Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów2018-08-01
Przechlorowanie wody basenowej
Wielu spośród Państwa zastanawia się, z jakiego powodu wodę basenową należy od czasu do czasu przechlorować, mimo że wyniki badań mikrobiologicznych nie wskazują na występowanie skażenia.
Taka praktyka uzasadniona jest z dwóch powodów:
1. po pierwsze - nagłe podniesienie zawartości chloru skutecznie likwiduje wszelkie mikroorganizmy występujące w wodzie basenowej, w tym np. w postaci filmu;
2. po drugie - przechlorowanie do tzw. punktu przełamania (stężenie ok. 5 mg Cl2 na l wody) pomaga rozwiązać problem azotu amonowego oraz chloru związanego w wodzie basenowej.

Jon amonowy pojawiający się w wodzie basenowej jest bowiem dosyć dużym problemem dla zarządzających pływalniami. Zgodnie z projektem rozporządzenia dotyczącym wskazań, jakim powinna odpowiadać woda basenowa, jego zawartość w wodzie basenowej powinna być o maksymalnie 0,3 m/l większa niż w wodzie zasilającej basen. Jon ten pojawia się w wodzie głównie na skutek zanieczyszczeń organicznych, takich jak pot i resztki moczu.

Jedną z metod walki z tym zanieczyszczeniem jest wymiana wody basenowej. Już Czesław Sokołowski w publikacji z 1998 r. pt. "Wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla krytych pływalni" zaleca, aby na jednego kąpiącego się wymieniać 30 l wody.

Drugą metodą jest przechlorowanie do tzw. punktu przełamania, w którym chloroaminy zostają utlenione do azotu cząsteczkowego i wolnego chloru. Należy pamiętać o tym, iż w wodzie zawierającej azot amonowy, chlor cząsteczkowy, jon podchlorynowy i kwas podchlorawy, to głównie ten ostatni reaguje z NH4+, tworząc mono, di i tri chloraminy (mierzone jako chlor związany - odczynniki do jego pomiaru to Dpd3). Reakcja następuje wg następujących wzorów:

NH4+ + HOCl ⇄ NH2Cl + H2O + H+
NH2Cl + HOCl ⇄ NHCl2 + H2O
NHCl2 + HOCl ⇄ NCl3 + H2O

Mono i di chloraminy odgrywają rolę dezynfektantów, lecz ich siła bakteriobójcza jest znacznie mniejsza niż HOCl i OCl-. Określony przez Changa potencjał bakteriobójczy w stosunku do bakterii z grupy coli byłby następujący:

HOCl : OCl- : NHCl2 : NH2Cl = 1,0 : 0,125 : 0,0166 : 0,0166 : 0,005. Siła dezynfekująca chloramin w stosunku do wirusów i cyst jest jeszcze mniejsza.

Patrz: Tabela nr 1

Wobec powyższego występowanie w wodzie basenowej chloramin jest niekorzystne z punktu widzenia utrzymania reżimu sanitarno epidemiologicznego. Związki te są wykrywane przez urządzenia, jako jeden ze składników chloru całkowitego (suma chloru wolnego i związanego), a jednocześnie jak wykazano mają one o wiele mniejszą skuteczność dezynfekującą oraz ich zapach jest o wiele bardziej drażniący niż zapach chloru, co negatywnie odbija się na opinii użytkowników pływalni.

Jak już wspomniano wyżej, metodą na pozbycie się tych związków z wody jest przechlorowanie do punktu przełamania. Odbywa się ono poprzez zwiększenie dawki chloru w stosunku do ilości stężenia jonu amonowego do ilości Cl2/N-NH4= 7,34:1. Wówczas zachodzi reakcja:
NH2Cl+ 3Cl2 + H2O → N2O + N2 + 10HCL
Podczas przechlorowania do punktu przełamania przy pH pomiędzy 6,5 a 8,5 występują wyraźne ekstrema (minimum i maximum ) co pokazano na Wykresie nr 1.

Podsumowując - przechlorowanie do punktu przełamania (przeważnie do poziomu 5 mg/l) pomaga:
1. zlikwidować bakterie i grzyby występujące w postaci filmu
2. zmniejszyć stężenie jonu amonowego w wodzie
3. zmniejszyć stężenie chloramin w wodzie
4. poprawić zapach wody.
Autor: mgr inż. Tomasz Gotowicz - Główny Technolog w firmie GOTIX
Materiały: www.gotix.com.pl

zamknij

Przeczytaj także

Wszystko co trzeba wiedzieć o zjeżdżalniach wodnych
Zjeżdżalnie wodne są obecnie w prawie każdym obiekcie basenowym. Bez tej rozrywki trudno sobie wyobrazić dobrą zabawę i rekreację wodną. Aby jednak zjeżdżalnie spełniały swoje zadanie, powinny być funkcjonalne, bezpieczne i [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.