Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej


Foto - Ministerstwo Sportu

2020-07-31
Bezpłatne badanie nawierzchni boisk - trzeba się spieszyć
Ministerstwo Sportu informuje, iż w związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi potencjalnego negatywnego wpływu niektórych granulatów stosowanych na boiskach ze sztuczną trawą na zdrowie użytkowników, planowane jest pilotażowe badanie boisk, w celu zbadania stanu faktycznego. W związku z powyższym oferujemy zarządcom/właścicielom takich boisk przeprowadzenie darmowego badania.

Ministerstwo podkreśla, że celem takiego badania nie jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości na poszczególnych boiskach, lecz próba oceny zagrożenia toksykologicznego w ujęciu systemowym, celem eliminacji/zmniejszenia ryzyka w ramach przyszłych inwestycji.

Jednocześnie, poprzez udział w badaniu, udzielają Państwo Ministerstwu Sportu zgodę na wykorzystanie wyników badań w celach statutowych, natomiast Ministerstwo Sportu zobowiązuje się do przekazania Państwu przedmiotowych wyników badań.
  • Zakres i metody badawcze znajdują się w zał. nr 1.
  • Pobór próbek i ich wysyłka będą realizowane samodzielnie przez zarządcę boiska, zgodnie z procedurą poboru opisaną w zał. nr 2.
  • Zainteresowani zarządcy/właściciele obiektów proszeni są o wypełnienie zał. nr 3 i przesłanie go na adres poczty elektronicznej infrastruktura@msport.gov.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę badań planowanych do realizacji Ministerstwo Sportu zachęca do jak najszybszego przesłania zgłoszeń. Akceptacja wniosków odbędzie się w oparciu o kolejność zgłoszeń. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z objęciem zgłoszonego obiektu badaniem.

Materiały do pobrania:
  1. Zakres i metody badawcze - www.basenprof.pl/pliki/2356_1.docx
  2. Instrukcja poboru próbek - www.basenprof.pl/pliki/2356_2.pdf
  3. Kwestionariusz zgłoszeniowy - www.basenprof.pl/pliki/2356_3.xlsx
Materiały: Ministerstwo Sportu

zamknij

Przeczytaj także

Przypominamy procedury dla stref Wellness
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wytycznych dla stref Wellness w zakresie wykonywania zabiegów, informujemy, że obowiązują zapisy GIS z dn. 4 kwietnia 2020r. Wytyczne dla stref Wellness - gabinety [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.