Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Aktualnościwięcej aktualności


Foto - OSiR Gminy Słupsk Sp z o o

2021-09-03
Park Wodny Redzikowo zatrudni prezesa
Rada Nadzorcza Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie poniższe warunki:
 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 6. wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno - skarbowych;
 7. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania pożądane dla Kandydatów:
 1. znajomość zasad funkcjonowania gminnych osób prawnych działających w formie spółek prawa handlowego;
 2. znajomość specyfiki branży, w której funkcjonuje spółka;
 3. znajomość procesu marketingu i sprzedaży usług,
 4. wiedza z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem;
 5. umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi;
 6. prawo jazdy kat. B.

Uwaga! Termin składania ofert upływa 13 września 2021 r.!


Pełna treść ogłoszenia, wymagania formalne, warunki uczestnictwa w konkursie na Prezesa Zarządu Spółki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.osir.slupsk.ug.gov.pl/strony/50.dhtml

zamknij

Przeczytaj także

Chemia do stref SPA firmy Bayrol
Rekreacja w strefach SPA to obecnie prężnie rozwijający się kierunek użytkowników obiektów zarówno basenowych, jak i hotelowych. Zarządcy wspomnianych stref prześcigają się w ciągłym wzbogacaniu oferty. Ta [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.