Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Sauny - Artykuływięcej artykułów


Foto - Angelo Esslinger z Pixabay

2021-10-12
Przypominamy procedury dla stref Wellness
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wytycznych dla stref Wellness w zakresie wykonywania zabiegów, informujemy, że obowiązują zapisy GIS z dn. 4 kwietnia 2020r.


Wytyczne dla stref Wellness
- gabinety masażu

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało na czas trwania epidemii wytyczne dla zapewnienie bezpieczeństwa w gabinetach masażu.


Procedury na czas przed wykonaniem usługi:
 1. Klient/usługobiorca przy wejściu do salonu dezynfekuje lub myje ręce. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk. Należy poinstruować klienta, w jaki sposób skutecznie myć oraz dezynfekować ręce oraz dopilnować, aby każdorazowo wykonał te czynności poprawnie. Rekomenduje się zainstalowanie bezdotykowych automatów z płynem dezynfekcyjnym.
 2. Klient/usługobiorca powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Klient/usługobiorca przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, bez osób towarzyszących.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

w stosunku do pracowników salonu:
 1. regularne i częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z załączoną instrukcją. Osuszanie wyłącznie przy użyciu ręczników jednorazowych.
 2. unikanie dotykania twarzy,
 3. obowiązkowe noszenie przyłbic bądź jednorazowych maseczek przez masażystów oraz rekomendowane noszenie rękawiczek, kiedy to możliwe.
 4. dezynfekcja stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca – każdorazowo po wizycie klienta/usługobiorcy,
 5. sprzątanie i mycie podłóg – na bieżąco w miarę potrzeb,
 6. utrzymywanie toalet w czystości, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych w toaletach;

w stosunku do klientów/usługobiorców:
 1. obowiązkowe noszenie maseczek przez klientów/usługobiorców za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy,
 2. zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku,
 3. dezynfekcja rąk przed i po wizycie w gabinecie,
 4. ograniczenie czasu spędzanego przez klientów/usługobiorców w salonie do minimum niezbędnego w celu zrealizowania usługi;

związane z warunkami pracy:
 1. zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie – minimum 2 metry pomiędzy klientami. Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta ekrany ochronne (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami; przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrza, łatwo poddającego się czyszczeniu i mieć minimalny wymiar 2 m x 1,5 m.

Procedury wykonywane po wizycie:
 1. po wykonaniu usługi następuje dokładna dezynfekcja stanowiska (w tym stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca),
 2. wywietrzenie pomieszczenia, jeśli jest taka możliwość,
 3. od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta/usługobiorcy powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.

Ponadto rekomenduje się:
 1. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne) – decyzję w tej sprawie podejmuje osoba świadcząca usługę.
 2. Grafik pracy pracowników/osób świadczących usługi oraz grafik przyjęć klientów/usługobiorców należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się klientów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać kontaktu pracowników w przypadku pracy zmianowej.
 3. Należy w miarę możliwości tak zorganizować poruszanie się klientów po gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 4. Instrukcja prawidłowego mycia rąk powinna znajdować się przy każdym węźle sanitarnym w gabinecie, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
Materiały: Ministerstwo Rozwoju
Przeczytaj także:
„W październiku obostrzenia bez zmian”
- www.basenprof.pl/koronawirus/3075/w_pazdzierniku_obostrzenia_bez_zmian.html

„Wytyczne związane z Covid-19 do końca września bez zmian” - www.basenprof.pl/koronawirus/3038/wytyczne_zwiazane_z_covid-19_do_konca_wrzesnia_bez_zmian.html

zamknij

Przeczytaj także

Oszczędności basenów na energii i cieple
Obiekty sportowe, rekreacyjne i hotelowe mają duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę na basenach i zapleczach sanitarnych. To generuje potężne koszty, których niejednokrotnie obiekty nie mogą dźwignąć. Rozwiązaniem [...]

Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.