Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - Ministerstwo Rozwoju i Technologii

2023-08-04
Konsultacje projektu ustawy o certyfikacji wykonawców
Mniej obowiązków dla przedsiębiorców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, dalsze uproszczenie i przyśpieszenie procedur zamówieniowych, co zachęci przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP, do szerszego udziału w zamówieniach publicznych – takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o certyfikacji zamówień publicznych, który został skierowany do konsultacji. Na uwagi Ministerstwo Rozwoju i Technologii czeka do 31 sierpnia br.

- Projekt ustawy o certyfikacji, który przygotowaliśmy w ministerstwie, to efekt szerokiej współpracy z interesariuszami. Zależy nam na tym, aby rynek zamówień publicznych był jeszcze bardziej przyjazny dla przedsiębiorców i szczerzej otwierał się na sektor MŚP. Chcemy, aby wzmacniał potencjał ekonomiczny wykonawców, w szczególności tych najmniejszych. Wszystko po to, aby przeprowadzanie zamówień publicznych było jeszcze łatwiejsze. Będzie to możliwe dzięki certyfikacji zamówień publicznych - wskazuje Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

- Przygotowanie projektu ustawy zostało poprzedzone konsultacjami zielonej księgi. Pomysł certyfikacji spotkał się z pozytywnym odzewem. Dostrzeżono korzyści płynące z wprowadzenia certyfikatów. Dla przedsiębiorców oznacza ona mniejszą liczbę składanych dokumentów oraz większą pewność działania na rynku zamówień. Z kolei dla zamawiających, zwłaszcza tych mniejszych, przyśpieszenie weryfikacji zamawiających - dodaje wiceminister Kamila Król.

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

Wprowadzenie certyfikacji jest elementem polityki zakupowej państwa. Projekt jest skierowany do uczestników rynku zamówień publicznych, czyli zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.

Projekt przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków formalnych związanych ze składaniem dokumentów przez wykonawców, a także uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji ich sytuacji przez zamawiających.

Certyfikacja oznacza możliwość potwierdzenia przez akredytowane podmioty zdolności i zasobów wykonawców (np. doświadczenia zawodowego; sytuacji finansowej; braku zaległości podatkowych). Wykonawcy będą otrzymywali certyfikaty, które będą mogli wykorzystać w postępowaniach o udzielenie zamówienia w celu wykazana spełniania warunków stawianych przez zamawiających. Dzięki temu, nie będą musieli za każdym razem gromadzić i składać szeregu dokumentów. Certyfikaty będą ważne trzy lata.

Korzyści

Dzięki certyfikacji przedsiębiorca przejdzie jedną szczegółową weryfikację, co ograniczy jego obowiązku na gruncie konkretnych postępowań. Zwiększy ona również pewność działania wykonawców na rynku zamówień. Posłużenie się certyfikatem pozwoli bowiem uniknąć ewentualnych wątpliwości, które mogą wystąpić w toku badania przez zamawiających „klasycznych” dokumentów i oświadczeń. Mniej dokumentów do złożenia, szybsze procedury zamówieniowe, czy też niższe koszty udziału w procedurze, zachęcą przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP, do szerszego zaangażowania się w rynek zamówień publicznych.

Brak obowiązku wielokrotnego uzyskiwania szeregu dokumentów (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego) przyczyni się do braku konieczności ponoszenia opłat pobieranych za ich wydanie.

Dodatkowo certyfikacja dokonywana przez wyspecjalizowane podmioty wzmocni weryfikację wykonawców, co jest korzystne dla interesów zamawiających. 

Konsultacje


Na zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii do projektu ustawy ministerstwo czeka do 31 sierpnia br.

Celem jest jak najszersze zebranie uwag, opinii i ciekawych pomysłów. Dlatego swoje stanowiska mogą przekazywać nie tylko podmioty wskazane w pismach kierujących do konsultacji publicznych i opiniowania, ale każdy zainteresowany.

Wystarczy na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji, na której zamieszczono projekt (pn. „Rządowy Proces Legislacyjny”), wejść w ikonę koperty i wysłać komentarz do projektu ustawy: https://legislacja.gov.pl/projekt/12375154

Więcej informacji o Certyfikacji zamówień publicznych znajduje się na www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/certyfikacja-zamowien-publicznych
Materiały: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Przeczytaj także:
„Oszczędne obiegi uzdatniania wody basenowej - case study”
- www.basenprof.pl/artykuly/3567/oszczedne_obiegi_uzdatniania_wody_basenowej_-_case_study.html

„LUMISO POOLTEST EXPERT to wieloparametrowy fotometr” - www.basenprof.pl/artykuly/3566/lumiso_pooltest_expert_to_wieloparametrowy_fotometr.html

„Brakujący element branży basenowej w Polsce” - www.basenprof.pl/artykuly/3537/brakujacy_element_branzy_basenowej_w_polsce.html

„Czy baseny stalowe sprawdzą się w roli basenów publicznych?” - www.basenprof.pl/artykuly/3529/czy_baseny_stalowe_sprawdza_sie_w_roli_basenow_publicznych.html

„V Konferencja Hotel Spa w jednym z najlepszych hoteli na świecie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3572/v_konferencja_hotel_spa_w_jednym_z_najlepszych_hoteli_na_swiecie.html

zamknij

Przeczytaj także

Membranowe pompy dozujące EMEC do środków chemicznych
^^2058_1   Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym, a podstawowym wymogiem jest precyzyjne i niezawodne dozowanie. Warunek ten [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.