Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej


Foto - www.zis.krakow.pl

2020-07-27
Prace naprawcze na krakowskim Stadionie
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zarządza i gospodaruje w imieniu Gminy Miejskiej Kraków Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. W ramach swoich kompetencji prowadzi i zleca także prace remontowo-naprawcze obiektu. Należy pamiętać, że stadion wymaga co jakiś czas napraw wynikających m.in. z naturalnego procesu zużywania się jego elementów, chociażby pod wpływem warunków atmosferycznych. Obecnie ZIS prowadzi kontrolę szczelności poszyć dachów nad trybunami oraz prace naprawcze w miejscach gdzie w ostatnim czasie pojawiły się przecieki. Zlecono również wymianę siedzisk w sektorach VIP.

Dach nad trybunami zostanie wyremontowany przed startem kolejnego sezonu PKO BP Ekstraklasy


W ostatnim czasie pojawił się problem przeciekającego dachu nad trybunami Stadionu Miejskiego im. H. Reymana. Sprawa dachu została niezwłocznie zgłoszona do pracowników merytorycznych zajmujących się Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana, którzy podjęli działania w celu usunięcia problemu.

Trybuna zachodnia, na której także zaobserwowano przeciekanie dachu, jest wciąż objęta gwarancją, dlatego awaria została zgłoszona firmie Polimex-Mostostal SA – generalnemu wykonawcy tego obiektu. W tego typu przypadkach, każdorazowo jest zgłaszana pilna potrzeba usunięcia awarii przed najbliższym meczem. Do przecieków doszło w miejscach gdzie znajdują się uszczelki, które zostały „wypchnięte” z gniazd, prawdopodobnie, poprzez pracujące termicznie płyty poszycia dachu. Usterki zostały usunięte przez przedstawiciela Gwaranta – firmę Polimex-Mostostal SA i na jego koszt. Miasto nie poniosło kosztów w związku z przeprowadzoną naprawą gwarancyjną.

Obecnie prowadzone są działania zmierzające do zlokalizowania pozostałych nieszczelności dachu oraz ich usunięcia. Jest to proces skomplikowany i czasochłonny. Przerwa pomiędzy rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy zostanie wykorzystana na usuniecie ww. usterek w sposób kompleksowy. Dotychczas prowadzone interwencje zmierzały do szybkiego zażegnania problemu przed zbliżającym się meczem Wisły Kraków, by zminimalizować możliwość przecieków.

Jesienią nowe krzesełka na sektorze VIP


W związku ze zużyciem foteli w sektorach VIP oraz przebarwieniem części siedzisk zamontowanych na widowni trybuny wschodniej stadionu, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zawarł porozumienie z firmą Polimex-Mostostal SA, na mocy którego wymienionych zostanie 1638 siedzisk VIP. Nowe siedziska zostaną zamontowane jesienią br. Ponadto, wykonawca dostarczy 300 sztuk nowych plastikowych części zamiennych do siedzeń trybuny wschodniej stadionu (siedzisko wraz z oparciem). Kosztami powyższego porozumienia obarczona jest firma Polimex-Mostostal SA.

Porządek na stadionie


W związku z pojawiającymi się co jakiś czas dyskusjami i polemikami dotyczącymi zarządzania stadionem i jego sprzątania, szczególnie po meczach Wisły Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przypomina, że zgodnie z zapisami umowy dzierżawy z Gminą Miejską Kraków, Klub zobowiązał się do wykonywania prac porządkowych w czasie okołomeczowym.

Mimo obowiązującej umowy, pracownicy ZIS z własnej inicjatywy i do tego wielokrotnie sprzątali (i sprzątają nadal) Stadion Miejski im. Henryka Reymana, kosili trawę, zbierali liście, odśnieżali teren obiektu. Odpowiedzialność za stan czystości stadionu podczas meczów Wisły Kraków oraz po ich zakończeniu, a w szczególności za pozostawione resztki jedzenia, wabiące gołębie, leży po stronie Klubu, który powinien być adresatem wszelkich uwag związanych z tym tematem.
Materiały: www.zis.krakow.pl

zamknij

Przeczytaj także

Membranowe pompy dozujące EMEC do środków chemicznych
^^2058_1   Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym, a podstawowym wymogiem jest precyzyjne i niezawodne dozowanie. Warunek ten [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.