Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej


Foto - Ministerstwo sportu i Turystyki

2024-03-29
Ruszył „Sport Wszystkich Dzieci”
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2024 roku realizacji zadań w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci. Kwota do rozdysponowania w naborze wynosi 75 mln zł.

Program obejmuje realizację dwóch zadań:

Zadanie nr 1
„Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” – kwota do rozdysponowania 5 mln zł. Nabór polega na wyłonieniu podmiotu, który zorganizuje ogólnopolski system współzawodnictwa szkół, prowadzony w różnych sportach, realizowany w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Termin składania wniosków – do 26 marca 2024 r.

Termin rozpatrzenia wniosków – do 12 kwietnia 2024 r.

Zadanie nr 2
„Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski” – kwota do rozdysponowania 70 mln zł. Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych przedsięwzięć ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Adresowane jest do ww. podmiotów, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne, mogą stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.

Termin składania wniosków – do 26 marca 2024 r.

Termin rozpatrzenia wniosków – do 25 kwietnia 2024 r.

Cele Programu Sport Wszystkich Dzieci
  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
  • stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
  • stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 
  • stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów,
  • stworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
  • stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych,
  • stworzenie warunków do identyfikacji talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji
: www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2024-r-programu-sport-wszystkich-dzieciport-wszystkich-dzieci
Materiały: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Przeczytaj także:
„Już niedługo otwarcie pływalni w Pruszkowie”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/3690/juz_niedlugo_otwarcie_plywalni_w_pruszkowie.html

„Otworzą basen pod Wrocławiem” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3688/otworza_basen_pod_wroclawiem.html

„W Bogatyni zbudują basen otwarty” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3687/w_bogatyni_zbuduja_basen_otwarty.html

„Trwa budowa basenu w Lubsku” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3686/trwa_budowa_basenu_w_lubsku.html

zamknij

Przeczytaj także

II Etap przetargu w Biłgoraju
Kryta Pływalnia w Białograju powstała w 1988 roku i przez ostatnie lata przechodziła jedynie drobne inwestycje, które dotyczyły m.in. uzdatniania wody czy inwestycji w odnawialne źródła energii. 8 maja tego [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.