Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Aktualnościwięcej aktualnościFoto - Ministerstwo Sportu i Turystyki

2023-01-04
Sport Akademicki - wnioski do 17 stycznia
Do 17 stycznia 2023r. można składać wnioski na przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży – w tym przypadku chodzi o wsparcie różnorodnych form aktywizacji sportowej młodzieży akademickiej. Kwota przeznaczona na realizacje Programu wynosi 14 mln zł.

Program „Sport Akademicki” realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej młodzieży akademickiej. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Cele programu:
  • zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży akademickiej;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej;
  • kształtowanie rozwoju psychofizycznego młodzieży akademickiej, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Priorytety w przyznawaniu dotacji:
  • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej;
  • wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
  • tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.

Kto może składać wnioski:


Organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Wyróżnione zostaną podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające ponadregionalne i wojewódzkie struktury organizacyjne.

Składanie wniosków:


Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 17 stycznia 2023 r. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 7 lutego 2023 r.

Informacje i dokumenty: www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-sport-akademicki
Autor: DiS - portal Basenprof
Materiały: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Przeczytaj także:
„Koszalińska pływalnia miejska inwestuje w AFM”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/3434/koszalinska_plywalnia_miejska_inwestuje_w_afm.html

„Połczyn Zdrój ogłosił przetarg na budowę basenu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3456/polczyn_zdroj_oglosil_przetarg_na_budowe_basenu.html

„Rozmowa z Mariuszem Ruszowskim - Dyrektorem Kontraktu Aquaparku Płock” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3443/rozmowa_z_mariuszem_ruszowskim_-_dyrektorem_kontraktu_aquaparku_plock.html

„Oszczędności na czyszczeniu i konserwacji basenu” - www.basenprof.pl/artykuly/3393/oszczednosci_na_czyszczeniu_i_konserwacji_basenu.html

zamknij

Przeczytaj także

Seria Michael Phelps Signature Swim Spas
Bieżnie pływackie Swim Spas zostały opracowane przy współpracy z 18-krotnym mistrzem Olimpijskim, 26-krotnym Mistrzem Świata Michaelem Phelpsem i jego osobistym trenerem Bobem Bowman’em. Są optymalne dla wszystkich [...]

zamknij

Polecamy firmy

PartnerzyCopyrigth Basenprof © 2012-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.
Page generated in 0.02029 seconds.