Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Infrastruktura sportowawięcej


Foto - Ministerstwo Sportu

2020-08-12
Aktualizacja informacji o bezpłatnych badaniach boisk
W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi potencjalnego negatywnego wpływu niektórych granulatów stosowanych na boiskach ze sztuczną trawą na zdrowie użytkowników, planowane jest pilotażowe badanie boisk, w celu zbadania stanu faktycznego. W związku z powyższym Ministerstwo Sportu oferuje zarządcom/właścicielom takich boisk przeprowadzenie darmowego badania.

Uwaga! Aktualizacji uległ załącznik nr 2.


Jednocześnie Ministerstwo podkreśla, że celem takiego badania nie jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości na poszczególnych boiskach, lecz próba oceny zagrożenia toksykologicznego w ujęciu systemowym, celem eliminacji/zmniejszenia ryzyka w ramach przyszłych inwestycji.

Jednocześnie, poprzez udział w badaniu, udzielają Państwo Ministerstwu Sportu zgodę na wykorzystanie wyników badań w celach statutowych, natomiast Ministerstwo Sportu zobowiązuje się do przekazania Państwu przedmiotowych wyników badań.
  • Zakres i metody badawcze znajdują się w zał. nr 1.
  • Pobór próbek i ich wysyłka będą realizowane samodzielnie przez zarządcę boiska, zgodnie z procedurą poboru opisaną w zał. nr 2.
  • Zainteresowani zarządcy/właściciele obiektów proszeni są o wypełnienie zał. nr 3 i przesłanie go na adres poczty elektronicznej infrastruktura@msport.gov.pl .

Z uwagi na ograniczoną liczbę badań planowanych do realizacji Ministerstwo Sportu zachęca do jak najszybszego przesłania zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, iż akceptacja Państwa wniosków odbędzie się w oparciu o kolejność zgłoszeń. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z objęciem zgłoszonego obiektu badaniem.

Materiały do pobrania:
  1. Zakres i metody badawcze – www.basenprof.pl/pliki/2372_1.docx
  2. Instrukcja poboru próbek – www.basenprof.pl/pliki/2372_2.pdf
  3. Kwestionariusz zgłoszeniowy – www.basenprof.pl/pliki/2372_3.xlsx
Materiały: Ministerstwo Sportu
Przeczytaj także:
„Bezpłatne badanie nawierzchni boisk - trzeba się spieszyć”
- www.basenprof.pl/infrastruktura_sportowa/2356/bezplatne_badanie_nawierzchni_boisk_-_trzeba_sie_spieszyc.html

zamknij

Przeczytaj także

ESOK, czy może coś więcej?
Nowy Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK) przedstawia nam Marcin Piaskowski, prezes firmy Fitnet Sp. z o.o. - jedynej firmy w Polsce działającej wyłącznie dla branży sportowo – rekreacyjnej, tworzącej specjalistyczne [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.