Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów


Fotometr Pooltest 25 Professional Plus - foto www.maytronics.pl

2017-09-01
Fotometry Palintest – wyróżniają się jakością i ceną
Firma PALINTEST jest światowym liderem w dziedzinie analiz wody i dostarcza szerokiego zakresu produktów do monitorowania jakości wody pitnej, basenowej oraz ścieków.

Wszystkie elektroniczne i chemiczne wyroby produkowane są w Wielkiej Brytanii, co w dzisiejszych czasach jest dużym ewenementem.

Badanie wody za pomocą fotometru oparte jest na pomiarze intensywności koloru wytwarzanego przez odczynnik (tabletkę) rozpuszczoną w próbce wody. Jest to tak zwany pomiar kolorymetryczny stosowany do oceny intensywności nieznanego koloru względem znanego koloru próbki wody. W wyniku zastosowania kolorymetru unika się subiektywnej oceny zabarwienia próbek wody przy porównaniu z wzorcem kolorów.

W fotometrze następuje ilościowy pomiar światła barwnego zaabsorbowanego przez próbkę po dodaniu tabletki w porównaniu z próbką wody surowej używanej do kalibracji zerowej fotometru. Światło białe składa się z wielu różnych długości fal świetlnych. W fotometrze promień światła białego przechodzi przez filtr optyczny, który przepuszcza do fotodetektora tylko światło o jednej określonej długości fali i tam jest ono mierzone. Różnica między ilością światła barwnego przechodzącego przez bezbarwną próbkę wody a ilością światła przechodzącą przez zabarwioną próbkę wody określa ilość światła barwnego, które zostało zaabsorbowane przez próbkę.

Zastosowanie filtrów zwiększa czułość pomiaru kolorymetrycznego procesu, stąd dobór właściwego filtra optycznego a więc tym samym właściwej długości fali światła jest bardzo ważny. Okazało się, że filtr który zapewnia najbardziej czułą kalibrację badanej próbki wody ma kolor dopełniający do koloru zabarwionej próbki po dodaniu tabletki. Na przykład przy pomiarze chloru próbka wody zostaje zabarwiona na kolor różowy o intensywności proporcjonalnej do zawartości chloru w próbce (im większe stężenie chloru, tym ciemniejszy jest kolor różowy). W tym przypadku największą czułość zapewnia filtr zielony, bo roztwór różowoczerwony absorbuje głównie światło zielone.

Każdy fotometr Pooltest oblicza a następnie wyświetla wynik pomiaru bezpośrednio w miligramach na litr (mg/l) badanego czynnika metodą porównania ilości zaabsorbowanego światła z danymi kalibracyjnymi zaprogramowanymi w przyrządzie.

Fotometry wyposażone zostały w funkcję jednokrotnego zerowania, dzięki której nie ma konieczności przeprowadzania kalibracji zera przy każdym wykonywanym pomiarze, o ile próbki wody pobierane do pomiarów pochodzą z tego samego źródła a warunki badania są jednakowe.

Wszystkie stosowane do badań tabletki zapewniają stabilność pomiarów w okresie magazynowania oraz mają gwarantowaną trwałość przez okres 5 lub 10 lat oraz zapewniają szybkie, dokładne i powtarzalne wyniki pomiarów.


Rodzaje fotometrów Palintest

W dziedzinie wyrobów przeznaczonych dla basenów dostępne są dwa profesjonalne fotometry Pooltest 9 i Pooltest 25 oraz dwa typy fotometrów kompaktowych Pooltest 3 oraz Poolltest 6. Cyfra określa ilość rodzajów pomiarów możliwych do przeprowadzenia przy wykorzystaniu danego fotometru.

Fotometry Pooltest 3 i 6
są najnowszymi kompaktowymi przyrządami firmy Palintest służącymi do badań kilku parametrów wody za pomocą tabletek:
 • odczyn wody w zakresie 6,5 – 8,4 pH,
 • zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie w zakresie 0,01 – 5 mg/l (Cl2),
 • zawartość kwasu cyjanurowego w wodzie w zakresie 2 – 200 mg/l (CNA),
 • alkaliczność całkowita w zakresie 10 – 500 mg/l CaCO3 (AlkT),
 • twardość wapniowa w słodkiej i słonej wodzie w zakresie 5 – 500 mg/l CaCO3 (Calc),
 • zawartość bromu w zakresie 0,02 – 10 mg/l (Br).

Przyrządy są bardzo proste w obsłudze i podczas pomiarów fotometr łatwo mieści się w dłoni. Fotometry posiadają pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów.

Cechy fotometrów Pooltest 3 i 6:
 • Wąska szerokość pasma światła dla każdego zastosowanego filtra.
 • Uniwersalne symbole na wyświetlaczu są zrozumiałe dla każdego.
 • Automatyczne wyłączanie fotometru w celu oszczędzania baterii.
 • Każdy fotometr jest kalibrowany fabrycznie, ale istnieje możliwość wykonania kalibracji przez użytkownika. W każdym momencie można powrócić do kalibracji fabrycznej.
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia przeprowadzanie pomiarów w warunkach słabego oświetlenia.
 • Fotometr posiada pamięć wyników ostatnich 10 pomiarów.
 • Fotometr posiada funkcję jednokrotnego zerowania przydatną przy wielokrotnym pomiarze parametrów wody z tego samego basenu.
 • Obudowa fotometru jest wodoszczelna do głębokości 1 m w czasie ½ godziny.
 • Gwarancja – 24 miesiące.

Fotometr Pooltest 3 pozwala na pomiar wartości pH wody, wolnego i całkowitego chloru oraz kwasu cyjanurowego.
Fotometr Pooltest 6 pozwala na pomiar wartości pH wody, wolnego i całkowitego chloru, kwasu cyjanurowego, alkaliczności całkowitej, twardości wapniowej w wodzie słodkiej i słonej oraz bromu.

Fotometr Pooltest 9 Premier
 - profesjonalny fotometr do badania wody basenowej. Urządzenie oblicza a następnie wyświetla wynik pomiaru bezpośrednio w miligramach na litr (mg/l) badanego czynnika metodą porównania ilości zaabsorbowanego światła z danymi kalibracyjnymi zaprogramowanymi w przyrządzie.

Poprzedni fotometr Pooltest 9 Plus odniósł ogromny sukces rynkowy a jego następca Pooltest 9 Premier ma jeszcze więcej zalet. Za pomocą tego fotometru można zbadać następujące parametry wody za pomocą tabletek:
 • odczyn wody pH w zakresie 6,8 – 8,4 pH,
 • zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie w zakresie 0,01 – 5 mg/l,
 • zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie HR w zakresie 0,01 – 10 mg/l,
 • zawartość kwasu cyjanurowego w wodzie w zakresie 2 – 200 mg/l,
 • alkaliczność całkowita w zakresie 10 – 500 mg/l CaCO3,
 • twardość wapniowa w zakresie 5 - 500 mg/l CaCO3,
 • zawartość bromu w zakresie 0,04 – 10 mg/l,
 • zawartość miedzi wolnej, związanej i całkowitej w zakresie 0,03 – 5 mg/l,
 • zawartość żelaza w zakresie 0,01 – 1 mg/l,
 • zawartość ozonu w zakresie 0,01 – 2,0 mg/l.
 • Fotometr jest bardzo prosty w obsłudze i posiada pamięć 100 ostatnich wyników pomiarów. Gniazdo USB umożliwia połączenie z PC, przy czym nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Cechy fotometru Pooltest 9 Premier:
 • Automatyczne wyłączanie fotometru w celu oszczędzania baterii.
 • Każdy fotometr jest kalibrowany fabrycznie, ale istnieje możliwość wykonania kalibracji przez użytkownika. W każdym momencie można powrócić do kalibracji fabrycznej.
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia przeprowadzanie pomiarów w warunkach słabego oświetlenia.
 • Fotometr posiada pamięć wyników ostatnich 100 pomiarów i możliwość połączenia z komputerem za pomocą gniazda USB, dzięki czemu wyniki pomiarów można przesłać do bazy danych czy arkusza kalkulacyjnego.
 • Fotometr posiada funkcję jednokrotnego zerowania przydatną przy wielokrotnym pomiarze parametrów wody z tego samego basenu.
 • Fotometr posiada wstępnie zaprogramowane testy dla wszystkich rodzajów pomiarów.
 • Obudowa fotometru jest wodoszczelna.

Fotometr Pooltest 25 Professional Plus
- profesjonalny fotometr do badania wody basenowej. Jest wodoodpornym i precyzyjnym przyrządem przeznaczonym dla najbardziej wymagających profesjonalistów. Za jego pomocą można wykonać kompletne badania wody basenowej składające się z pomiaru ponad 25 parametrów wody, z tak specjalistycznymi pomiarami jak zawartość fosforanów i siarczanów włącznie:
 • odczyn wody pH w zakresie 6,8 – 8,4 pH,
 • zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie w zakresie 0,01 – 5 mg/l,
 • zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie w zakresie 0,01 – 10 mg/l,
 • zawartość chloru HR w zakresie 1 – 250 mg/l,
 • zawartość chloru HR w zakresie 1 – 250 mg/l,
 • zawartość kwasu cyjanurowego w wodzie w zakresie 2 – 200 mg/l,
 • alkaliczność całkowita w zakresie 10 – 500 mg/l CaCO3,
 • twardość wapniowa w zakresie 5 - 500 mg/l CaCO3,
 • twardość całkowita w zakresie 5 – 500 mg/l,
 • zawartość bromu w zakresie 0,04 – 10 mg/l,
 • zawartość miedzi wolnej, związanej i całkowitej w zakresie 0,03 – 5 mg/l,
 • zawartość żelaza w zakresie 0,01 – 1 mg/l,
 • zawartość ozonu w zakresie 0,01 – 2 mg/l,
 • zawartość glinu w zakresie 0,02 – 0,5 mg/l,
 • zawartość amoniaku w zakresie 0,01 – 1 mg/l,
 • zawartość chlorków w zakresie 10 – 500 mg/l,
 • zawartość nadtlenku wodoru w zakresie 1 – 100 mg/l,
 • zawartość manganu w zakresie 0,01 – 5 mg/l,
 • zawartość azotanów w zakresie 0,02 – 20 mg/l,
 • zawartość fosforanów w zakresie 0,03 – 4 mg/l,
 • zawartość siarczanów w zakresie 5 – 200 mg/l,
 • zawartość soli w zakresie 0 – 10000 mg/l,
 • zawartość PHMB w zakresie 2 – 100 mg/l.

Fotometr posiada pamięć 1000 ostatnich wyników pomiarów. Gniazdo USB umożliwia podłączenie interfejsu w celu połączenia z PC, przy czym nie jest konieczne żadne dodatkowe oprogramowanie. Fotometr jest zasilany przez 3 standardowe baterie AA, jednakże za pośrednictwem portu USB może być także zasilany przez komputer lub oddzielny zasilacz.

Cechy fotometru Pooltest 25 Professional Plus:
 • Automatyczne wyłączanie fotometru w celu oszczędzania baterii.
 • Każdy fotometr jest kalibrowany fabrycznie, ale istnieje możliwość wykonania kalibracji przez użytkownika. W każdym momencie można powrócić do kalibracji fabrycznej.
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia pomiary w warunkach słabego oświetlenia.
 • Fotometr posiada pamięć wyników ostatnich 1000 pomiarów i możliwość połączenia z komputerem za pomocą gniazda USB, dzięki czemu wyniki pomiarów można przesłać do bazy danych czy arkusza kalkulacyjnego.
 • Fotometr posiada funkcję jednokrotnego zerowania przydatną przy wielokrotnym pomiarze parametrów wody z tego samego basenu.
 • Fotometr posiada wstępnie zaprogramowane testy dla wszystkich rodzajów pomiarów.
 • Obudowa fotometru jest wodoszczelna do głębokości 1 m w czasie ½ godziny.
 • Fotometr umożliwia automatyczne wyznaczenie równowagi wodnej po wykonaniu pomiarów pH, alkaliczności i twardości.
 • Gwarancja – 24 miesiące.

Dystrybutorem fotometrów jest firma Funam Sp. z o.o.

Uwaga: obecnie trwa promocja na wybrane fotometry Palintest!

Więcej informacji: www.maytronics.pl/oferta-handlowa/36-analiza-wody-palintest
Materiały: www.maytronics.pl

zamknij

Przeczytaj także

Niezawodny odkurzacz Dolphin S300i
Rodzinę odkurzaczy Dolphin S300i firma Bassau wprowadziła w 2016 r. Wszystkie odkurzacze tej serii charakteryzują się prostą i niezawodną konstrukcją, wysoką skutecznością czyszczenia oraz niską [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.