Rozmowy branżowe Napisz o wydarzeniu Dodaj firmę Academy of Pool Experts Newsletter
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów


Ostatnie komentarze:
 • 2022-05-17 20:27:11 - Łukasz
  Okazało się że czujnik jest uszkodzony i PH jest ok.7.5 także pytanie nieaktualne..
 • 2022-05-16 08:08:40 - Łukasz
  Mam basen ogrodowy 35m3, z filtrem piaskowym i ozonatorem. W zasadzie od początku ozonowania mam problem ze zbyt niskim ph, przez chwilę było ok, ale ostatnio znow spadło i to [...]
 • 2022-04-27 00:21:04 - Zibi62
  Dziękuję wszystkim za cierpliwe wysłuchanie. Zapraszam do współpracy

 • Tak ma wyglądać tyski Park Wodny - wizualizacja www.parkwodnytychy.pl
  Dodaj komentarz
  0
  2015-05-04
  Tyski pomysł na rentowny park wodny
  Nietypowe podejście do realizacji inwestycji już na starcie daje RCGW S.A. - jako inwestorowi i przyszłemu eksploatatorowi obiektu - przewagę i szansę, że tym razem park wodny nie „utopi milionów”.

  RCGW S.A. (Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach) jako gwaranta osiągnięcia rentowności tyskiego parku wodnego, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji inwestycji wskazuje:


  1.
  POZYSKANIE TANIEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

  Elementem strategii finansowej Parku Wodnego w Tychach jest emisja obligacji stanowiąca alternatywę dla kredytów bankowych.

  W czerwcu 2014r. inwestor ogłosił przetarg na wybór agenta emisji obligacji, poprzedzony konsultacjami z bankami. Jak podkreśla Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW S.A. - Wyzwanie dla RCGW S.A. stanowiła taka projekcja finansowa inwestycji, aby z „niebankowalnego” projektu stał się on akceptowalnym przez bank. Dzisiaj możemy powiedzieć o sukcesie na tej płaszczyźnie, ponieważ udało się pozyskać, z Banku PKO S.A., 50 mln zł z 10-letnią perspektywą spłaty, na bardzo dobrych warunkach, niespotykanych na naszym rynku gospodarczym. Pozostała kwota potrzebna na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków własnych naszej spółki.


  2. OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH, OPTYMALIZACJA I RACJONALIZACJA KOSZTÓW

  a) zapewnienie własnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło


  Realizowanie inwestycji właśnie przez spółkę RCGW jest kluczowe, ponieważ zapewnia to znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Zdecydowano się bowiem na innowacyjny sposób zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, które to stanowią największy koszt funkcjonowania obiektu. Spółka zamierza wykorzystać potencjał, jakim dysponuje na oczyszczalni ścieków, w postaci nadwyżki biogazu, z którego równocześnie produkuje się energię elektryczną i ciepło.

  Spółka podkreśla, że tyska oczyszczalnia ścieków jest jedyną oczyszczalnią samowystarczalną energetycznie w Polsce. Ilość energii elektrycznej powstającej na oczyszczalni w Tychach byłaby w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne 16-tysięcznego miasta. Inwestor chce to wykorzystać. Energetyczne wykorzystanie biogazu uczyni całą inwestycję tańszą w utrzymaniu i bardziej efektywną, a tym samym dostępną dla mieszkańców.

  Wyzwaniem dla spółki jest wzrost ilości produkowanego biogazu, tak by możliwe było pokrycie w 100% potrzeb zarówno oczyszczalni ścieków, jak i Parku Wodnego w energię elektryczną i niemal w 100% w niezbędne ciepło.

  W świetle takiej perspektywy, wiele uwagi koncentruje się na zwiększeniu produkcji biogazu (szczegóły dotyczące procesu powstawania biogazu można przeczytać na stronie spółki: www.rcgw.pl/pl/oczyszczalnia/procesy_oczyszczania).

  W ramach tzw. kofementacji na oczyszczalni ścieków, wspólnie z osadami ściekowymi, unieszkodliwiane są kaloryczne odpady pochodzące z zakładów zewnętrznych, pozyskiwane we współpracy zwanej symbiozą przemysłową.

  Wszelkie działania dotyczące współfermentacji poprzedzają szczegółowe analizy - a gdy jest to technicznie możliwe - badania wykonywane w skali półtechnicznej. Przykładem prac badawczo-rozwojowych (B+R) w zakresie badania wpływu odpadów na produkcję biogazu jest stanowisko badawcze mini WKF, tj. modelowy układ wydzielonych komór fermentacyjnych wykonany w skali 1:20 000 w stosunku do istniejących komór fermentacyjnych. 

  Co więcej, energia produkowana z odnawialnych źródeł energii, jakim jest biogaz wytwarzany na oczyszczalni ścieków, generuje dodatkowe przychody uzyskiwane ze sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów tj. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, co stanowi istotny element strategii finansowej. RCGW planuje również uzyskiwać dodatkowe przychody finansowe w Parku Wodnym wskutek produkcji odnawialnej energii elektrycznej potwierdzonej zielonymi certyfikatami.

  b) optymalna organizacja przedsięwzięcia


  Park Wodny w Tychach jest budowany i będzie eksploatowany w ramach struktury wewnętrznej RCGW S.A., jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, co pozwoli racjonalnie zarządzać:
  • zasobami personalnymi (łączenie funkcji, rozwój pracowników poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności, obsługa wspólnych technologii oczyszczania wody i ścieków, obsługa kogeneracji – analogicznej na obu obiektach, wspólne procedury realizacji zadań);
  zasobami technicznymi (wspólne rezerwy, wspólne części maszyn i części zamienne, wspólne narzędzia i sprzęt specjalistyczny, wspólne dostawy, magazyny, warsztat);
  •finansami (wspólny system finansowo – księgowy).


  3. ATRAKCJE I INNOWACJE, KTÓRE PRZYCIĄGNĄ KLIENTÓW


  Aqualoop - jedyna w Polsce tak ekstremalna zjeżdżalnia (tzw. zjeżdżalnia rakietowa ze ślizgiem o dł 110m, który odbywa się z szybkością równą 3x przyspieszenia ziemskiego);
  Symulator surfingu – pierwszy w Polsce w obiekcie basenowym
  • Basen z podnoszonym dnem, umożliwiający prowadzenie zajęć w wodzie;
  • Folia EFTE na dachu, umożliwiająca opalanie naturalnym światłem słonecznym wewnątrz budynku;
  • Łaźnie piwne oferujące relaksacyjne, ale i pro-zdrowotne, wieloetapowe seanse piwne;
  • Gra interaktywna, złożona z punktów rozmieszczonych w całym obiekcie;
  Wydzielona, edukacyjna przestrzeń multimedialno-doświadczalna poświęcona wodzie;
  Baseny zewnętrzne, w tym strefa dla dorosłych i dla dzieci oraz sauny zewnętrzne;
  Basen ze sztuczną falą z plażą, zakończony sceną widowiskową;
  Liczne, zazielenione miejsca wypoczynku z wannami spa, masażerami i leżankami;
  Rwąca rzeka o nietypowym kształcie;
  Amfiteatr Słońca – pomieszczenie wykorzystywane do tematycznych projekcji, nagrzewania ciała promieniowaniem podczerwonym, aromaterapii i koloroterapii;
  Bogata oferta gastronomiczna.
  A to tylko część niespodzianek, jakie będą czekały na klientów Parku Wodnego w Tychach – zachęca zarządca obiektu.


  4. SKUTECZNY MARKETING


  Inwestycja pod nazwą „Park Wodny w Tychach” stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, ponieważ w mieście liczącym ponad 120-tysięcy mieszkańców funkcjonuje tylko jedna ogólnodostępna, nieustannie obciążona, pływalnia miejska.

  Propozycje atrakcji nadsyłane przez potencjalnych klientów tyskiego parku wodnego w ramach akcji „Buduj razem z nami” zorganizowanej w 2011r., podsumowanie badań przeprowadzonych przez RCGW S.A. w 2013r. oraz wyniki sondy regularnie publikowanej na stronie firmowej, okazały się pomocne przy podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z inwestycją. Zarządca ma nadzieję, że dialog ze społeczeństwem oraz otwartość na pomysły i sugestie przyszłych użytkowników obiektu zaowocują zaufaniem i liczną grupą lojalnych klientów.

  W ramach pierwszych działań promocyjnych, oprócz strony internetowej, uruchomiono konto na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/parkwodnytychy). Na oficjalnym fanpage na bieżąco można znaleźć informacje o przebiegu realizacji inwestycji przeplatane różnymi wodnymi ciekawostkami. Oficjalny spot promocyjny Parku Wodnego został obejrzany na Facebooku przez 23 416 odbiorców.

  Dla kompleksowej realizacji inwestycji, w listopadzie 2014 r. ogłoszono konkurs na „Opracowanie strategii marketingowej wraz z jej wdrożeniem i ewaluacją dla Parku Wodnego w Tychach”. W opisie przedmiotu zamówienia wykorzystano wiedzę i informacje uzyskane podczas przeprowadzonego dialogu technicznego z przedstawicielami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia.

  W efekcie, działania marketingowe związane z Parkiem Wodnym zostaną powierzone zewnętrznemu, profesjonalnemu podmiotowi, który m.in. prowadzi już ilustrowany dziennik budowy.


  5. ZAWARCIE UMOWY WSPARCIA Z URZĘDEM MIASTA TYCHY DLA STABILNOŚCI I PEWNOŚCI ZADANIA

  Dodatkowym wsparciem projektu jest zawarcie z Gminą Tychy umowy w zakresie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Rekompensata będzie pokrywać nieskompensowane przychodami koszty eksploatacyjne Parku Wodnego, co pozwoli na stabilizację finansową zarówno RCGW S.A, jak i Parku Wodnego. Umowa została podpisana na okres 10 lat funkcjonowania obiektu, czyli na okres w jakim RCGW S.A. będzie ponosić wydatki finansowe związane z wykupem wyemitowanych obligacji na budowę Parku Wodnego.

  Przyjęta przez RCGW S.A. strategia, oparta na minimalizacji kosztów eksploatacyjnych, unikatowości oferowanych atrakcji, skutecznym dialogu ze społeczeństwem oraz zapewnieniu racjonalnego finansowania inwestycji, ma przynieść korzyści przede wszystkim przyszłym klientom, ponieważ w znacznej mierze będzie rzutować na optymalizację cen biletów tyskiego Parku Wodnego.  POWOLI RUSZAJĄ DZIAŁANIA MARKETINGOWE

  Na początku kwietnia Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-ściekowej S.A. podpisało umowę na działania marketingowe Parku Wodnego w Tychach. Odpowiedzialna za ich realizację będzie jedna z największych regionalnych firm public relations w Polsce - Imago Public Relations z Katowic.

  W czasie trwania umowy wykonawca będzie prowadził biuro prasowe dla dziennikarzy, odpowiadał za komunikację w mediach społecznościowych, dbał o wizerunek realizowanej inwestycji oraz koordynował pozostałe aktywności promocyjne.

  Kluczowa faza działań promocyjnych, od chwili otwarcia obiektu będzie miała za zadanie zbudowanie mocnej pozycji parku wodnego w otoczeniu lokalnym i regionalnym. Wykonawca będzie realizował ten cel poprzez prowadzenie działań zarówno standardowych, takich jak aktywność w prasie oraz internecie jak i wielu działań o charakterze niestandardowym, a w tym organizację dedykowanych eventów i konkursów oraz aktywności reklamowych w przestrzeni miejskiej.

  Zarządca ufa iż wsparcie profesjonalnej firmy PR zagwarantuje obiektowi spektakularne wejście na rynek usług sportowo-rekreacyjnych oraz że tyski Park Wodny będzie marką samą w sobie i dzięki kompleksowej informacji w krótkim czasie pozyska szerokie grono wiernych klientów.
  Autor: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.
  Przeczytaj także: „Tychy jednak dla Mostostalu” - www.basenprof.pl/aktualnosci/507/tychy_jednak_dla_mostostalu.html
  
  Komentarze
  
  zamknij

  Przeczytaj także

  Sauna fińska - jak korzystać
  Sauna fińska jest nie tylko zabiegiem ciepło leczniczym, lecz także środkiem higieniczno-profilaktycznym. Polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała. Jest doskonałym czynnikiem hartującym i pielęgnującym [...]
  Partnerzy  Copyrigth Basenprof © 2012-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.