Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Aktualnościwięcej aktualności
Foto - www.gov.pl

2020-11-25
Nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich w 2021 r.”
Na realizację Programu w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 24 mln zł!

Celem Programu jest:


- zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
- tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
- wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
- promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
- promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
- edukacja patriotyczna poprzez sport;
- przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
- niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania


- Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
- Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
- Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
- Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2021 roku kwotę 24 000 000,00 zł.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 18 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich
Materiały: Ministerstwo Sportu
Przeczytaj także:
„Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2512/dofinansowanie_zadan_z_funduszu_zajec_sportowych_dla_uczniow.html

„Nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” 2021”www.basenprof.pl/aktualnosci/2511/nabor_wnioskow_do_programu_sport_akademicki_2021.html

„Nabór wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2510/nabor_wnioskow_do_programu_upowszechniania_sportu_osob_niepelnosprawnych_w_2021_r.html

„Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie formalizuje się” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2509/stowarzyszenie_polskie_aquaparki_i_plywalnie_formalizuje_sie.html

„Nowe regulacje dla sportu i rekreacji” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2489/nowe_regulacje_dla_sportu_i_rekreacji.html

„Tarcza branżowa - kto uzyska pomoc?” - www.basenprof.pl/koronawirus/2478/tarcza_branzowa_-_kto_uzyska_pomoc.html

„Rzecznik MŚP chce zniesienia zakazu dla zabiegów masaży” - www.basenprof.pl/koronawirus/2477/rzecznik_msp_chce_zniesienia_zakazu_dla_zabiegow_masazy.html

„Nowy projekt branżowej tarczy antykryzysowej” - www.basenprof.pl/koronawirus/2470/nowy_projekt_branzowej_tarczy_antykryzysowej.html

„Nabór wniosków do Programu „Mały Wielki Polak”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2475/nabor_wnioskow_do_programu_maly_wielki_polak.html

„Polskie pływalnie i Aquaparki jednoczą siły” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2473/polskie_plywalnie_i_aquaparki_jednocza_sily.html

„Nowy projekt branżowej tarczy antykryzysowej” - www.basenprof.pl/koronawirus/2470/nowy_projekt_branzowej_tarczy_antykryzysowej.html

zamknij

Przeczytaj także

KOMUNIKAT - dezynfekcja na pływalniach
W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce, informujemy że płyn Z-002 Alkalitix  ma działanie wirusobójcze i nadaje się do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na alkalia na [...]

zamknij

Polecamy firmy

PartnerzyCopyrigth Basenprof © 2012-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.