Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów


System Anti Bio na jednym z obiektów

2014-04-09
Anti Bio - inwestycja, która przynosi oszczędności
Anti Bio System to urządzenie nowej generacji, które wykorzystywane jest do wspomagania uzdatniania wody basenowej.

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu, kompletacji i montażu stacji uzdatniania wody (także na obiektach basenowych), Firma Mazur zaczęła poszukiwać optymalnych rozwiązań w procesie uzdatniania wody. W wyniku tych działań oraz badań wdrożeniowych, wprowadziliśmy na rynek polski i europejski nowe urządzenie do wspomagania uzdatniania wody basenowej pod nazwą Anti Bio System. Jest to urządzenie wykorzystujące w swoim działaniu ultradźwięki.

Ta najnowsza technologia została opracowana i wdrożona na rynku australijskim, gdzie jest obecnie najczęściej stosowaną metodą wspomagania uzdatniania wody. Do uzyskania tak satysfakcjonujących wyników doszło dzięki wieloletnim badaniom i zaangażowaniu wielu ludzi oraz instytucji - w tym rządu australijskiego. W Polsce badania prowadzone są na Politechnice Śląskiej oraz na pływalniach, na których system został już zamontowany.


System Anti Bio to inwestycja, która przynosi oszczędności z tytułu:
- ograniczenia zużycia środków chemicznych nawet do 50%
- zmniejszenia zużycia wody w cyklach płukania wstecznego nawet do 30%
- zwiększenia wydajności i przedłużenia trwałości urządzeń, głównie filtrów
- bardzo niskich kosztów eksploatacji (urządzenie należy do niskonapięciowych - 10V - koszt jego eksploatacji jest nieporównywalnie niski i zwraca się najpóźniej po roku)


Budowa
System Anti Bio składa się z dwóch podstawowych części: jednostki sterującej oraz aktywatorów. Części systemu są połączone między sobą przewodami elektrycznymi. Jednostka sterująca umieszczona jest w pomieszczeniu maszynowni na ścianie i połączona z gniazdem elektrycznym, zaś aktywatory zamontowane są na instalacji doprowadzającej wodę do filtra. Żadna z części tego systemu nie ma fizycznego kontaktu z wodą basenową. Jednostka sterująca nadaje sygnał elektryczny do aktywatorów, które zamieniają go na złożony sygnał elektromagnetyczny i emitują ultradźwięki.
System Anti Bio oparty jest na przetwarzaniu sygnału przez aktywatory w taki sposób, żeby woda, która jest doprowadzana instalacją do basenu, przepływała przez zmodulowane w złożony sposób pole elektromagnetyczne i pole emisji dźwiękowej.


Modele
Dostępne są dwa typy Systemu Anti Bio - ABS i ABT - każde składające się z trzech modeli.
Każdy model został zaprojektowany do wspomagania uzdatniania odpowiedniej ilość wody oraz dostosowany do różnych typów basenów.


Zalety systemu
Bezpośrednim efektem działania Systemu Anti Bio będzie zauważalny w pomiarach wzrost poziomu wolnego chloru o 20-30 % bez stosowania dodatkowego chlorowania.
Stabilizacja pH da efekt zmniejszenia nakładu pracy związanej z dezynfekcją i kontrolą chemiczną basenu, co ułatwi jego obsługę.
Cykle płukania wstecznego ulegną skróceniu, a zmiany fizyczne w zakresie filtracji doprowadzą do lepszej jakości uzdatniania wody, w rezultacie poprawiając jej czystość. Oszczędności dotyczą zarówno świeżej wody, jak i wody odprowadzanej do kanalizacji, co prowadzi jednocześnie do zmniejszenia wydatków na jej uzdatnianie.
Korzyści z zastosowania Systemu będą widoczne dopiero po kilku dniach, ale gwarantujemy, że w ciągu kilku tygodni będą one wyraźne i możliwe do obliczenia.


Efekty działania
W efekcie pracy urządzenia Anti Bio osiągamy poprawę biologicznej jakości wody ( udokumentowana skuteczność w zwalczaniu pasożytów i bakterii obecnych w wodzie basenowej: Cryptosporidium, Legionella, Giardia oraz ograniczenie rozwoju alg).
Następnie "stabilizujemy" wodę poprzez: utrzymywanie stałego poziomu pH, zmniejszenie ilości zużywanego korektora pH, efektywniejsze działanie środków chemicznych, dzięki czemu finalnie możemy zaobserwować efekt bardziej miękkiej wody.
Ponadto kontrolujemy wartość wolnego chloru obecnego w wodzie, redukując stężenie chloramin, czy likwidując przykry zapach chloru.
Docelowo efekt "stężenia zanieczyszczeń" widoczny jest przez pryzmat poprawy koagulacji, zmniejszenia ilości zużywanego koagulantu chemicznego, poprawę procesu filtracji, redukcji osadów, skrócenia czasu płukania wstecznego i łatwiejszego czyszczenia basenu oraz konserwacji urządzeń.


Bezpieczeństwo
Aktywatory Systemu Anti Bio nie mają fizycznego kontaktu z wodą, nie dochodzi więc do elektrolitycznego rozkładu jego części składowych. System elektryczny oparty na zasilaniu napięciem o wartości 12 V jest w pełni bezpieczny. Wszystkie elementy są izolowane.
Urządzenie posiada wymagane prawem atesty i dopuszczenia obowiązujące na rynku australijskim i zgodne z normami europejskimi:
- Patent Międzynarodowy PCT/AU98/00364
- Aprobata Australijskiego Zarządu Łączności - Oznakowanie Produktu nr N11342
- Zgodność z normami emisji potwierdzona przez Australian EMC 81216 AS/N25 4251 (odpowiednik - norma europejska EN 50081-1)
- Certyfikat Demko 132520-01; EN 60335-1:94 + A11:95 + A1:96 + A13:98 + A14:98
- Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/W/0053/01/2002
- Aprobata Techniczna Centralnego Ośrodka Badawczo -Rozwojowego Techniki Instalacyjnej COBRTI INSTAL Nr AT/2003-02-1371.


Doświadczenie
Badania przeprowadzone na kąpielisku we Włocławku wykazały, że stosowanie Systemu Anti Bio w obiegu wody basenowej miało wpływ na przebieg procesów uzdatniania wody, takich jak filtracja wspomagana koagulacją oraz zakwaszanie i dezynfekcja, dzięki czemu uzyskano:
- redukcję zużycia środka do dezynfekcji o 20 %,
- redukcję zużycia środka do zakwaszania o 20 %,
- wzrost wartości potencjału Redox średnio o 34 mV,
- obniżenie dynamiki przyrostu zawartości produktu ubocznego procesu dezynfekcji (kwasu izocyjanurowego),
- wydłużono czas eksploatacji basenu bez wymiany wody z trzech do czterech tygodni (o min. 33 %),
- poprawę jakości wody (z uwagi na wartość takich wskaźników jak mętność, liczba cząstek stałych, utlenialność).


Od roku 1998 System Anti Bio został zainstalowany na ponad 600 obiektach w takich krajach, jak Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Korea, Tajlandia, Japonia, Norwegia, Kostaryka (terytorium Karaiby), Hong Kong, Chiny, Kanada, Hiszpania i Polska.


Informacje na temat systemu znajdą Państwo także tutaj: www.firmamazur.pl/pl/baseny/anti-bio .
Autor: Dominika Mazur, Firma Mazur Sp. z o.o. Sp.k.
Materiały: www.firmamazur.pl

zamknij

Przeczytaj także

Hydroizolacja basenów w hotelu Gołębiewski
Hotel Gołębiewski w Pobierowie to imponująca inwestycja, której budowa rozpoczęła się w 2018r. Będzie to największy hotel w całym pasie nadmorskim i jeden z największych w Polsce. Budynek ma 11 pięter, a do [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.