realizacja Firmy Mazur w Niemczech
Firma Mazur działa na rynku od 1989 roku, każdego roku zdobywając uznanie inwestorów z całego świata. Pierwsza zagraniczna realizacja miała miejsce początkiem XXI wieku na Ukrainie i właśnie ta 36-metrowa zjeżdżalnia [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.