Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej


Foto - www.samorzad.pap.pl

2021-01-27
Lubelska Akademia Futbolu - nowoczesny kompleks sportowy
Miasto Lublin i spółka Lubelska Akademia Futbolu podpisały umowę dzierżawy nieruchomości gminnej położonej przy ulicach Krochmalnej i Przeskok. Teren o powierzchni ponad 11 ha przeznaczono na cele sportowe – budowę i prowadzenie nowoczesnego obiektu szkoleniowego, na co w ubiegłym roku zgodę wyraziła Rada Miasta Lublin. Podpisana umowa wieńczy kilkumiesięczny etap negocjacji i zabezpiecza interes Miasta.

– Zawarta umowa rozpoczyna etap wykonawczy przedsięwzięcia. Cieszę się, że w Lublinie powstanie nowoczesny kompleks sportowy służący przede wszystkim szkoleniu dzieci i młodzieży. Z nowej infrastruktury skorzystają także zawodowi sportowcy. Przeznaczenie tego terenu na cele sportowe jest dopełnieniem planowanego przez nas zagospodarowania miejsca, dla którego przewidziano trzy funkcje – nowy stadion żużlowy, teren do jazdy konnej oraz obiekty Lubelskiej Akademii Futbolu. Inwestorowi życzę powodzenia w realizacji budowy. Wraz z mieszkańcami Lublina czekam na pierwsze boiska piłkarskie, które mają powstać jeszcze w tym roku
– mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Umowa określa miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 4,6 tys. zł netto, obowiązującą przez cały 30-letni okres trwania umowy. Stawka ta mieści się w kwotach sugerowanych w opinii rzeczoznawcy majątkowego i w okresie obowiązywania umowy będzie podlegać aktualizacji, o wskaźnik inflacji. Kaucję zabezpieczającą wykonanie umowy ustalono w wysokości 20 tys. zł, a wysokość kary umownej w kwocie 500 tys. zł, w przypadku nie zrealizowania pierwszego etapu inwestycji z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy. Dodatkowym zabezpieczeniem interesów Miasta jest zapis o poddaniu się egzekucji przez dzierżawcę w akcie notarialnym w zakresie wydania nieruchomości, między innymi w przypadku braku realizacji zapisów umowy i braku zapłaty czynszu dzierżawnego. W umowie jest również zapis o nieodpłatnym przejęciu przez Gminę Lublin nakładów inwestycji, zrealizowanych przez dzierżawcę na przedmiocie umowy, po jej wygaśnięciu. Uprawnienie Miasta Lublin dotyczy także korzystania ze zrealizowanych obiektów na preferencyjnych warunkach poprzez udostępnienie ich młodzieży szkolnej. Szczegółowe warunki tego zobowiązania określi odrębne porozumienie podpisane po zrealizowaniu inwestycji.

Ponadto umowa określa w szczególności zasady udostępnienia i zwrotu nieruchomości. Celem zabezpieczenia interesów Gminy Lublin, jako wydzierżawiającego, zawarto w niej również rygory dotyczące obowiązku i terminu realizacji określonego umową przeznaczenia przedmiotu umowy, uzgodnionych zasad zwrotu przedmiotu umowy w przypadku jej rozwiązania bądź wygaśnięcia z upływu okresu, na jaki została zawarta oraz inne służące ochronie interesów wydzierżawiającego przewidziane prawem postanowienia. Podpisana umowa umożliwia przekazanie terenu inwestorowi, co nastąpi w terminie 7 dni, licząc od 21 stycznia, czyli dnia zawarcia umowy.

Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie jej pierwszego etapu do końca września br., zaś całkowitą finalizację do 31 października 2022 r. W pierwszej kolejności powstaną 4 boiska piłkarskie wraz z instalacjami drenażu/napowietrzania, nawadniania/zraszania, podgrzewania płyty dwóch boisk oraz między innymi piłkochwyty z fundamentami i ciągi pieszo-jezdne. Na tę część prac, w odpowiedzi na złożony wniosek, spółka uzyskała już pozwolenie na budowę. Z kolei drugi etap dotyczy budowy pozostałych 3 boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiektu treningowo-szkoleniowego wraz z halą sportową oraz budynku technicznego i infrastruktury drogowej oraz parkingowej, jak również przestrzeni rekreacyjnej. Realizacja tych komponentów wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z końcem ubiegłego roku rozpoczęły się uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru A - rejon ul. Przeskok, które potrwają do 28 stycznia. Po ich zakończeniu możliwe będzie wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego. W harmonogramie posiedzeń Rady Miasta Lublin, wstępnie zaproponowano rozpatrzenie tego tematu w kwietniu.

Na terenach położonych w rejonie ulic Krochmalnej i Przeskok, inwestor planuje budowę nowoczesnego kompleksu sportowego służącego szkoleniu dzieci i młodzieży. Powstanie między innymi 7 boisk, w tym dwa z nawierzchnią sztuczną oraz jedno lub dwa kryte balonem w okresie zimowym. Znajdzie się tam również trzykondygnacyjny budynek z zapleczem treningowym i pokojami dla młodzieży trenującej w Akademii oraz gabinety trenerów. W budynku Lubelskiej Akademii Futbolu przewidziano także zlokalizowanie nowoczesnej siłowni, gabinetów fizykoterapii, odnowy biologicznej oraz basenu. Nie zabraknie również zaplecza gastronomicznego. Projekt obejmuje realizację infrastruktury drogowej i parkingowej oraz przestrzeni rekreacyjnej. Kompleks sportowy ma służyć przede wszystkim lubelskim dzieciom i młodzieży, celem rozwijania ich sportowych pasji i talentów, nie tylko o charakterze piłkarskim. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie bowiem hala sportowa, która w okresie zimowym będzie mogła być miejscem treningów nie tylko dla piłkarzy, ale również przedstawicieli innych sportów, np. piłkarek ręcznych czy lekkoatletów.

Film prezentujący inwestycję:
Materiały: UM Lublin
Przeczytaj także:
„Dodatkowy konkurs na dofinansowanie imprez sportowych”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2619/dodatkowy_konkurs_na_dofinansowanie_imprez_sportowych.html

„Decyzja o zniesieniu obostrzeń będzie w najbliższych dniach” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2618/decyzja_o_zniesieniu_obostrzen_bedzie_w_najblizszych_dniach.html

„Czy w lutym otworzymy baseny i hotele?” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2604/czy_w_lutym_otworzymy_baseny_i_hotele.html

„Aktualne zasady bezpieczeństwa przedłużone do 31 stycznia” - www.basenprof.pl/koronawirus/2601/aktualne_zasady_bezpieczenstwa_przedluzone_do_31_stycznia.html

„Konferencja Ministrów Sportu Rady Europy”www.basenprof.pl/aktualnosci/2600/konferencja_ministrow_sportu_rady_europy.html

„Restrykcje przedłużone do 31 stycznia - baseny bez zmian” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2590/restrykcje_przedluzone_do_31_stycznia_-_baseny_bez_zmian.html

„Nowe regulacje w zakresie zwalczania dopingu w sporcie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2575/nowe_regulacje_w_zakresie_zwalczania_dopingu_w_sporcie.html

„Basen w Lubelskiej Akademii Futbolu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2493/basen_w_lubelskiej_akademii_futbolu.html

„Kolejne wsparcie Ministerstwa na rozwój sportu” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2418/kolejne_wsparcie_ministerstwa_na_rozwoj_sportu.html

zamknij

Przeczytaj także

Elektroniczne zamki szafkowe
Elektroniczne zamki szafkowe polecane są głównie do stosowania w szafkach przebieralni basenowych jako element kontroli dostępu. Dzielimy je na dwie podstawowe grupy: Zamki przewodowe Wykorzystywane [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.