Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów


Foto - www.elmark.com.pl

2023-07-13
Oszczędne obiegi uzdatniania wody basenowej - case study
Obiekty basenowe mogą korzystać z dobrych rozwiązań, które zapewniają duże oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. Na przykładzie konkretnych realizacji ukazujemy ich zastosowanie.


Wykonawca projektu

Firma Anchem -Technologia basenowa ( https://anchem-baseny.pl ) zajmuje się projektowaniem, budową i serwisem układów technologicznych uzdatniania wody basenowej. W swoich projektach wykorzystuje falowniki Elmatic oraz sterowniki PLC Unitronics – producent i dystrybutor Elmark Automatyka S.A. ( www.elmark.com.pl ).

Krótki opis projektu

Obiekt basenowy w ZL Gryf to 5 układów technologicznych: 4 niezależne obiegi basenowe oraz układ uzdatniania solanki. Zastosowana technologia to: filtracja podciśnieniowa z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej, lampy UV oraz dodatkowe ozonowanie na basenie leczniczym. Całość instalacji wyposażona w pełną automatykę - zawory z napędami pneumatycznymi, falowniki, czujniki hydrostatyczne oraz szereg elementów pomocniczych.

Zasada działania obiegu uzdatniania wody basenowej

W obiekcie basenowym ZL Gryf znajdują się 4 obiegi, których zasada działania została opisana poniżej.

Woda jest przepompowywana ze zbiornika buforowego do filtra podciśnieniowego. Druga pompa pompuje wodę przefiltrowaną do niecki basenowej. Z niecki basenowej woda korytami przelewowymi odprowadzana jest do zbiornika buforowego. W filtrze podciśnieniowym zamontowane są zawory, które automatycznie ustawiane są w zależności od trybu pracy do filtrowania lub płukania filtrów. Poziom wody w filtrze regulowany jest za pomocą czujnika oraz prędkością pomp, którymi sterują falowniki Elmatic (www.elmark.com.pl/).">https://www.elmark.com.pl/). Poziom wody w zbiorniku buforowym utrzymywany jest na zadanym poziomie za pomocą sondy hydrostatycznej i elektrozaworu dolewającego wodę do zbiornika buforowego. Temperatura wody w basenie regulowana jest czujnikiem Pt100 oraz zaworem i pompką obiegową CO. Parametry chemiczne wody utrzymywane są za pomocą układu kontrolno-pomiarowego oraz pompek dozujących chemię basenową.


 
Projekt zawierał również realizację atrakcji basenowych, które to załączane są z panelu WOT-2070T z pomieszczenia ratownika.

Płukanie filtra podciśnieniowego odbywa się automatycznie i składa się z 12 etapów. Podczas płukania zawory są ustawiane automatycznie do kolejnego etapu płukania, sprawdzana jest prawidłowość ustawienia zaworów. Po odpowiednim ustawieniu rozpoczyna się kolejny etap płukania i załączane są pompy właściwe dla danego etapu. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek nieprawidłowość pracy obiegu basenowego, natychmiast zostaje wysłany SMS do operatora i w zależności od sytuacji obieg zostaje zatrzymany lub pracuje w trybie awaryjnym do przybycia operatora. Zdalny nadzór zapewnia router NW10 i program Remote Operator.


 
Wykorzystane urządzenia:
  • 18 falowników Elmatic serii EDS od mocy 3,7kW do 7,5kW
  • 4 sterowniki serii Vision V700 ze SNAP-em V200-18-E2B
  • Sterownik serii Vision V350-J-TR34 
  • Lokalne moduły rozszerzeń I/O: EX-D16A3-TO16, IO-AI4-AO2
  • Alarmy wysyłane SMS-em wysyła modem GSM/LTE Volten VLT-100-LTE
  • Zdalny dostęp zapewnił router
  • Panel operatorski Advantech WOT-2070T


 
To nie był jednorazowy projekt

Falowniki Elmatic serii EDS wykorzystywane są w najnowszych realizacjach firmy ANCHEM. Kolejnym projektem była budowa obiektu basenowego dla hotelu Interferie w Dąbkach, która obejmowała dostawę i montaż kompleksowego układu technologicznego wraz z wyposażeniem niecek:
  • basenu rehabilitacyjnego,
  • basenu rekreacyjnego wraz atrakcjami
  • dwóch wanien z hydromasażem.


 
Obiegi pracują w oparciu o filtry ciśnieniowe. Układ wykonany w systemie DAISY®. Dzięki zastosowaniu złoża AFM®ng, oraz falowników do pomp obiegowych instalacja cechuje się obniżonym zapotrzebowaniem na media (woda, prąd i ciepło) co przekłada się na realne oszczędności eksploatacyjne.


 
O tym, jak można zmodernizować, lub wybudować nowy obieg wdrażając duże oszczędności zapraszamy do krótkiej rozmowy ekspertką:

Autor: Paulina Łapińska
Materiały: www.elmark.com.pl
Przeczytaj także:
„Przemienniki częstotliwości w branży basenowej - oszczędności i większe możliwości dla obiektu”
- www.basenprof.pl/artykuly/3404/przemienniki_czestotliwosci_w_branzy_basenowej_-_oszczednosci_i_wieksze_mozliwosci_dla_obiektu.html

„Zarządzasz kompleksem basenowym lub hotelem SPA? - Sprawdź jak możesz oszczędzać” - www.basenprof.pl/tv/3438/zarzadzasz_kompleksem_basenowym_lub_hotelem_spa_-_sprawdz_jak_mozesz_oszczedzac.html

„Trzy ukryte problemy infrastruktury basenowej i jak je rozwiązać” - www.basenprof.pl/artykuly/3458/trzy_ukryte_problemy_infrastruktury_basenowej_i_jak_je_rozwiazac.html

zamknij

Przeczytaj także

Nowa generacja czyszczenia basenów
Dolphin LIBERTY to najnowsza seria trzech bezprzewodowych odkurzaczy przeznaczonych do czyszczenia małych i średnich basenów publicznych i prywatnych. Konstrukcja robota w połączeniu z wydajnym systemem [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.