Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - UM Bydgoszcz

2021-04-21
Budowa basenu rehabilitacyjnego na Szwederowie - konsultacje
Do 21 maja trwa głosowanie, w którym mieszkańcy wskazują kolejność realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta Bydgoszcz w kolejnych latach. Wśród 15 propozycji znalazła się budowa krytego basenu rehabilitacyjnego na Szwederowie. Na początku kwietnia, podczas spotkania konsultacyjnego online przedstawiono szczegóły projektu.

- Budowa krytego basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej jest inwestycją niezwykle ważną dla tych osób, które najbardziej tego potrzebują, mając problemy zarówno ze swoimi niepełnosprawnościami, jak i z trudnościami ruchowymi
– mówi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. - Chcemy, żeby każda osoba z niepełnosprawnościami czuła się w naszym mieście bezpiecznie i aby wszystkie kłopoty i trudności, które spotykają je na co dzień mogły być nieco lżejsze dzięki naszym staraniom.

Jak podkreśla Ilona Zygadło, dyrektor ZS nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej, szkoła od kilku lat podejmuje starania, by basen przy placówce na Szwederowie został wybudowany.

- Dlaczego tak bardzo nam na tym zależy? Zespół Szkół nr 30 specjalnych jest jak sama nazwa wskazuje placówką szczególną i wyjątkową wśród placówek edukacyjnych, ponieważ przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu: lekkim, umiarkowanym i znacznym, a więc głębszym i głębokim, a także dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi pod postacią niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami narządu ruchu, słuchu, wzroku bądź autyzmu
– mówiła Ilona Zygadło.

Placówka prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży od 3. do 25. roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. W pedagogice specjalnej pojęcie rewalidacja używane jest naprzemiennie z pojęciem rehabilitacji, rozumianej jako wielostronna stymulacja, opieka i edukacja osób o zaburzonej percepcji rzeczywistości w celu przystosowania do życia w społeczeństwie.

- I tak prowadzimy: rehabilitację społeczną, polegającą na wyrabianiu zaradności osobistej i samodzielności oraz kształtowaniu postaw i zachowań sprzyjających integracji i inkluzji społecznej; rehabilitację zawodową, polegającą na zdobywaniu kompetencji związanych z wchodzeniem uczniów w rolę pracownika oraz rehabilitację leczniczą – integralną część procesu terapeutycznego, będącego kompleksowym działaniem na rzecz osiągnięcia przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami maksymalnej sprawności lub powstania mechanizmów kompensacyjnych
– mówiła dyrektor Zygadło.

- Ten pierwszy w naszym mieście basen rehabilitacyjny miałby być wyjściem naprzeciw potrzebom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dawać im szansę lepszego, pełniejszego rozwoju. Beneficjentami basenu rehabilitacyjnego byliby uczniowie ZS nr 30, ale także uczniowie i wychowankowie wszystkich innych placówek specjalnych i integracyjnych miasta Bydgoszczy, także osoby dorosłe, borykające się z problemem niepełnosprawności, a więc wymagające niewątpliwie rehabilitacji, seniorzy i osoby czasowo niepełnosprawne. Dodatkowym atutem naszego zadania inwestycyjnego jest fakt posiadania przez miasto przygotowanego już projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z projektem obiekt krytego basenu byłby to wkomponowany w otoczenie szkolne i osiedlowe nowoczesny budynek w pełni przystosowany dla potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
– informuje dyrektorka ZS nr 30.

Na wyposażenie basenu przy ul. Jesionowej składać się będą:

- prostokątna niecka basenowa (12x8x1.35m) z podnoszonym dnem na całej powierzchni, połączona z niecką przeciwprądu z funkcją masażu;
- niecka basenowa okrągła (przekrój 9x1.35m), wyposażona w kolorowe oświetlenie, gejzery, kurtyny, bicze wodne;
- pomieszczenie do terapii flotacyjnej z niecką o wymiarach 2.5x2x0.3m z oświetleniem do koloroterapii i nagłośnieniem do dźwiękoterapii;
- urządzenia do terapii rowerowej w wodzie;
- wirówki do narządów ruchu;
- sauna na podczerwień.

Podczas wewnątrzszkolnych konsultacji wybrano już nazwę dla basenu: Nemo 30. Wybrano też jego logo.

Zajęcia w wodzie mają służyć:
- poprawie kondycji mięśniowo-nerwowej;
- obniżeniu napięcia mięśniowego;
- zmniejszeniu dolegliwości bólowych;
- poprawie ogólnej wydolności organizmu;
- usprawnieniu ruchowemu;
- uspołecznieniu, usamodzielnieniu;
- niwelowaniu negatywnych emocji;
- poprawie orientacji przestrzennej;
- przyswajaniu nowych ruchów i czynności utylitarnych (organizacyjno-porządkowych).

Ilona Zygadło odpowiadała też na pytania zadanie w trakcie spotkania online.

Ile procent dzieci potrzebuje regularnej rehabilitacji w szkole przy ul. Jesionowej?
- Sto procent. Rehabilitacja byłaby skierowana do wszystkich naszych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Basen nie będzie przeznaczony tylko dla osób z niepełnosprawnością ruchową, bo zajęcia w wodzie są antidotum na różnego rodzaju schorzenia. Wspominałam o koloroterapii, o dźwiękoterapii, kabinie infra. Te wszystkie urządzenia wykorzystywane byłyby codziennie.


Czy na basen będzie mógł wejść z osobą niepełnosprawną opiekun, np. syn? Czy osoba niepełnosprawna będzie musiała swoją niepełnosprawność jakoś udowodnić?
- Są takie przypadki niepełnosprawności, kiedy jej nie trzeba udowadniać, np. jeśli ktoś porusza się na wózku lub przejawia inne zachowania, których nie można zakwestionować.


Czy wejście na basen będzie płatne?
- Na pewno bezpłatnie będą mogli z niego korzystać uczniowie naszej szkoły i innych placówek w mieście. Co do pozostałych osób, tego jeszcze nie wiemy. Nawet jeśli, to opłaty z pewnością nie będą wygórowane
.

Konsultacje społeczne potrwają do 21 maja. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. Więcej informacji na stronie: www.bydgoskiekonsultacje.pl
Inwestycje typujemy na www.bydgoszcz.pl/wybieraMY

Poniżej spotkanie konsultacyjne online:
Materiały: UM Bydgoszcz
Przeczytaj także:
„Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie przebywających na obszarach wodnych”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2768/zmiany_w_ustawie_o_bezpieczenstwie_przebywajacych_na_obszarach_wodnych.html

„Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 25 kwietnia” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2766/przedluzenie_zasad_bezpieczenstwa_do_25_kwietnia.html

„Fundamenty basenu na Miedzyniu w Bydgoszczy” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2733/fundamenty_basenu_na_miedzyniu_w_bydgoszczy.html

„Konsultacje dot. realizacji bydgoskich inwestycji” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2720/konsultacje_dot_realizacji_bydgoskich_inwestycji.html

„Przygotowanie terenu pod budowę basenu na Miedzyniu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2660/przygotowanie_terenu_pod_budowe_basenu_na_miedzyniu.html

„Rusza budowa basenu na Miedzyniu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2603/rusza_budowa_basenu_na_miedzyniu.html

„Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji otwartych kąpielisk w Bydgoszczy” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2597/konsultacje_spoleczne_dotyczace_koncepcji_otwartych_kapielisk_w_bydgoszczy.html

„Nowoczesna pływalnia Astoria w Bydgoszczy” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2498/nowoczesna_plywalnia_astoria_w_bydgoszczy.html

„Nowoczesna Astoria z pozwoleniem na użytkowanie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2479/nowoczesna_astoria_z_pozwoleniem_na_uzytkowanie.html

„Basen na Miedzyniu - korzystne oferty na aukcji” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2514/basen_na_miedzyniu_-_korzystne_oferty_na_aukcji.html

„Przyszłe inwestycje basenowe w Bydgoszczy” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2391/przyszle_inwestycje_basenowe_w_bydgoszczy.html

„Budowa Astorii na ukończeniu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2276/budowa_astorii_na_ukonczeniu.html

zamknij

Przeczytaj także

Nowe szorowarki Hako!
Jeszcze większa wydajność powierzchniowa i rozwiązania ułatwiające pracę oraz codzienną konserwację - Scrubmaster B175 R i Scrubmaster B120 R to doskonali partnerzy pomagający utrzymać czystość dużych powierzchni, takich jak [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.