Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów


Rys.1. Przykład procesu flokulacji

2014-01-03
APF i ACO - zgrany duet w optymalizacji procesu koagulacji i flokulacji
DAISY (Dryden Aqua Integrated System) jest zintegrowanym systemem uzdatniania wody oraz zestawieniem specjalnie dobranych i oryginalnych produktów. We wcześniejszych artykułach omówiono różnice między tradycyjnym złożem piaskowym a nowoczesnym aktywowanym złożem szklanym AFM® oraz wykorzystanie mieszacza statycznego ZPM. W dzisiejszym natomiast zaprezentujemy kompleksowe rozwiązanie reagentów stosowanych do uzdatniania wody basenowej - APF i ACO.

Koagulacja i flokulacja - o co tak naprawdę chodzi?

Istotą procesu koagulacji jest zmniejszenie stopnia dyspersji układu koloidalnego poprzez łączenie się pojedynczych cząstek fazy rozproszonej w większe cząstki zwane aglomeratami, które dzięki swoim własnościom mogą być usuwane z wody w procesach filtracji czy sedymentacji. Właściwie prowadzona koagulacja pozwala na usuniecie koloidów hydrofilowych i hydrofobowych, które to odpowiedzialne są za występowanie w wodzie mętności czy barwy. Koagulacja nie tylko zapewnia duży stopień usunięcia zawiesin i koloidów, ale także pozwala na zasocjowanie mikrozanieczyszczeń. (A. Kowal - Oczyszczanie wody)

W procesie flokulacji, podobnie jak to ma miejsce w przypadku koagulacji, cząstki fazy rozproszonej łączą się w większe aglomeraty - łatwe do usunięcia. Jest ona zazwyczaj poprzedzana przez procesy koagulacji, utleniania koloidu ochronnego czy zastosowanie reagentów wspomagających ten proces. Jednak najważniejszym z procesów przygotowawczych jest koagulacja. Dzięki jej wcześniejszemu zastosowaniu zostaną pokonane siły odpychania, co umożliwi bezpośrednie zderzenia między cząsteczkami zawieszonymi. Dzięki dostarczeniu dodatkowej energii do układu, zazwyczaj w formie mieszania, możemy znacznie zwiększyć liczbę zderzeń między cząsteczkami zdestabilizowanymi. (J. Nawrocki - Uzdatnianie wody)

APF - co to jest?

APF jest koagulantem i flokulantem o szerokim zakresie działania, dzięki czemu w procesie filtracji możemy usunąć zanieczyszczenia, a najmniejsze cząstki w procesie flokulacji, takie jak komórki skóry czy bakterie. Żaden pojedynczy koagulant ani flokulant nie jest zdolny do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń z wody, jednak APF jest specjalnie dobraną mieszaniną 6 różnych elektrolitów i polielektrolitów, dzięki czemu potrafimy uzyskać o wiele większy procent usunięcia zanieczyszczeń.

Związki rozpuszczone w wodzie stanowią aż do 80% zapotrzebowania na utlenianie, a stałe cząsteczki zawieszone około 20%. Wszystko, co może zostać odfiltrowane nie musi być usuwane w drodze utleniania. Prowadzona w optymalnych warunkach flokulacja, w połączeniu z wykorzystaniem złoża filtracyjnego AFM®, pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na dezynfektanty, jak również na ograniczenie powstawania ich produktów ubocznych do 80%.

Dzięki zastosowaniu APF złoże filtracyjne AFM® może osiągnąć filtrację nominalną na poziomie 0,1 mikrona (w porównaniu do 5 mikronów bez zastosowania APF). Uzyskanie tak niskiego poziomu filtracji pozwala na całkowite usunięcie odpornych na chlor pasożytów jak Giardia i Cryptosporidium.

W skład APF wchodzi także inny oryginalny specyfik - NoPhos. Jego zadaniem jest usunięcie fosforanów z wody. Jest on naturalnym produktem. Można go bezpiecznie wykorzystać nie tylko w basenach publicznych i prywatnych, ale także w fontannach oraz stawach czy akwariach. NoPhos jest środkiem zawierającym naładowane jony reagujące z fosforanami tworząc przy tym nierozpuszczalny osad, który można z łatwością usunąć z dna zbiornika lub też na złożu AFM®.

ACO - co to jest?

ACO jest aktywnym utleniaczem katalitycznym. Składa się on z mieszaniny polikrzemianów i tlenków metali. Pod wpływem działania promieniowania słonecznego lub promieniowania UV-C następuje przyśpieszenie tworzenia się rodników tlenowych i hydroksylowych. Dzieje się tak, gdy energia uwalniana w procesie przetwarzania krótkofalowego promieniowania UV-C na promieniowanie o większej długości fali powoduje podział cząsteczek wody i powstanie wolnych rodników. Posiadają one o wiele większe zdolności utleniające niż ozon i mogą całkowicie utlenić takie zanieczyszczenia jak mocznik czy chloraminy do dwutlenku węgla (CO2), wody (H2O) i azotu (N2). Takie rozwiązanie zapewnia czystą, bezpieczną i wolną od szkodliwych produktów dezynfekcji wodę. ACO w tym procesie nie jest zużywane, lecz jedynie wspomaga i wzmacnia naturalne procesy. Ponadto chroni chloryny przed fotolizą i zwiększa ich okres półtrwania, co pozawala na trzykrotnie dłuższe działanie związków chloru w basenach odkrytych. W przeciwieństwie do kwasu cyjanurowego nie zmniejsza zdolności utleniania, a poprawia bakteriobójcze działanie chlorynów.

ACO można również stosować w basenach krytych, w których wykorzystywane jest promieniowanie UV-C. Warto wspomnieć, że zastosowanie niskociśnieniowych lamp UV pozwala na redukcję chloru związanego, natomiast wykorzystanie lamp średniociśnieniowych podwaja zapotrzebowanie na chlor. Jak wiadomo, redukcja związanego chloru ma bardzo ważne znaczenie, z uwagi na fakt, iż jego część przekształca się w o wiele bardziej szkodliwe substancje chemiczne jak chloroform i chlorek cyjanu.

ACO jest wyjątkowym specyfikiem. W połączeniu z działaniem promieniowania UV pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na dezynfektanty i, co za tym idzie, zmniejszenie ilości ich produktów ubocznych. Natomiast stosując równocześnie APF pomaga uzyskać dwustopniową flokulację - zarówno dodatnio jak i ujemnie naładowanych cząsteczek w wodzie.

Podsumowując, zastosowanie APF i ACO niesie ze sobą niewątpliwe korzyści. Dzięki tym specyfikom możemy w łatwy sposób poradzić sobie z wieloma problemami, z którymi spotykamy się na co dzień w instalacjach uzdatniania wody. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu filtracji, usunięcie niebezpiecznych pasożytów (Giardia, Cryptosporidium) czy w końcu ograniczenie ilości dezynfektantów i ich ubocznych produktów nie było nigdy tak proste jak dzisiaj.

W celu zaspokojenia Państwa ciekawości zapraszamy na poznańskie targi BUDMA, gdzie na naszym stoisku oraz w trakcie prezentacji przedstawimy w szczegółach zintegrowany system uzdatniania wody DAISY oraz pozostałe produkty dostępne w ofercie Firmy MAZUR.
Autor: Dominika Mazur, Firma Mazur Sp. z o.o. Sp.k.
Przeczytaj także: "Mieszacz statyczny - niezbędny element systemu uzdatniania wody basenowej" - www.basenprof.pl/artykuly/132/mieszacz_statyczny_-_niezbedny_element_systemu_uzdatniania_wody_basenowej.html

zamknij

Przeczytaj także

Jaki basen warto wybudować w hotelu?
Prowadząc obiekt hotelarski, w pierwszej kolejności musimy zadbać o komfort i bezpieczeństwo przyjmowanych gości. Niemniej ważne są atrakcje hotelowe, które uprzyjemniają pobyt w obiekcie i zachęcają do dokonywania [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.