Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Aktualnościwięcej aktualności


Foto - www.um.suwalki.pl

2022-03-24
Ponowny przetarg na remont basenu w Suwałkach
Po tym jak żadna z firm nie złożyła oferty w przetargu na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach ogłoszono kolejne postępowanie. Na oferty miasto czeka do 15 kwietnia. Warto dodać, że do przetargu który nie wyłonił wykonawcy basenu przystąpiły firmy, które są zainteresowane remontami boisk w Szkołach Podstawowych nr 2 i 7 oraz remontem infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 5. Ich oferty są analizowane.

Inwestycja, którą Miasto Suwałki chce zrealizować w „dziesiątce” ma się odbyć w formule zaprojektuj i wybuduj. Władze Miasta chcą przeprowadzić kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury.

Ze szczegółami zamówienia można zapoznać się na stronie BIP: https://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/tryb_podstawowy_i_przetargi_w_2022_r/aktualne-2022/zp271252022/zp271252022-ogloszenieswz.html

Analizowane są również oferty złożone w postępowaniu dotyczącym remontów obiektów sportowych w Szkołach Podstawowych nr 2, 5 i 7.

Przypomnijmy, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Miasto Suwałki otrzymało kwotę 29 898 000 zł na projekt pn. „Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki”. Dzięki temu w Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 7 i 10 zostaną wykonane remonty istniejących obiektów sportowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku pływalni wraz z niecką basenową, zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną, prowadzenie nadzoru autorskiego
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną.
- uruchomienie pływalni z zapleczem po wykonaniu wszystkich robót objętych zamówieniem wraz z przeszkoleniem pracowników użytkownika,
- zamawiający wymaga udzielenia na zrealizowany przedmiot zamówienia gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 5 lat liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

Prace budowlane po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Materiały: UM Suwałki
Przeczytaj także:
„III Konferencja Hotel Spa BASENY I SAUNARIA: Bezpieczeństwo – Eksploatacja – Zarządzanie”
- www.basenprof.pl/konferencja.html

„Automatyczna bezdotykowa mobilna stacja do dezynfekcji stóp” - www.basenprof.pl/artykuly/3160/automatyczna_bezdotykowa_mobilna_stacja_do_dezynfekcji_stop.html

„Zmiana terminu konkursu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3253/zmiana_terminu_konkursu_z_funduszu_zajec_sportowych_dla_uczniow.html

„30 mln zł na infrastrukturę sportową w Suwałkach” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3118/30_mln_zl_na_infrastrukture_sportowa_w_suwalkach.html

„Arena Suwałki na ukończeniu” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2040/arena_suwalki_na_ukonczeniu.html

zamknij

Przeczytaj także

Hotelowy basen - jakie obowiązki musi spełniać?
Rozmowa z dr Iwoną Michniewicz - prezes Krajowej Rady Sportu i Ratownictwa na temat obowiązków, jakie muszą spełniać hotelowe strefy Spa Dr. Iwona Michniewicz - Biegły sądowy w dziedzinie ratownictwa wodnego, [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.