Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Rozmowy branżowewięcej


dr inż. Florian Piechurski

2016-03-17
Dr inż. Piechurski o badaniach systemu Daisy
W połowie lutego br. Politechnika Śląska rozpoczęła badania nad nowym zintegrowanym systemem uzdatniania wody DAISY w Parku Wodnym Koszalin. Jest to pierwszy polski Aquapark, który zdecydował się na to rozwiązanie.
Badaniami kieruje dr inż. Florian Piechurski z Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej – uznany w branży specjalista w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacji basenowych i przemysłowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych. Zapytaliśmy dr Piechurskiego o szczegóły pierwszych w Polsce badań nad systemem DAISY.


Diana Sinkiewicz:
  Skąd pomysł na objęcie badaniem DAISY?

Florian Piechurski:
 Napisałem opinię dla Inwestora, który był zainteresowany zastosowaniem systemu DAISY w Parku Wodnym Koszalin. W związku z tym poczuwam się do obowiązku weryfikacji niektórych informacji uzyskanych z publikacji, które były dostępne na etapie wykonania tej opinii. Na podstawie prowadzonych badań istnieje możliwość ich sprawdzenia w trakcie eksploatacji instalacji wody basenowej  z wykorzystaniem systemu DAISY w Koszalinie.

D.S.:
 Na czym polega innowacyjność tego systemu?

F.P:
  Innowacyjność systemu DAISY  w skrócie polega na zastosowaniu innego złoża filtracyjnego oraz innych środków chemicznych od tych, dotychczas stosowanych w tradycyjnych systemach oczyszczania wody basenowej. Przed filtrami dozuje się wysoce stężony rodzaj koagulanta (AFP), w którego składzie zawiera się również środek do usuwania fosforanów (NoPhos). Środek chemiczny aplikuje się niestandardowo do statycznego mieszacza rurowego ZPM. Dopiero tak wymieszana woda basenowa trafia do filtrów ciśnieniowych, których wypełnienie stanowi złoże AFM (aktywowane szkło filtracyjne) a nie dotychczas tradycyjnie stosowany piasek kwarcowy bez lub z hydroantracytem. Po podgrzaniu woda przepływa przez drugi mieszacz statyczny ZPM, do którego dozowany jest aktywny utleniacz katalityczny oraz podchloryn. ACO służy do stabilizacji chloru i ochronie przez negatywnym działaniem promieni UV. Następnie klasycznie dozowany jest korektor pH i na tym etapie kończy się cykl procesów i działanie urządzeń technologii uzdatniania wody. Innowacyjność systemu DAISY polega na zastosowaniu złoża filtracyjnego AFM, wysoko stężonych środków chemicznych (AFP, ACO) z wykorzystaniem do ich skutecznego wymieszania z wodą basenową, mieszaczy statycznych ZPM.

D.S.: Jakie zagadnienia interesują Pana w prowadzonych badaniach, co konkretnie badacie Państwo w tym systemie?

F.P.: 
W szczególności zależy nam na zbadaniu jakości wody basenowej z monitoringu ciągłego – zawartość chloru wolnego, pH, redox, dodatkowo zawartość chloru związanego, pochodach azotu i innych związków. Dodatkowo prowadzona jest ocena bakteriologiczna wody.
Drugim istotnym dla nas parametrem jest zużycie wody do płukania filtrów wypełnionych złożem AFM, czas płukania oraz długość cyklofiltru.
Przyjrzymy się również wydajności w zużyciu środków chemicznych.

D.S.:
  Politechnika i Park Wodny Koszalin znajdują się na przeciwległych krańcach Polski - jak więc wyglądają badania od strony organizacyjnej?

F.P.:  
W dobie Internetu i możliwości natychmiastowego przesyłu danych, nie mamy najmniejszych problemów z porozumieniem się i wymianą informacji. Kluczowe w tego typu przedsięwzięciach jest zaangażowanie i szybka reakcja ze strony wszystkich podmiotów, mających wpływ na ostateczny wynik. Zarówno firma Anchem, która wykonywała technologię w Parku Wodnym a obecnie nią zarządza, jak i kierownictwo Parku Wodnego Koszalin wykazali się profesjonalizmem w tym przedsięwzięciu, ponadto ich działanie nakierunkowane na wysoką jakość wody można zaobserwować na co dzień. Dzięki Firmie Mazur, która jest przedstawicielem na Polskę będziemy mieli możliwość bezpośrednich konsultacji z producentem systemu DAISY i rozwiania wszelkich wątpliwości (od red.: dyrektor firmy Dryden Aqua, produkującej DAISY przyjeżdża do koszalińskiego obiektu w przyszłym tygodniu). Moja wizyta w koszalińskim Aquaparku i ustalenia odnośnie sposobu prowadzenia badań, jak również ustalenie harmonogramu tych badań, pozwoliły przedstawicielom firmy Anchem  prowadzić je wspólnie z SANEPID w Koszalinie.

D.S.:
  Co dadzą uczelni takie badania? Jakie to przyniesie korzyści np. studentom?

F.P.:  
Uczelnia zyska potwierdzenie doniesień literaturowych i weryfikację zalecanego procesu uzdatniania wody. Wyniki badań pozwolą na przygotowanie publikacji i efektów eksploatacji w prasie fachowej i naukowej.
Studenci studiów magisterskich specjalności wodociągi i kanalizacja w ramach przedmiotu Instalacje wody basenowej od 2013 roku są informowani o rozwiązaniach technologii DAISY, bazując na materiałach informacyjnych firmy Dryden Aqua oraz raportach laboratorium IFTS z Francji. Dzięki tym wynikom oraz rodzącej się z tego przedsięwzięcia współpracy, dostrzegamy dodatkowe szanse na współpracę instytucji naukowej z biznesem. Studenci otrzymują tzw. „case study”, tak więc prócz wniosków otrzymają wzór metodologii badań oraz zachętę do intensyfikacji działań zmierzających do specjalizacji w tematyce basenowej. Dla podmiotów zainteresowanych wdrażaniem  systemu DAISY będą to informacje świadczące o skuteczności  tego rozwiązania na podstawie efektów uzyskanych w kraju, czyli obecnie w Parku Wodnym Koszalin a nie za granicą, jak to dotychczas miało miejsce.

D.S.:
  Branża basenowa stale się rozwija, potrzebni są nowi specjaliści. Jaki uczelnie mają pomysł na kształcenie kadr dla tego segmentu rynku?

F.P.:  
Jak wspomniałem Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków w specjalności wodociągi i kanalizacja prowadzi zajęcia w ramach wykładu i projektu Instalacje wody basenowej w pierwszym semestrze studiów uzupełniających magisterskich. Są wykonywane prace dyplomowe magisterskie oparte na badaniach w instalacjach eksploatowanych na krytych pływalniach.
Dodatkowo jako zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków zorganizowaliśmy 10 konferencji naukowo-technicznych INSTALACJE BASENOWE rozpoczynając od 1994r.  Kolejna przewidywana jest zimą 2017r., na którą już teraz serdecznie zapraszam. Konferencja dotyczy zagadnień instalacji wody basenowej, wod – kan, centralnego ogrzewania, wentylacji, systemów pozyskania wody i energii oraz problemów eksploatacyjnych.
Przygotowałem również program dwu-semestralnych studiów podyplomowych Instalacje basenowe, które uruchomimy po zebraniu minimum 20 chętnych słuchaczy.

D.S.:  Wracając do badań – kiedy poznamy rezultaty Państwa pracy?

F.P.: 
 Wkrótce spotykamy się, aby przekuć uzyskane wyniki prowadzonych badań na wnioski. Obecnie stoimy przed zadaniem wspólnego przeanalizowanie zdobytych danych. Jeśli uznamy, że są one pełne i pozwalają na porównanie ich do uzyskiwanych wyników przy tradycyjnie stosowanej technologii, zostaną one opublikowane w branżowych mediach, przekazane na konferencjach i osobiście każdemu zainteresowanemu. Myślę że już na XI  konferencji INSTALACJE BASENOWE w 2017r. To miejsce, które skupia grono specjalistów branży basenowej, dlatego takie badania jak to z Koszalina idealnie wpisuje się w kanon prezentowanych prac.

Jedyne co mogę zdradzić to fakt, że wyniki wstępnych badań są bardzo obiecujące. Reszta informacji wkrótce.

Dziękuję za rozmowę. Czekamy więc na wyniki badań, które opublikujemy na portalu Basenprof.
Autor: Diana Sinkiewicz – portal Basenprof
Więcej o systemie DAISY można przeczytać tutaj:
„Politechnika Śląska zbada system uzdatniania wody DAISY”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/916/politechnika_slaska_zbada_system_uzdatniania_wody_daisy.html

„Najnowocześniejsza technologia basenowa w koszalińskim Aquaparku” - www.basenprof.pl/artykuly/667/najnowoczesniejsza_technologia_basenowa_w_koszalinskim_aquaparku.html

„Anti Bio - inwestycja, która przynosi oszczędności” - www.basenprof.pl/artykuly/249/anti_bio_-_inwestycja_ktora_przynosi_oszczednosci.html

„APF i ACO - zgrany duet w optymalizacji procesu koagulacji i flokulacji” - www.basenprof.pl/artykuly/149/apf_i_aco_-_zgrany_duet_w_optymalizacji_procesu_koagulacji_i_flokulacji.html

„Mieszacz statyczny - niezbędny element systemu uzdatniania wody basenowej” - www.basenprof.pl/artykuly/132/mieszacz_statyczny_-_niezbedny_element_systemu_uzdatniania_wody_basenowej.html

„Piasek kontra AFM - złoża filtracyjne w systemie uzdatniania wody” - www.basenprof.pl/artykuly/90/piasek_kontra_afm_-_zloza_filtracyjne_w_systemie_uzdatniania_wody.html

zamknij

Przeczytaj także

Prysznic wrażeń - zanurzenie w świat natury
Prysznic wrażeń to spektakularna, relaksująca kąpiel z efektami świetlnymi, zapachami olejków eterycznych, dźwiękami muzyki lub odgłosami natury. Wchodząc do kabiny prysznicowej przenosimy się w fascynujący, relaksacyjny [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.