Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów


Pompa VCL-VCLG - foto Funam Sp. z o.o.

2019-11-12
Membranowe pompy dozujące EMEC do środków chemicznych

 
Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym, a podstawowym wymogiem jest precyzyjne i niezawodne dozowanie.
Warunek ten spełniają naścienne pompy typu VCL o sterowaniu stałym (włącz/wyłącz) z regulowaną wydajnością poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Pompy te są stosowane do dozowania z małymi i średnimi wydajnościami rzędu 1 – 16 l/godz.
Działanie membranowej pompy dozującej polega na cyklicznych ruchach membrany wymuszanych za pomocą elektromagnesu.
Gdy membrana porusza się do przodu wewnątrz głowicy powstaje ci-śnienie, które powoduje wypływ dozowanej substancji z głowicy przez tłoczny zawór zwrotny. Po zakończeniu impulsu elektrycznego spręży-na cofa membranę z powrotem do pozycji początkowej zasysając jednocześnie ciecz z pojemnika do głowicy pompy poprzez ssawny zawór zwrotny.
Umieszczony na głowicy ręczny zawór odpowietrzający umożliwia odpowietrzenie pompy, jednakże pompa może być dostarczona na żądanie z głowicą samo-odpowietrzającą (pompy typu VACL).
Pompy VCL wyposażone są w bardzo trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających szybkiemu zużyciu.
Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu, zawór dozujący i membrana wykonane są z odpornych na większość substancji chemicznych tworzyw sztucznych.
Zawory ssawne i tłoczne na głowicy w celu zapewnienia całkowitej szczelności wyposażone są w dwie kulki ze spieku ceramicznego.
Dzięki temu pompy VCL mogą być stosowane do dozowania większości agresywnych substancji, w tym kwasu siarkowego, solnego, podchlorynu sodu itp.


 
Dozowanie koagulanta w instalacjach basenowych
Pompa w wykonaniu specjalnym jest przeznaczona tylko do dozowania koagulanta i nosi oznaczenie VCLG0503. Pompa ta ma zmieniony elektroniczny układ sterowania pozwalający na bardzo precyzyjną regulację wydajności w zakresie 10 – 200 ml/godz poprzez zmianę częstotliwości dozowania.


POMPA MEMBRANOWA KMSMF


 
Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym, a podstawowym wymogiem jest precyzyjne i niezawodne dozowanie.
Warunek ten spełniają pompy typu KMSMF z regulowaną wydajnością poprzez zmianę częstotliwości dozowania i zmianę długości skoku membrany.
Pompy te są stosowane do dozowania z małymi i średnimi wydajnościami rzędu 1 – 18 l/godz.
Pompy KMSMF są pompami wielofunkcyjnymi o różnych trybach sterowania.
Działanie membranowej pompy dozującej polega na cyklicznych ruchach membrany wymuszanych za po-mocą elektromagnesu.
Gdy membrana porusza się do przodu wewnątrz głowicy powstaje ciśnienie, które powoduje wy-pływ dozowanej substancji z głowicy przez tłoczny zawór zwrotny. Po zakończeniu impulsu elektrycznego sprężyna cofa membranę z powrotem do pozycji początkowej zasysając jednocześnie ciecz z pojemnika do głowicy pompy poprzez ssawny zawór zwrotny.
Umieszczony na głowicy ręczny zawór odpowietrzający umożliwia odpowietrzenie pompy, jednak-że pompa może być dostarczona z głowicą samoodpowietrzającą.
Pompy KMSMF wyposażone są w bardzo trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających szybkiemu zużyciu. Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu i zawór dozujący wykonane są z polifluorku dwuwinilidenu (PVDF), a membrana z teflonu (PTFE). Dzięki temu pompy mogą być stosowane do dozowania większości agresywnych substancji, w tym kwasu siarkowego, solnego, podchlorynu sodu itp.


 
Wielofunkcyjne pompy KMSMF mogą pracować w następujących trybach:
Tryb CONSTANT (stały)
– pompa pracuje ze stałą częstotliwością dozowania (wydajnością) ustawioną jako SPH (strokes per hour – ilość skoków/dawek na godzinę), SPM (strokes per minute - ilość skoków/dawek na minutę) lub LPH (liters per hour – ilość litrów na godzinę).
Odpowiedni parametr ustawia się podczas programowania pompy. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy nie dysponujemy żadnym sygnałem zewnętrznym do sterowania pompą.
Tryb DIVIDE (podzielnika)
– sterowanie pompą za pomocą zewnętrznych impulsów z regulatora czy wodomierza.
Pompa dozuje z częstotliwością określoną ilością zewnętrznych impulsów na minutę podzieloną przez podzielnik. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy zewnętrzna ilość impulsów jest zbyt duża, aby efektywnie sterować pompą.
Tryb DIVIDE znajduje także powszechne zastosowanie przy wykorzystaniu sygnałów impulsowych z regulatorów – w tym przypadku podzielnik jest ustawiony na „1”.
Tryb MULTIPLY (mnożnika)
– sterowanie pompą za pomocą zewnętrznych impulsów z regulatora czy wodomierza.
Pompa dozuje z częstotliwością określoną ilością zewnętrznych impulsów na minutę pomnożoną przez mnożnik. Tryb ten jest używany w przypadku, gdy zewnętrzna ilość impulsów jest zbyt mała, aby efektywnie sterować pompą.
Tryb MULTIPLY znajduje także powszechne zastosowanie przy wykorzystaniu sygnałów impulsowych z regulatorów – w tym przypadku mnożnik jest ustawiony na „1”.
Tryb mA
- sygnał analogowy prądowy (0/4 – 20 mA) z zewnętrznego regulatora powoduje dozowanie pompy z ilością skoków/dawek proporcjonalną do natężenia prądu uwzględniając zaprogramowaną największą i najmniejszą wartość natężenia prądu oraz odpowiadające im ilości skoków na minutę.
Tryb VOLT
– sygnał analogowy napięciowy (0 – 10 VDC) z zewnętrznego regulatora powoduje dozowanie pompy z ilością skoków/dawek proporcjonalną do napięcia prądu uwzględniając zaprogramowaną największą i najmniejszą wartość napięcia prądu oraz odpowiadające im ilości skoków na minutę.
Tryb PPM
– wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza, wymaganą koncentrację substancji dozowanej w instalacji w PPM (parts per milion – ilość części na milion, co odpowiada mg/l), stężenie dozowanej substancji w % (np.: podchloryn 15%) oraz objętość dawki jednostkowej określonej podczas kalibracji pompy.
Tryb ten jest używany, gdy chcemy uzyskać założoną wartość PPM pozostawiając pompie określenie ilości skoków/dawek w zależności od otrzymywanych impulsów z wodomierza oraz pozostałych wymienionych wyżej parametrów.
Tryb PERC
– wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza, wymaganą koncentrację dozowanej substancji w instalacji w % PERC (percentage – procent), stężenie dozowanej substancji (np.: podchloryn 15%) oraz objętość dawki jednostkowej określonej podczas kalibracji pompy. Tryb ten jest używany, gdy chcemy uzyskać założoną koncentrację dozowanego substancji w % pozostawiając pompie określenie ilości skoków/dawek w zależności od otrzymywanych impulsów z wodomierza oraz pozostałych wymienionych wyżej parametrów.
Tryb MLQ
- wydajność pompy jest określona przez ilość impulsów z wodomierza na podstawie wymaganej wielkości MLQ (mimiliters per quintal – ilość ml na kwintal), stężenia dozowanej substancji chemicznej w % oraz objętości dawki jednostkowej. Tryb ten jest używany głównie w USA.
Tryb BATCH
– zewnętrzny impuls uruchamia pompę, która dozuje zaprogramowaną objętość substancji lub zaprogramowaną ilość dawek.


POMPY DOZUJĄCE PRIUS D


 
Silnikowe pompy typu PRIUS D napędzane są za pomocą silnika jednofazowego 230 V wyposażonego w przekładnię i posiadają sterowanie stałe (włącz/wyłącz).
Wydajność pomp regulowana jest poprzez zmianę długości skoku membrany za pomocą pokrętła umieszczonego na przekładni.
Pompy te przeznaczone są do dozowania ze średnimi i bardzo dużymi wydajnościami rzędu 12 – 530 l/godz.
Działanie pompy polega na cyklicznych ruchach silnika, który za pomocą przekładni napędza membranę.
Gdy membrana porusza się do przodu wewnątrz głowicy powstaje ciśnienie, które powoduje wypływ dozowanej substancji z głowicy przez tłoczny zawór zwrotny. Po zakończeniu skoku sprężyna cofa membranę z powrotem do pozycji początkowej zasysając jednocześnie ciecz z pojemnika do głowicy pompy poprzez ssawny zawór zwrotny. Umieszczony na głowicy ręczny zawór odpowietrzający umożliwia odpowietrzenie pompy.
Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak głowica z zaworem ssawnym, tłocznym i odpowietrzającym wykonane są z odpornych tworzyw sztucznych.
Pompy PRIUS D mogą być stosowane do dozowania większości agresywnych substancji, w tym kwasu siarkowego, solnego, podchlorynu sodu itp.
Do instalacji każdej pompy, w zależności od jej wielkości potrzebny jest zestaw instalacyjny A, B lub C (patrz tabela Dane techniczne). Zestaw instalacyjny A jest dostarczany wraz z pompą bez dodatkowej opłaty, natomiast zestawy B i C dostarczane są jako opcja i należy je zakupić oddziel-nie.

Zestaw instalacyjny A – G 1/2” x 13


 
1. Filtr stopowy PVDF ½” ze złączką przewodów doz. dwew=13 mm (G½” x 13 mm).
2. Zawór dozujący PVDF/FP/CE ¾”.
3. Przewód dozujący ssawny PVDF 13x16 mm lub PVC 12x18 mm.
4. Przewód dozujący tłoczny PVDF 13x16 mm lub PVC 12x18 mm.Zestaw instalacyjny B – G 11/2” x 18


 
1. Filtr stopowy PVDF 1½” ze złączką przewodów doz. dwew=18 mm (G1½” x 18 mm).
2. Zawór dozujący PP/FP/GL 1½”.
3. Przewód dozujący ssawny PE 18x25 mm.
4. Przewód dozujący tłoczny PVDF 18x22m.


Zestaw instalacyjny C – G 11/2” x 32


 
1. Filtr stopowy PP 1½” ze złączką przewodów doz. dwew=32 mm (G1½” x 32 mm).
2. Zawór dozujący PP/FP/GL 1½”.
3. Przewód dozujący ssawny PVC spiralny 32x40 mm.
4. Przewód dozujący tłoczny PVC zbrojony 32x42 mm.


W ofercie także inne modele pomp dozujących EMEC.

Więcej informacji:
FUNAM Sp. z o.o.
tel.: 604 129 293; 602 368 795; 71 364 37 21
e-mail: baseny@funam.pl
www: www.maytronics.pl
Materiały: www.maytronics.pl
Przeczytaj także:
„PoolManager® PRO - system do zarządzania basenem hotelowym i Spa”
- www.basenprof.pl/artykuly/1781/poolmanager_pro_-_system_do_zarzadzania_basenem_hotelowym_i_spa.html

„Stacja PoolRelax dla basenów hotelowych i wanien spa” - www.basenprof.pl/artykuly/1701/stacja_poolrelax_dla_basenow_hotelowych_i_wanien_spa.html

„BAYROL - profesjonalne systemy dla obiektów publicznych” - www.basenprof.pl/artykuly/1593/bayrol_-_profesjonalne_systemy_dla_obiektow_publicznych.html

„Odkurzacze basenowe Wave – dla każdego basenu (cz.1)” - www.basenprof.pl/artykuly/1441/odkurzacze_basenowe_wave_dla_kazdego_basenu_cz1.html

„Odkurzacze basenowe Wave – polecane dla Aquaparków (cz.2)” - www.basenprof.pl/artykuly/1463/odkurzacze_basenowe_wave_polecane_dla_aquaparkow_cz2.html

„Basenowe pompy ciepła” - www.basenprof.pl/artykuly/1177/basenowe_pompy_ciepla.html

„Fotometry Palintest – wyróżniają się jakością i ceną” - www.basenprof.pl/artykuly/1436/fotometry_palintest_wyrozniaja_sie_jakoscia_i_cena.html

zamknij

Przeczytaj także

Czytniki szafkowe - mały, duży a może biometria?
Czytniki szafkowe to obecnie nieodzowny element w szatniach każdego nowoczesnego obiektu sportowego. To prosta, intuicyjna i praktyczna forma kontroli dostępu. Na rynku dostępnych jest wiele opcji czytników, dlatego warto poznać [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.