Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej

Foto - www.zis.krakow.pl

2020-12-14
Nowe inwestycje Krakowa: nowoczesna hala sportowa przy IX LO
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przygotował dokumentację projektową hali sportowej przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Wróblewskiego (ul. Czapińskiego 5, Dzielnica V Krowodrza) wraz z łącznikiem prowadzącym do szkoły. Procedowane jest także pozwolenie na budowę. Obiekt będzie dostępny również z zewnątrz i będzie służył nie tylko uczniom IX LO, ale także mieszkańcom oraz dzieciom i młodzieży z okolicznych placówek edukacyjnych. Dodatkowo, w ramach inwestycji Gminy Miejskiej Kraków zaplanowano zagospodarowanie terenu i infrastrukturę towarzyszącą, w tym boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z trybunami od strony wschodniej hali i siłownię plenerową.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku hali sportowej oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą: układem komunikacyjnym – drogą wewnętrzną, jezdniami, chodnikami, miejscami postojowymi, boiskiem wielofunkcyjnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami sportowymi, trybunami, siłownią plenerową, piłkochwytami oraz towarzyszącymi budowlami, obiektami budowlanymi, śmietnikiem, obiektami małej architektury, a także infrastruktury technicznej – wewnętrznymi instalacjami (w budynku): elektrycznymi, fotowoltaiczną, teletechniczną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnętrznymi instalacjami (poza budynkiem): elektrycznymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym; przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa przyłącza teletechnicznego i gazowego.

Zaprojektowana hala sportowa składa się z dwóch części – dwukondygnacyjnej i częściowo podpiwniczonej sali sportowej z trybunami wewnętrznymi i dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego zaplecza szatniowego z salą fitness o powierzchni 124 m2 na I piętrze.

Główną część inwestycji stanowić będzie hala o wymiarach pola gry 40 m x 20 m, z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i futsal oraz trybuną dla 140 widzów. W tej części budynku znajdą się również: szatnia z toaletą dla trenera, podręczny, przelotowy magazyn, dostępny także z zewnątrz. Na trybunach zaprojektowano schody prowadzące na poziom +1,44 m (poziom parteru istniejącego budynku szkoły), na którym zlokalizowano ciąg komunikacyjny prowadzący na zewnątrz do trybun zewnętrznych, a także poprzez korytarz do istniejącego budynku szkoły. Przy korytarzu komunikacyjnym zlokalizowano klatkę schodową a także podnośnik w murowanym szybie, łączące wszystkie poziomy budynku. W kondygnacji podziemnej, zaplanowanej tylko pod trybunami wewnętrznymi, znajdzie się magazyn.

Zaplecze szatniowe na poziomie parteru składa się z: pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia dozorcy, toalety damskiej, męskiej i dla niepełnosprawnych, 4 zespołów szatniowych, umywalni, natrysków, szatni wyposażonej w oddzielne łazienki dla trenera, magazynu, pomieszczenia technicznego i jest komunikacyjnie powiązane z halą sportową.

Na poziomie I piętra w zapleczu szatniowym zaprojektowano salę fitness, szatnie z toaletami i natryskami, magazyn, szatnię z toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Budynek został zaprojektowany w formie nowoczesnej bryły i we współczesnym wyrazie architektonicznym. Będzie składał się z elementów o różnych wysokościach. Dominującą bryłę stanowi hala sportowa wraz z częścią zaplecza szatniowego i sali fitness. Pozostałe elementy budynku stanowią układy parterowe.

Na części dachu przewidziany jest pas zieleni.

Maksymalna wysokość budynku hali sportowej: 10,5 m
Powierzchnia zabudowy: 1859 m2
Kubatura: 16560 m3

Wszystkie poziomy i pomieszczenia przeznaczone dla użytkowników obiektu mają zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdą się również łazienki, przebieralnie i natryski przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku będzie urządzenie transportu pionowego, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej zaprojektowanego budynku zlokalizowane będą: zewnętrzne, wielofunkcyjne boisko sportowe (31 m x 18 m) o nawierzchni syntetycznej z trybunami, siłownia plenerowa i tereny zielone.

Przed budynkiem zapewnione będzie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Chodniki posiadają obniżenia przystosowane do najazdu wózkiem.

Dokumentację projektową opracowała Grupa 68 Architekci S.J.
Materiały: ZIS Kraków
Przeczytaj także:
„Kto otrzyma pomoc z Tarczy Antykryzysowej 6.0”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2549/kto_otrzyma_pomoc_z_tarczy_antykryzysowej_60.html

„Wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny w Krakowie” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2542/wielofunkcyjny_kompleks_sportowo-rekreacyjny_w_krakowie.html

„Baseny w hotelach otwarte dla gości” - www.basenprof.pl/koronawirus/2537/baseny_w_hotelach_otwarte_dla_gosci.html

„Zmiana w obowiązku noszenia maseczek w pracy” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2534/zmiana_w_obowiazku_noszenia_maseczek_w_pracy.html

„Aktualne regulacje dotyczące basenów, sportu i zajęć” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2527/aktualne_regulacje_dotyczace_basenow_sportu_i_zajec.html

„Rozbudowa basenów KS Clepardia w Krakowie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2522/rozbudowa_basenow_ks_clepardia_w_krakowie.html

„Wpływamy na zdrowie” cz. 4 - baseny przyszkolne Kraków” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2507/wplywamy_na_zdrowie_cz_4_-_baseny_przyszkolne_krakow.html

„„Wpływamy na zdrowie” cz. 3 - basen przy SP nr 155” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2480/wplywamy_na_zdrowie_cz_3_-_basen_przy_sp_nr_155.html

„Budowa hali sportowej przy SP nr 151 w Krakowie” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2471/budowa_hali_sportowej_przy_sp_nr_151_w_krakowie.html

„„Wpływamy na zdrowie” cz. 2 - basen przy al. Kijowskiej” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2469/wplywamy_na_zdrowie_cz_2_-_basen_przy_al_kijowskiej.html

„Wpływamy na zdrowie” - basen przy ul. Eisenberga 2” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2453/wplywamy_na_zdrowie_-_basen_przy_ul_eisenberga_2.html

„Wsparcie dla krakowskich klubów sportowych” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2414/wsparcie_dla_krakowskich_klubow_sportowych.html

„Modernizacja obszaru wokół krakowskiego Stadionu” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2396/modernizacja_obszaru_wokol_krakowskiego_stadionu.html

„Kolejne inwestycje basenowe w Krakowie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2360/kolejne_inwestycje_basenowe_w_krakowie.html

„Budowa szkolnych basenów w Krakowie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2132/budowa_szkolnych_basenow_w_krakowie.html

„Projekt Centrum Sportów Zimowych w Krakowie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2109/projekt_centrum_sportow_zimowych_w_krakowie.html

„Otwarcie krytej pływalni w Krakowie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/1898/otwarcie_krytej_plywalni_w_krakowie.html

„Basen w OSiR Kolna w Krakowie po renowacji” - www.basenprof.pl/aktualnosci/1737/basen_w_osir_kolna_w_krakowie_po_renowacji.html

„W Krakowie powstaną kolejne baseny” - www.basenprof.pl/aktualnosci/1594/w_krakowie_powstana_kolejne_baseny.html

zamknij

Przeczytaj także

Przechlorowanie wody basenowej
Wielu spośród Państwa zastanawia się, z jakiego powodu wodę basenową należy od czasu do czasu przechlorować, mimo że wyniki badań mikrobiologicznych nie wskazują na występowanie skażenia. Taka praktyka uzasadniona jest z dwóch [...]
PartnerzyCopyrigth Basenprof © 2012-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.