Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


MOSiR Toruń szuka Dyrektora

2023-02-24
Trwa nabór na Dyrektora MOSiR Toruń
Prezydent Miasta Torunia ogłosił publiczny nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu. Termin składania ofert upływa 3 marca 2023 r.

Zakres zadań na stanowisku dyrektora MOSiR obejmuje tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji na terenie Torunia; utrzymanie, rozwijanie i unowocześnianie bazy sportowej MOSiR; organizowanie masowych imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym; współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej; odpowiedzialność za racjonalną gospodarkę finansową MOSiR.

Od kandydatów oczekuje się (wymagania niezbędne): wykształcenie wyższe; co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych (przez staż pracy rozumie się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze); spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530); znajomość zasad funkcjonowania i utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska, baseny, lodowiska, hale sportowe, korty tenisowe, itp.); znajomość przepisów i zagadnień prawnych regulujących funkcjonowanie zakładów budżetowych oraz działalność sportowo-rekreacyjną; znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej; posiadanie kompetencji miękkich: umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętność analitycznego podejścia do problemów, komunikatywność, skrupulatność, zaangażowanie, umiejętność szybkiego reagowania, kreatywność, inicjatywa i dynamika w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętności koncyliacyjne, gotowość do pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę i dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będą (wymagania dodatkowe): ukończone studia podyplomowe lub kursy związane ze sportem; doświadczenie zawodowe na podobnym lub równoważnym stanowisku pracy; doświadczenie w działalności sportowej, w tym w organizacji imprez i wydarzeń sportowych; znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych np. unijnych i krajowych na rozwój sportu i rekreacji oraz na utrzymanie zarządzanych obiektów.

Termin składania ofert upływa 3 marca 2023 r. o godz. 15:30. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu”; ofertę należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń; za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o naborze oraz wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia pod linkiem: https://bip.torun.pl/oferta-pracy/53415/dyrektor-miejskiego-osrodka-sportu-i-rekreacji-w-toruniu
Materiały: UM Toruń
Przeczytaj więcej:
„Park Wodny AQUA TORUŃ Obiektem Roku”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/3069/park_wodny_aqua_torun_obiektem_roku.html

zamknij

Przeczytaj także

Wodne tory przeszkód - co warto wiedzieć (cz. 2)
Rozmowa z prezesem wyłącznego przedstawiciela marki Aquaglide na terenie Polski, p. Andrzejem Olesińskim z firmy Swimstone Sp. z o.o. Portal Basenprof: Gdzie plasuje się Aquaglide w porównaniu z [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.