Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów


Lumenometr

2013-09-06
Pilotażowy program czystości na pływalniach
Zapewnienie czystości mikrobiologicznej jest jednym z podstawowych problemów, na jakie napotykają osoby zarządzające pływalniami. Sporządzenie planu higieny i dobór środków dezynfekcyjnych (biobójczych) często nie wystarczy (wobec braku odpowiedniego programu nadzoru), by ustrzec baseny przed skażeniem wody oraz powierzchni.

Zanieczyszczenie wody basenowej najczęściej przyjmuje charakter wtórnego skażenia odpowierzchniowego. Oznacza to, że w pierwszym okresie następuje skażenie plaży basenowej, podłogi pod prysznicami czy innych elementów wyposażenia, a dopiero później użytkownicy pływalni przenoszą patogeny do wody basenowej. Powyższe przypadki wynikają zazwyczaj z nieodpowiedniego zastosowania środków dezynfekcyjnych, niedokładności ekipy sprzątającej czy zwykłego zaniedbania.

Osoba nadzorująca proces dezynfekcji powinna posiadać odpowiednie narzędzie kontrolujące. Trudno bowiem wizualnie ustalić, które powierzchnie podlegały dezynfekcji, a które tylko spłukaniu wodą.

Mając powyższe argumenty na uwadze firma GOTIX uruchomiła pilotażowy program bezpłatnych testów ATP na terenie pływalni, które z nami współpracują.

W programie badań oznaczane jest stężenie adenozyno-trójfosforanuu (ATP) - cząsteczki pełniącej rolę uniwersalnego akumulatora i nośnika energii, która występuje we wszystkich komórkach bakterii, drożdży i pleśni. Pomiarów dokonuje się przy użyciu lumenometru. Przewyższają one tradycyjne badania mikrobiologiczne pod względem:
- szybkości wykonania - wyniki pomiaru odczytywane są już po 15-20 sekundach
- wygody
- skuteczności.

Wszystko to pozwala zarządcom pływalni na natychmiastową analizę stanu czystości obiektu, możliwości jego udostępniania użytkownikom, jak również ułatwia ustalenie ewentualnych przyczyn problemów.

Badanie powierzchni wykonywane jest za pomocą wymazówki (pióra). Odpowiednio przeszkolony pracownik firmy GOTIX - na miejscu badania ściąga osłonę z próbki Ulta Snap. Następnie wilgotną końcówką pobiera wymaz z danej powierzchni (10x10 cm). W kolejnym etapie pobrana końcówka jest nawilżana roztworem zawierającym lucyferazę i katalizującym reakcję utleniania lucyferyny. Tak przygotowaną próbę wkłada do aparatu Luminometr SystemSURE Plus i po 15 s. odczytuje wynik w jednostkach RLU (Relative Light Units). Wartość RLU jest wprost proporcjonalna do stężenia reagentów reakcji. W przypadku metody ATP wartość RLU zależy od ilości ATP, gdyż ten związek jest reagentem limitowanym, przyjmuje różne wartości, natomiast stężenia pozostałych substratów reakcji są stałe, niezmienne. Reakcja polega na oksydatywnej dekarboksylacji lucyferyny katalizowanej przez lucyferazę, w obecności wysokoenergetycznego ATP oraz jonów magnezu. W wyniku reakcji następuje świecenie o intensywności proporcjonalnej do zawartości ATP w pobranej próbce przy jednoczesnym założeniu, że ilość ATP w komórce jest stała, a ilość emitowanego światła będzie proporcjonalna do liczby żywych komórek .

Badanie wody dokonywane jest natomiast za pomocą wymazówki AquaSnap. Wymazówki te zawierają bardzo czuły i stabilny odczynnik w postaci płynnej, zamknięty w specjalnej, bezpiecznej ampułce. Końcówka wymazówki wykonana jest w kształcie grzebienia, co gwarantuje pobranie właściwej ilości cieczy do badania.

Podsumowując - proponowany przez naszą firmę program badań w wielu przypadkach przyniósł znaczną poprawę czystości mikrobiologicznej na współpracujących z nami pływalniach. Zastosowanie wysokiej jakości produktów firmy GOTIX do uzdatniania wody, jak również do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, w połączeniu z wdrożeniem opracowanych przez nas planów higieny oraz badań mikrobiologicznych, pozwalają na znaczne zredukowanie ryzyka skażenia basenu.

Na zakończenie opisano dwie sytuacje, w których badanie ATP przyniosło realne korzyści.

Przypadek I

Podczas sprawdzania czystości mikrobiologicznej powierzchni pod prysznicami męskim i damskim badania wykazały znaczną różnicę w odczytywanych jednostkach RLU. Poziom zmierzonego RLU w szatni męskiej był na bardzo dobrym poziomie, natomiast w szatni damskiej na poziomie niebezpiecznym, wskazującym znaczne zagrożenie mikrobiologiczne (54 razy większym niż w szatni męskiej).

Na obu szatniach zgodnie z planem higieny stosowano ten sam środek dezynfekcyjny. Szukając przyczyn przeprowadzono szczegółową rozmowę z ekipą sprzątającą. W jej wyniku ustalono, iż osoby sprzątające wprowadziły bez wiedzy kierownictwa własne rozwiązanie polegające na tym, że szatnie w nocy były dezynfekowane na zmianę - jednej nocy szatnia męska, a drugiej nocy - damska. Szatnia nie podlegająca danej nocy dezynfekcji, była tylko spłukiwana wodą. Takie rozwiązanie pozwalało zaoszczędzić czas, jednak stwarzało istotne zagrożenie epidemiologiczne.

Przypadek II

Na jednej z pływalni, pomimo stosowania odpowiednich dawek środków do dezynfekcji wody oraz przeprowadzania procedury przechlorowania, stosunkowo często dochodziło do skażenia wody.

Przy kolejnym skażeniu pracownik firmy GOTIX przeprowadził szczegółowe badanie mikrobiologiczne wody w niecce basenowej. Próbki wody pobrano wzdłuż ścian basenu co 3 metry. Następnie poddano szczegółowej analizie otrzymane wyniki poziomu RLU. Zauważono linowy wzrost wartości. Największe wartości otrzymano przy jednym z wejść do basenu. Szczegółowo zbadano to miejsce. Wynik oględzin wykazał, iż w drabince wejściowej do basenu pojawił się minimalny otwór. Woda basenowa przezeń dostawała się do wnętrza drabinki i tam, na skutek temperatury, braku mieszania i dostępu środków dezynfekcyjnych ulegała skażeniu. Następnie powoli wyciekając, co jakiś czas, skażała cały basen. Po wymianie drabinki problem ustał.

_____________________________________
(i) M. Adamczak, W. Bednarski, A. Kowalska, Szybkie testy biologiczne szansą poprawy i standaryzacji jakości żywności, Przem. Spoż. 1999, nr 6 (53), s. 36-40.
Autor: mgr inż. Tomasz Gotowicz - główny technolog w firmie GOTIX
Materiały: www.gotix.com.pl

zamknij

Przeczytaj także

Środek na glony w basenie Glon Fighter
Płyn przeciw glonom, bakteriom i grzybom znajdującym się w wodzie basenów kąpielowych o potwierdzonej skuteczności. Środek Glon Fighter B-001 na glony w basenie zaleca się do stosowania zarówno na krytych, [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.