Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - Ministerstwo Sportu - Minister Danuta Dmowska-Andrzejuk podczas wideokonferencji

2020-04-22
Wideokonferencja Ministrów Sportu UE
21 kwietnia minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uczestniczyła w wideokonferencji ministrów sportu Unii Europejskiej, poświęconej wpływowi pandemii koronawirusa na sektor sportu. Dyskusji przewodniczył Tomislav Družak, sekretarz stanu w chorwackim resorcie sportu.

Podczas rozmowy, której inicjatorką była polska minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk , poruszone zostały tematy zaproponowane przez prezydencję chorwacką, związane między innymi ze:

- Wsparciem dedykowanym sektorowi sportu na poziomie krajowym i unijnym, mającym na celu pomoc w przezwyciężeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19
- Zapewnieniem ciągłości treningu i przygotowań sportowców
- Zwiększaniem aktywności fizycznej obywateli przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpieczeństwa
- Strategią wyjścia z obostrzeń i wznowieniem działalności sektora sportu po pandemii

W toku debaty państwa członkowskie mówiły jednym głosem na temat wyzwań, jakie pociąga za sobą obecny kryzys, zarówno dla sportu wyczynowego, jak i powszechnego oraz całej branży sportowej.

Praktyczne wszystkie państwa członkowskie zmagają się z podobnymi konsekwencjami gospodarczymi kryzysu, takimi jak wzrost bezrobocia w sektorze sportu oraz utrata dochodów przez sportowców, trenerów, kluby i organizacje sportowe z tytułu odwołania wydarzeń sportowych i zawieszenia procesu treningowego.

Ponadto państwa członkowskie wskazały na poważne konsekwencje zdrowotne pandemii, związane z długotrwałym brakiem aktywności oraz społeczne, wynikające m.in. z zawieszenia działalności przez organizacje działające blisko lokalnych społeczności.

Ze skutkami ekonomicznymi pandemii przyjdzie nam się mierzyć jeszcze długo po opanowaniu bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia Europejczyków. Minister Dmowska-Andrzejuk podkreśliła, że na kolejnych etapach odbudowy sektora konieczna będzie nie tylko bliska współpraca z partnerami w Europie i na świecie, wymiana informacji i daleko idąca koordynacja działań, ale przede wszystkim współdziałanie z ruchem sportowym i wsłuchiwanie się w jego głos i jego postulaty.
Materiały: Ministerstwo Sportu
Przeczytaj także:
„Rekordowy budżet na Program „KLUB””
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2178/rekordowy_budzet_na_program_klub.html

„Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 2020” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2175/program_inwestycji_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_sportu_2020.html

„„Sport Wszystkich Dzieci” - rozstrzygnięcie przedłużone” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2166/sport_wszystkich_dzieci_-_rozstrzygniecie_przedluzone.html

„Stan epidemii: zakazy w obszarze sportu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2158/stan_epidemii_zakazy_w_obszarze_sportu.html

„Tarcza antykryzysowa - regulacje dotyczące obszaru kultury fizycznej” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2155/tarcza_antykryzysowa_-_regulacje_dotyczace_obszaru_kultury_fizycznej.html

„Sportowa Polska 2020 - wydłużenie terminu składania wniosków” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2152/sportowa_polska_2020_-_wydluzenie_terminu_skladania_wnioskow.html

„Erasmus+Sport 2020 - termin składania wniosków przedłużony” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2148/erasmussport_2020_-_termin_skladania_wnioskow_przedluzony.html

„Wydłużone terminy wnioskowania w programach na upowszechnianie sportu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2147/wydluzone_terminy_wnioskowania_w_programach_na_upowszechnianie_sportu.html

„Program „Sportowa Polska” - edycja 2020” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2117/program_sportowa_polska_-_edycja_2020.html

„Program Sportowa Polska – edycja 2019” - www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/1983/program_sportowa_polska_edycja_2019.html

zamknij

Przeczytaj także

Chronimy jeszcze mocniej - nowe obowiązki dla obiektów
Nowe obowiązki dla firm, instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym rozwojem psychofizycznym dzieci. Jeśli zarządzasz pływalnią jesteś zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich. Zdecydowana [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.