Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


foto - MSiT

2024-03-29
Trwa nabór do Programu Sportowa Polska - edycja 2024
Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił Program Sportowa Polska, którego celem jest rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu w 2024 roku to 200 mln zł, a zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja.

- Program Sportowa Polska to jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program wspiera rozwój lokalnej infrastruktury sportowej na terenie całego kraju poprzez budowę nowych i modernizację już istniejących obiektów sportowych. Sportowa Polska to program dedykowany małym i średnim gminom, które dzięki ministerialnemu wsparciu mogą zapewnić mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Chcemy żeby wszyscy Polacy, niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania, mogli korzystać z ogólnodostępnych obiektów sportowych i podejmować ulubione sportowe aktywności – powiedział minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Nabór wniosków

Wnioski należy składać w dniach 20 marca – 29 maja 2024 r.

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Dofinansowaniem w ramach Programu Sportowa Polska mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu, służące lokalnym społecznościom, aktywizujące Polaków.

Zadania inwestycyjne, o dofinansowanie których można ubiegać się w ramach programu, zostały podzielone na trzy grupy:
 1. Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej
  Dofinansowanie zadań, które mają na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. To np. sale gimnastyczne, hale czy boiska, na których odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego oraz zawody sportowe. Obiekty przyszkolne powinny służyć uczniom, a także być dostępne dla lokalnych społeczności.
   
 2. Poprawa warunków treningowych dla sportowców
  Dofinansowanie zadań, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące budowy nowej, a także modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty w tej grupie zadań dedykowane są szczególnie klubom sportowym tak, aby mogły w komfortowych warunkach szkolić zawodników i rozwijać swoją działalność.
   
 3. Budowa i modernizacja infrastruktury aktywizującej społeczeństwo
  Trzecią grupę stanowią zadania dotyczące budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej (nieprzyszkolnej), która umożliwi lokalnym społecznościom aktywne spędzanie czasu wolnego i organizację współzawodnictwa sportowego. Dostęp dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów do tego typu obiektów stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej. Ministerstwo zachęca, aby inwestycje dofinansowane w ramach tego zadania, korelowały z aktywnościami, które chętnie podejmują mieszkańcy danej gminy czy miejscowości.

Więcej informacji:
www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska--program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2024
Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Przeczytaj także:
„Prezes Zarządu Trzech Fal w Słupsku o naszej konferencji”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/3705/prezes_zarzadu_trzech_fal_w_slupsku_o_naszej_konferencji.html

„Targi World Hotel biją rekordy frekwencji” - www.basenprof.pl/aktualnosci/3707/targi_world_hotel_bija_rekordy_frekwencji.html

zamknij

Przeczytaj także

Brodziki dla dzieci - nawet gdy miejsce ogranicza
Klienci pływalni, czy obiektów hotelowych to w dużej mierze rodziny z dziećmi. Aby maluchy miały atrakcyjne miejsce do zabaw a rodzice i opiekunowie pewność, że ich pociechy są bezpieczne, każdy obiekt powinien zadbać o [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.