Rozmowy branżowe Napisz o wydarzeniu Dodaj firmę Academy of Pool Experts Newsletter

Aktualnościwięcej aktualności


Ostatnie komentarze:
 • 2022-08-01 15:02:45 - szczupły
  czego brakuje,żeby zacząć budowe boiska treningowego ks borek
 • 2022-07-28 13:49:00 - mag
  Dobra akcja - ludzie zbyt mało wiedzą o prawidłowym korzystaniu z wodnej rekreacji. Wchodząc na basen, czy plażę zupełnie wyłączają myślenie.
 • 2022-06-12 17:57:20 - stary zawiedziony kibic
  Pamiętam borek w trzeciej lidze trenerów mieczysława kolasę , adama wapięnnika ,władysława zaworę to były czasy . ŁZA SIĘ W OKU KRĘCI. Chciałbym doczekać takich [...]

 • Foto - dziennikustaw.gov.pl
  Dodaj komentarz
  0
  2021-09-30
  Ratownictwo wodne - od jutra nowe przepisy
  W dniu jutrzejszym wchodzą w życie zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

  Rozporządzenie określa kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, oraz wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

  Jak wynika z dokumentu, kwalifikacjami przydatnymi w ratownictwie wodnym są:

  1) kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej, określone w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
  2) kwalifikacje w żegludze morskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234);
  3) kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka, określone w przepisach ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1129) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 954);
  4) kwalifikacje do płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych;
  5) kwalifikacje do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576);
  6) kwalifikacje operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, określone w przepisach ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847);
  7) kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie w dziedzinie pływania, potwierdzone przez polski związek sportowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub potwierdzone dokumentem wydanym przez uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630);
  8) kwalifikacje do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, określone w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).

  Wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym:

  I. Świadectwa i patenty w zakresie żeglugi śródlądowej:
  1) świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej;
  2) świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej;
  3) świadectwo sternika żeglugi śródlądowej;
  4) patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej;
  5) patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej;
  6) patent żeglarski mechanika żeglugi śródlądowej;
  7) patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej;
  8) patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A;
  9) patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B.

  II. Patenty w zakresie uprawiania turystyki wodnej:
  1) patent żeglarza jachtowego;
  2) patent sternika jachtowego;
  3) patent jachtowego sternika morskiego;
  4) patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej;
  5) patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej;
  6) patent sternika motorowodnego;
  7) patent starszego sternika motorowodnego;
  8) patent morskiego sternika motorowodnego;
  9) patent motorzysty motorowodnego;
  10) patent mechanika motorowodnego;
  11) patent kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej;
  12) patent kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej;
  13) patent kapitana motorowodnego;
  14) patent kapitana jachtowego;
  15) patent motorowodnego sternika morskiego.

  III. Świadectwa i dyplomy w zakresie żeglugi morskiej:
  1) świadectwo młodszego marynarza pokładowego;
  2) świadectwo marynarza wachtowego;
  3) świadectwo starszego marynarza;
  4) świadectwo młodszego motorzysty;
  5) świadectwo motorzysty wachtowego;
  6) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;
  7) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
  8) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
  9) dyplom kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
  10) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
  11) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;
  12) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej;
  13) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej;
  14) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej;
  15) dyplom oficera mechanika;
  16) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW;
  17) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
  18) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
  19) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
  20) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
  21) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego;
  22) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego;
  23) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego;
  24) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego;
  25) potwierdzenie dyplomu zagranicznego wydane przez dyrektora urzędu morskiego.

  IV. Świadectwa, dyplomy i inne dokumenty w zawodzie nurka:
  1) dyplom nurka III, II i I klasy;
  2) dyplom nurka saturowanego;
  3) dyplom kierownika prac podwodnych III, II i I klasy;
  4) świadectwo operatora systemów nurkowych;
  5) książeczka nurka;
  6) dyplom młodszego nurka;
  7) dyplom nurka: bojowego, minera, inżynierii, ratownictwa;
  8) dyplom starszego nurka: minera, inżynierii, ratownictwa;
  9) dyplom kierownika nurkowania;
  10) dyplom kierownika podwodnych działań: minerskich, inżynieryjnych, ratowniczych;
  11) świadectwo operatora: komory dekompresyjnej, sprzętu nurkowego.

  V. Certyfikaty organizacji nurkowych o zasięgu ogólnopolskim lub szerszym w zakresie płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych.

  VI. Świadectwo operatora urządzeń radiowych do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

  VII. Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne, lub sportowe.

  VIII. Dyplomy, legitymacje i licencje trenera pływania lub instruktora pływania:
  1) dyplom lub inny dokument wydany przez uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) dla trenera pływania lub instruktora pływania;
  2) licencje Polskiego Związku Pływackiego (PZP): trenera klasy mistrzowskiej pływania PZP, trenera klasy pierwszej pływania PZP, trenera klasy drugiej pływania PZP, instruktora pływania PZP.

  IX. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

  Pobierz www.basenprof.pl/pliki/3080.pdf
  Autor: Diana Sinkiewicz - portal Basenprof
  
  Komentarze
  
  zamknij

  Przeczytaj także

  Gdzie znaleźć czyste powietrze?
  Nie zawiera w sobie żadnych szkodliwych związków chemicznych, spalin, dymu czy trujących pyłów PM10 i PM2,5. Jest wskazane dla osób zmagających się z chorobami dróg oddechowych, niedoczynnością tarczycy [...]
  
  zamknij

  Polecamy firmy

  Partnerzy  Copyrigth Basenprof © 2012-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.