Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej


Foto - amberexpo.pl

2023-09-22
Ogłoszenie o konkursie na Operatora
Miejska spółka pn. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. planuje wybudować pływalnię wraz funkcjami towarzyszącymi i przekazać ją do wyłonionego w konkursie Operatora. W tym celu ogłoszono dwuetapowy konkurs.

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej zapraszają do udziału w konkursie na: Operatora planowanego do wybudowania obiekt sportowo-rekreacyjny przy al. Legionów / ul. Kościuszki w Gdańsku.

Spółka chciałaby zainteresować tematem zwłaszcza podmioty komercyjne działające w branży, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane zarządzaniem takim obiektem.

Nieruchomość pod zabudowę obiektem sportowo-rekreacyjnym obejmuje działki nr : 429/2 o pow. 0,0732ha , 430 o pow. 0,0761ha , 431/12 o pow. 0,3118ha ,439/12 o pow. 0,0726ha dla której Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/00360197/1

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w oparciu o Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronie https://amberexpo.pl/ogloszenia/

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 6 października 2023r do godziny 14 w sekretariacie Organizatora – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę i godzinę wpływu do sekretariatu Organizatora.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym nazwę i adres Uczestnika konkursu oraz temat konkursu : Obiekt Sportowo-Rekreacyjny.

Regulamin Konkursu oraz informacje szczegółowe znajdują się na: https://amberexpo.pl/ogloszenia/
 

zamknij

Przeczytaj także

Chronimy jeszcze mocniej - nowe obowiązki dla obiektów
Nowe obowiązki dla firm, instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym rozwojem psychofizycznym dzieci. Jeśli zarządzasz pływalnią jesteś zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich. Zdecydowana [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.