Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - www.gov.pl

2021-04-15
Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie przebywających na obszarach wodnych
We wtorek (13 kwietnia br.) Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Przygotowane przez MSWiA rozwiązanie doprecyzowuje m.in. definicję ratownika wodnego oraz umożliwia wydanie rozporządzenia określającego kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.

Przyjęte przez rząd regulacje dookreślają definicję ratownika wodnego. Wskazują iloma kwalifikacjami przydatnymi w ratownictwie wodnym powinien dysponować ratownik wodny. Według nowych przepisów ratownik wodny będzie musiał posiadać co najmniej jedną taką kwalifikację.

Pozostałe warunki niezbędne do posiadania uprawnień ratownika wodnego - wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich; spełnienie wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika oraz zatrudnienie albo pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub członkostwo w takim podmiocie (działającym w formie stowarzyszenia) - pozostają niezmienione.

Projekt przewiduje również, że osoby wykonujące zawody medyczne: lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownik medyczny, którzy realizują doskonalenie zawodowe, spełnią także wymagania w zakresie posiadania innej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym.

Zmienione przepisy umożliwią również ministrowi spraw wewnętrznych i administracji wydanie rozporządzenia określającego inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Szczegółowe zapisy dot. zmian znajdują się tutaj: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r497882665884,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-bezpieczenstwie-osob-przebywajacych-na-obszara.html?fbclid=IwAR3TSslKsc9ViJxKXHMxvmLcWX8xUTVRmQN6jWHaCapWM_ktqSky3koh9Wg
Materiały: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Przeczytaj także:
„Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 25 kwietnia”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2766/przedluzenie_zasad_bezpieczenstwa_do_25_kwietnia.html

„Zawodnicy przygotowujący się do igrzysk skorzystają z basenów” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2761/zawodnicy_przygotowujacy_sie_do_igrzysk_skorzystaja_z_basenow.html

„Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2759/nowe_rozporzadzenie_rady_ministrow.html

„Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia” - www.basenprof.pl/koronawirus/2752/obostrzenia_przedluzone_do_18_kwietnia.html

„Kolejne ograniczenia w korzystaniu z pływalni” - www.basenprof.pl/koronawirus/2747/kolejne_ograniczenia_w_korzystaniu_z_plywalni.html

„Zmiany w rozporządzeniu „antycovidowym”” - www.basenprof.pl/koronawirus/2738/zmiany_w_rozporzadzeniu_antycovidowym.html

„Obostrzenia i rekomendacje od 27 marca do 9 kwietnia” - www.basenprof.pl/koronawirus/2735/obostrzenia_i_rekomendacje_od_27_marca_do_9_kwietnia.html

„Zapobieganie zakażeniom Legionella - zalecenia dot. ponownego otwierania budynków” - www.basenprof.pl/koronawirus/2726/zapobieganie_zakazeniom_legionella_-_zalecenia_dot_ponownego_otwierania_budynkow.html

„Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2678/zmiany_w_rozporzadzeniu_w_sprawie_wymagan_jakim_powinna_odpowiadac_woda_na_plywalniach.html

„Ministerstwo Sportu wskazuje prawidłową interpretację „basenu” i „aquaparku”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2673/ministerstwo_sportu_wskazuje_prawidlowa_interpretacje_basenu_i_aquaparku.html

„Pokaz akcji ratunkowej WSR” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2394/pokaz_akcji_ratunkowej_wsr.html

„WSR Wrocław Mistrzami Polski w Ratownictwie Morskim” - www.basenprof.pl/aktualnosci/1977/wsr_wroclaw_mistrzami_polski_w_ratownictwie_morskim.html

zamknij

Przeczytaj także

Remont czy projekt basenu – najważniejsze są szczegóły
Kiedy projektujemy, lub po prostu przygotowujemy się do remontu basenu warto pochylić się nad z pozoru wydawałoby się mniej istotną kwestią, jaką są wykończenia. To od tych szczegółów zależy bowiem, jak odbiorą i [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.