Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej


Foto - www.zis.krakow.pl

2021-06-24
Przetarg na budowę hali przy IX LO w Krakowie
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił przetarg na budowę hali sportowej przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Wróblewskiego (ul. Czapińskiego 5, Dzielnica V Krowodrza) wraz z łącznikiem prowadzącym do szkoły. Obiekt będzie dostępny również z zewnątrz i będzie służył nie tylko uczniom IX LO, ale także mieszkańcom oraz dzieciom i młodzieży z okolicznych placówek edukacyjnych.

Dodatkowo, w ramach inwestycji Gminy Miejskiej Kraków zaplanowano zagospodarowanie terenu i infrastrukturę towarzyszącą, w tym boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z trybunami od strony wschodniej hali i siłownię plenerową.

W ostatnich latach w Krakowie sukcesywnie rozbudowywana jest baza obiektów sportowych. Przybywa nie tylko nowych basenów i wielofunkcyjnych boisk o bezpiecznej nawierzchni. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie realizuje również miejskie inwestycje w obiekty przeznaczone do sportów halowych – w tym przyszkolne i klubowe. Coraz więcej krakowskich placówek edukacyjnych, a także klubów sportowych może pochwalić się nowoczesnymi halami i salami sportowymi. W zapomnienie odchodzą ciasne i wyeksploatowane salki gimnastyczne, a w ich miejsce pojawiają się nowoczesne budynki, dające szerokie możliwości pod kątem różnorodnych zajęć i treningów.

Powstanie kolejna nowoczesna przyszkolna hala sportowa


Przedmiotem ogłoszonego postępowania jest budowa budynku hali sportowej oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą: układem komunikacyjnym – drogą wewnętrzną, jezdniami, chodnikami, miejscami postojowymi, boiskiem wielofunkcyjnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami sportowymi, trybunami, siłownią plenerową, piłkochwytami oraz towarzyszącymi budowlami, obiektami budowlanymi, śmietnikiem, obiektami małej architektury, a także infrastruktury technicznej – wewnętrznymi instalacjami (w budynku): elektrycznymi, fotowoltaiczną, teletechniczną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnętrznymi instalacjami (poza budynkiem): elektrycznymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym; przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa przyłącza teletechnicznego i gazowego.

Hala sportowa składać się będzie z dwóch części – dwukondygnacyjnej i częściowo podpiwniczonej sali sportowej z trybunami wewnętrznymi i dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego zaplecza szatniowego z salą fitness o powierzchni 124 m2 na I piętrze.

Główną część inwestycji stanowić będzie hala o wymiarach pola gry 40 m x 20 m, z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i futsal oraz trybuną dla 140 widzów. W tej części budynku znajdą się również: szatnia z toaletą dla trenera, podręczny, przelotowy magazyn, dostępny także z zewnątrz. Na trybunach zaprojektowano schody prowadzące na poziom +1,44 m (poziom parteru istniejącego budynku szkoły), na którym zlokalizowano ciąg komunikacyjny prowadzący na zewnątrz do trybun zewnętrznych, a także poprzez korytarz do istniejącego budynku szkoły. Przy korytarzu komunikacyjnym zlokalizowano klatkę schodową a także podnośnik w murowanym szybie, łączące wszystkie poziomy budynku. W kondygnacji podziemnej, zaplanowanej tylko pod trybunami wewnętrznymi, znajdzie się magazyn.

Zaplecze szatniowe na poziomie parteru składa się z: pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia dozorcy, toalety damskiej, męskiej i dla niepełnosprawnych, 4 zespołów szatniowych, umywalni, natrysków, szatni wyposażonej w oddzielne łazienki dla trenera, magazynu, pomieszczenia technicznego i jest komunikacyjnie powiązane z halą sportową.

Na poziomie I piętra w zapleczu szatniowym zaprojektowano salę fitness, szatnie z toaletami i natryskami, magazyn, szatnię z toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Budynek został zaprojektowany w formie nowoczesnej bryły i we współczesnym wyrazie architektonicznym. Będzie składał się z elementów o różnych wysokościach. Dominującą bryłę stanowi hala sportowa wraz z częścią zaplecza szatniowego i sali fitness. Pozostałe elementy budynku stanowią układy parterowe.

Na części dachu przewidziany jest pas zieleni.

Maksymalna wysokość budynku hali sportowej: 10,5 m
Powierzchnia zabudowy: 1859 m2
Kubatura: 16560 m3

Wszystkie poziomy i pomieszczenia przeznaczone dla użytkowników obiektu będą mieć zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdą się również łazienki, przebieralnie i natryski przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku będzie urządzenie transportu pionowego, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej zaprojektowanego budynku zlokalizowane będą: zewnętrzne, wielofunkcyjne boisko sportowe (31 m x 18 m) o nawierzchni syntetycznej z trybunami, siłownia plenerowa i tereny zielone.

Przed budynkiem zapewnione będzie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Chodniki posiadają obniżenia przystosowane do najazdu wózkiem.

Termin otwarcia ofert wyznaczony jest na 8 lipca 2021 r. Planowane jest wykonanie inwestycji w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Ogłoszenie o postępowaniu znajduje się pod linkiem: https://zis.krakow.pl/tryb-podstawowy-bez-negocjacji-sprawa-numernz273852021ama-?category=68&hl=pl
Materiały: ZIS Kraków
Przeczytaj także:
„Apel PAiP w sprawie korekty rozporządzenia RM”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2899/apel_paip_w_sprawie_korekty_rozporzadzenia_rm.html

„Rozporządzenie RM - 75% obłożenia na basenach” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2898/rozporzadzenie_rm_-_75_oblozenia_na_basenach.html

„Pierwsza Konferencja PAiP” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2889/pierwsza_konferencja_paip.html

„Wyjątkowe boiska dla niewidomych w Krakowie” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2887/wyjatkowe_boiska_dla_niewidomych_w_krakowie.html

„Zapraszamy na XIII Sympozjum INSTALACJE BASENOWE” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2885/zapraszamy_na_xiii_sympozjum_instalacje_basenowe.html

„Aktualizacja rozporządzenia podnosi limity - nie dla basenów” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2884/aktualizacja_rozporzadzenia_podnosi_limity_-_nie_dla_basenow.html

„Basen przy ul. Eisenberga czeka na operatora” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2837/basen_przy_ul_eisenberga_czeka_na_operatora.html

„Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” - www.basenprof.pl/coslychac/2836/zawody_plywackie_o_puchar_prezydenta_miasta_krakowa.html

„Krakowskie baseny - „Wpływamy na zdrowie”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2787/krakowskie_baseny_-_wplywamy_na_zdrowie.html

„Rozbudowa obiektów sportowych w Krakowie” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2775/rozbudowa_obiektow_sportowych_w_krakowie.html

„II etap budowy hali sportowej w Krakowie” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2754/ii_etap_budowy_hali_sportowej_w_krakowie.html

„Dostępna baza krakowskich obiektów sportowych” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2698/dostepna_baza_krakowskich_obiektow_sportowych.html

„Krakowskie obiekty doposażone w infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych” - www.basenprof.pl/coslychac/2667/krakowskie_obiekty_doposazone_w_infrastrukture_dla_osob_niepelnosprawnych.html

„Podsumowanie działań ZIS w Krakowie w 2020 roku” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2574/podsumowanie_dzialan_zis_w_krakowie_w_2020_roku.html

zamknij

Przeczytaj także

Dach basenu - kompleksowe rozwiązanie SIKA Poland
Obiekty o wysokiej wilgotności (powyżej 65%), takie jak baseny, wymagają bezpiecznych i przemyślanych rozwiązań minimalizujących ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodach. Dotyczy to też przekryć dachowych. Szczególnie [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.