Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej


Foto - Adam Guz KPRM

2020-05-25
Premier: Chcemy rozwijać infrastrukturę sportową
Inwestycje publiczne to nie tylko inwestycje drogowe czy kolejowe, lecz także inwestycje w infrastrukturę sportową. Na szczęście w dużej mierze nie zatrzymały się one w związku z epidemią koronawirusa i nadal stanowią impuls do rozwoju gospodarczego kraju. Jest to szczególnie ważne dla utrzymania potencjału inwestycyjnego i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.


Finansowanie zadań sportowych z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) następuje w ramach uruchomionych przez Ministerstwo Sportu programów, wśród których w 2020 r. to:
 • Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, mający na celu rozwój bazy obiektów sportowych na potrzeby polskiego sportu wyczynowego, zapewnienia odpowiednich warunków szkoleniowych i treningowych, przygotowania kadry narodowej oraz  organizacji zawodów.
 • Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" – edycja 2020, ukierunkowany na  wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym i umożliwiającym masowe uprawianie sportu na terenie całego kraju.
 • Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich – pilotażowa edycja 2020, którego celem jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. Stanowi odpowiedź na deficyt obiektów tego typu. To pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjujące wsparcie inwestycji budowy zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Rozstrzygnięcie Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich w 2020 r.


Dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej W ramach Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich  zostało objętych 12 obiektów na kwotę ponad 19 mln zł. Na etapie tworzenia Programu Ministerstwo Sportu przewidziało udzielenie dotacji na łączną kwotę 15 mln zł. Wszystkie wnioski, które spełniały wymogi formalne i programowe zostały zaopiniowane pozytywnie, dlatego podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji środków o ponad 4 mln zł. Dofinansowaniem objęte są inwestycje w 2 wariantach: zadaszenie istniejącego boiska (7 inwestycji) lub budowa nowego boiska wraz zadaszeniem (5 inwestycji).

U podstaw programu leży, wynikające z wcześniejszych doświadczeń resortu sportu, założenie, że dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, skutecznie zachęcają inwestorów do rozwoju bazy sportowej.

Budowa boiska w Gminie Andrespol


Jednym z beneficjentów Programu jest Gmina Andrespol (woj. łódzkie), którą 23 maja br. odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem pneumatycznym samorząd gminny otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł.

W Gminnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Wiśniowej Górze, na terenie którego zostanie zrealizowana ta inwestycja, szef rządu podkreślił istotę inwestowania w infrastrukturę sportową w całym kraju, nie tylko w dużych miastach.
- Można świetnie grać, wywodząc się z małych miejscowości. Tego życzę takim miejscowościom jak ta
– powiedział.

Premier podkreślił, że na takich właśnie boiskach rosną polskie talenty - przyszli zawodnicy polskiej reprezentacji oraz klubów. Talenty takie jak Kuba Błaszczykowski, pochodzący z Truskolasów. Zwrócił też uwagę, że to boisko przysłuży się nie tylko mieszkańcom gminy Andrespol. Będą z niego korzystać też mieszkańcy całego powiatu.

- Stawiamy na sport, który jest źródłem dobrego wychowania, hartu ducha oraz kształtowania charakteru
– kontynuował.

Rozwój infrastruktury sportowej

Nowoczesne obiekty sportowe sprzyjają przede wszystkim rozwojowi talentów, dlatego w ciągu czterech lat (2016-2019) rząd na rozwój infrastruktury sportowej przeznaczył łącznie blisko 2,3 mld zł. Dzięki tej kwocie możliwa była realizacja zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie ponad 6000 obiektów sportowych w całej Polsce. Budżet Ministerstwa Sportu na rozwój infrastruktury sportowej w całej Polsce w 2020 r. to nieco ponad 516 mln zł.

Rozwój infrastruktury sportowej to jeden z głównych priorytetów rządu. Dobra baza sportowa stwarza odpowiednie warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz buduje pozytywne postawy społeczne w ramach współzawodnictwa sportowego.

Plany na 2020 r. w zakresie infrastruktury sportowej kładą nacisk na wspieranie tych inwestycji, które w największym stopniu odpowiadają potrzebom społeczeństwa (w zakresie sportu powszechnego) oraz zawodników (w zakresie sportu wyczynowego).

Kontynuowane są flagowe programy infrastrukturalne, czyli Program Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej  oraz Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Powrót do normalności sportowej


Epidemia koronawirusa miała również wpływ na ograniczenie działalności obiektów sportowych. W ramach stopniowego znoszenia tych ograniczeń od 4 maja br. zostały udostępnione obiekty infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, w tym boiska szkolne i wielofunkcyjne (Orliki). Korzystanie ze sportowej infrastruktury otwartej jest możliwe przy zachowaniu określonych zasad bezpieczeństwa, takich jak:
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
Autor: DiS - portal Basenprpof
Materiały: KPRM
Przeczytaj także:
„GOS-R w Wiśniowej Górze zbuduje zadaszenie boiska”
www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2224/gos-r_w_wisniowej_gorze_zbuduje_zadaszenie_boiska.html

„Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich rozstrzygnięty” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2221/program_budowy_zadaszen_boisk_pilkarskich_rozstrzygniety.html

„Wyniki naboru „Sport Wszystkich Dzieci”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2215/wyniki_naboru_sport_wszystkich_dzieci.html

„Wynagrodzenie trenerów w ramach Programu KLUB” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2204/wynagrodzenie_trenerow_w_ramach_programu_klub.html

„„Sport Wszystkich Dzieci” - rozstrzygnięcie przedłużone” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2185/sport_wszystkich_dzieci_-_rozstrzygniecie_przedluzone.html

„Rekordowy budżet na Program „KLUB”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2178/rekordowy_budzet_na_program_klub.html

„Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 2020” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2175/program_inwestycji_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_sportu_2020.html

„„Sport Wszystkich Dzieci” - rozstrzygnięcie przedłużone” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2166/sport_wszystkich_dzieci_-_rozstrzygniecie_przedluzone.html

„Sportowa Polska 2020 - wydłużenie terminu składania wniosków” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2152/sportowa_polska_2020_-_wydluzenie_terminu_skladania_wnioskow.html

„Erasmus+Sport 2020 - termin składania wniosków przedłużony” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2148/erasmussport_2020_-_termin_skladania_wnioskow_przedluzony.html

„Wydłużone terminy wnioskowania w programach na upowszechnianie sportu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2147/wydluzone_terminy_wnioskowania_w_programach_na_upowszechnianie_sportu.html

„Operator Projektu Lokalny Animator Sportu wyłoniony” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2145/operator_projektu_lokalny_animator_sportu_wyloniony.html

„Program „Sportowa Polska” - edycja 2020” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2117/program_sportowa_polska_-_edycja_2020.html

zamknij

Przeczytaj także

DERMTIX R - badania PZH potwierdzają działanie wirusobójcze
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, oraz związanym z tym rosnącym zapotrzebowaniem na środki dezynfekcyjne i występujące ich niedobory, zachodzi uzasadniona potrzeba wydania [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.