Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Aktualnościwięcej aktualności

Foto - www.prezydent.pl

2021-07-08
Zmiana ustawy o bezpieczeństwie przebywających na obszarach wodnych podpisana
W dniu 25 czerwca 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Celem ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie definicji ratownika wodnego, a także wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350). Zmiany te mają przede wszystkim na celu:
  1. Doprecyzowanie definicji ratownika wodnego przez wskazanie, że ratownik wodny posiada co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym;
  2. Upoważnienie ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w rozporządzeniu kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających posiadanie tych kwalifikacji;
  3. Przesądzenie, że osoba wykonująca zawód medyczny lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownika medycznego, która realizuje doskonalenie zawodowe, spełnia wymaganie w zakresie posiadania innej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym;
  4. Powiązanie pojęcia inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym z definicją pojęcia ratownictwo wodne (art. 2 pkt 4) oraz z przepisem, określającym katalog działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego (art. 13). Inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym muszą być zatem przydatne do działań ratowniczych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r.
Materiały: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Przeczytaj także:
„XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne INSTALACJE BASENOWE”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2928/xiii_sympozjum_naukowo-techniczne_instalacje_basenowe.html

„Komunikat UODO - Wyłączenia zaszczepionych z limitu na imprezach” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2908/komunikat_uodo_-_wylaczenia_zaszczepionych_z_limitu_na_imprezach.html

„Baseny na 75% obłożenia” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2906/baseny_na_75_oblozenia.html

„PAiP na rozmowach w MRPiT” - www.basenprof.pl/koronawirus/2905/paip_na_rozmowach_w_mrpit.html

„Apel PAiP w sprawie korekty rozporządzenia RM” - www.basenprof.pl/koronawirus/2899/apel_paip_w_sprawie_korekty_rozporzadzenia_rm.html

„Ratownicy z WSR wspierają służbę medyczną” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2778/ratownicy_z_wsr_wspieraja_sluzbe_medyczna.html

„Zapraszamy na XIII Sympozjum INSTALACJE BASENOWE” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2885/zapraszamy_na_xiii_sympozjum_instalacje_basenowe.html

„Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie przebywających na obszarach wodnych” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2768/zmiany_w_ustawie_o_bezpieczenstwie_przebywajacych_na_obszarach_wodnych.html

„Zapobieganie zakażeniom Legionella - zalecenia dot. ponownego otwierania budynków” - www.basenprof.pl/koronawirus/2726/zapobieganie_zakazeniom_legionella_-_zalecenia_dot_ponownego_otwierania_budynkow.html

„Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2678/zmiany_w_rozporzadzeniu_w_sprawie_wymagan_jakim_powinna_odpowiadac_woda_na_plywalniach.html

zamknij

Przeczytaj także

DERMTIX R - badania PZH potwierdzają działanie wirusobójcze
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, oraz związanym z tym rosnącym zapotrzebowaniem na środki dezynfekcyjne i występujące ich niedobory, zachodzi uzasadniona potrzeba wydania [...]

zamknij

Polecamy firmy

PartnerzyCopyrigth Basenprof © 2012-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.